Country Flag

Taani

Riiklikud pühad
Viimati muudetud: 31/05/2024

Transpordi liik

Transpordi liik

Tingimused

Tingimused

Piirkiirused

Muudetud: May 31, 2024
SõidukidAsulasAsulavälisel teel4-realised maanteedkiirteed
bussid50 km/h70 km/h80 km/h
bussid haagisega50 km/h70 km/h80 km/h
Mõnel bussil võib teatud tingimustel lubada Taanis 100 km/h sõita, kui buss järgib reegleid "Tempo 100". Loe lisaks: https://www.fstyr.dk/erhverv/bus/tempo-100-for-bus

Allikas: IRU

Uuendatud mai 2024

Suurimad lubatud mõõtmed ja massid

Muudetud: January 3, 2024
Kõrgus4.10m
Laius 
Mootorsõiduk/haagis2.55m
Külmik (min. seinte paksus - 45mm)2.60m
Pikkus 
Mootorsõiduk12.00
Haagis12.00
poolhaagis (käändteljepoldist kuni tagumise otsani)12.00
Poolhaagisega sõiduk16.50
autorong18.75
Sõiduautosid vedavad sõidukid 
  tühjad18.75
  koormaga20.75
Teljekoormus 
Mootorsõiduk 
Üksikule teljele10.0t
Vedavale teljele, kui vedav telg on varustatud 
õhkvedrustusega ja paarisratastega11.5t
Paaristeljele, kui vahe telgede vahel on 
   kuni 1.00m10.0t
   1.00m kuni 2.00m16.0t
Paaristeljele rahvusvahelisel veol, kui vahe telgede vahel on 
   kuni 1.00m11.5t
   1.00m kuni 1.30m16.0t
   1.30m kuni 2.00m18.0t
    1.30m   kuni   2.00m ja vedav telg on õhkvedrustusega 
ja paarisratastega ja ükski telg ei ületa 9.5t19.0t
Kolmikteljele, kui vahe kahe järjestikuse telje vahel on 
   kuni1.30m22.0t
    1.30m kuni 2.00m ja ükski telg ei ületa 8t24.0t
Haagis või poolhaagis 
Üksikule teljele10.0t
Paaristeljele, kui vahe telgede vahel on 
   kuni 1.00m ja koormus igale teljele ei ületa 8t11.0t
   1.00m kuni 1.30m16.0t
   1.30m kuni 1.80m18.0t
   1.80m või enam20.0t
Kolmikteljele, kui vahe telgede vahel on 
   1.00m kuni 1.30m22.0t
   1.30m või enam24.0t
Nelikjuht teljele, kui vahe telgede vahel on 
   1.00m kuni 1.30m24.0t
   1.30m või enam30.0t

 kolmiktelje või nelikjuht telje puhul peab koorem olema jagatud võrdselt telgede vahel

Suurim lubatud kaal

Mootorsõiduk 
  2-teljeline18.0t
  3-teljeline24.0t
·  3-teljeline , rahvusvahelisel veol, kui telgedel on õhkvedrustus ja varustatud 
paarisratastega ja ükski telg ei ületa  9.5t26.0t
  4-teljeline29.5t
·  4-teljeline, kui vahe esimese ja viimase telje vahel on 6,40 m või enam, 
või kui kaks esimest telge on juhitavad  ja vahe esimese ja viimase telje vahel on 5,00 m või enam 
5,00 m või enam32.0t
Haagis 
  2-teljeline20.0t
  3-teljeline24.0t
  4-teljeline30.0t
Poolhaagisega sõiduk või autorong 
  3-teljeline28.0t
  4-teljeline38.0t
  5-teljeline (2+3)42.0t
  5-teljeline (3+2)44.0t
  6-teljeline50.0t
  7-teljeline56.0t
   moodul autorong (25.25m), piiratud kasutusega teedel, 8-teljelised60.0t

Allikas: ITD, august 2020
Uuendatud: november 2020

Suuremõõtmelised ja raskekaalulised veod

Muudetud: January 3, 2024

Alates 27.juunist väljastatakse eriload allpoolloetletud kohtades:
Sealand, Lolland-Falster, Bornholm ja Fyn piirkonnale:

Midt- og Vestsjællands Politi
Særtransportkontoret
Tinggade 15
DK-4100  Ringsted
tel: +45 5768 1492, +45 5768 1493 ja +45 5768 1494
Fax: +45 5768 1450
E-mail: mvsj-transport@politi.dk

Juutimaa – ja välisvedajad:
Syd- og Sønderjyllands Politi
Særtransportkontoret
Møllegade 2
DK-6330  Padborg
tel: +45 5642 9060, +45 5642 9061 ja +45 5642 9062
Fax: +45 5642 0994
E-mail: sjyl-ukatransport@politi.dk

FDE tegeleb samuti nende avaldustega - kontakt Bettina Petersen, bp@fde.dk ,
 tel +45 7430 3460.

Uuendatud 19.05.2011 

http://www.trafikken.dk (Maanteedirektoraadi [erhvervstransport] portaal).
http://www.politiet.dk (Politsei portaal).

Suuremõõtmelise – ja/või ülekaalulise veose rahvusvahelistele vedajatele väljastatakse erilube:
Trafikstyrelsen
Adelgade 13
DK - 1304 Copenhagen
www.trafikstyrelsen.dk

või Taani politseist:
Syd og Sønderjyllands Politi (Lõuna- Juudimaa politsei) Særtransportkontoret,
Padborg Toldbodvej 8
DK- 6330 Padborg
Tel: 0045 56 42 90 60
Fax: 0045 56 42 09 94
E-mail: sjyl-ukatransport@politi.dk

Allikas: ITD, august 2010
Uuendatud: aprill, 2011

Piirkiirused

Muudetud: May 31, 2024
SõidukAsulasAsulavälisel teel4- realised maanteedKiirteed
Veokid > 7,5 t50 km/h70 km/h70 km/h80 km/h
poolhaagised, autorongid50 km/h70 km/h70 km/h80 km/h
Ohtlike kaupade transpordil erandid piirkiirusele puuduvad, kehtib üleval toodud piirkiirused.

Allikas: IRU

Uuendatud mai 2024

Piiriületuse protseduurid

Muudetud: January 3, 2024
 • Juhilt nõutavad dokumendid:
  kehtiv pass
  rahvusvaheline juhiluba
 • Sõidukilt nõutavad dokumendid:
  veoluba
  sõiduki registreerimistunnistus
  rahvusvaheline liikluskindlustus "roheline kaart" või kolmanda isiku kindlustus. Kui "roheline kaart" ostetakse piirilt tuleb selle eest tasuda 1800 DKK üheks kuuks/vedukile või veoautole ja 900 DKK täishaagise/poolhaagise eest üheks kuuks

Ohtlikke kaupade transport

Muudetud: January 3, 2024
Peamine pädev ametkondThe Ministry of Justice

Slotsholmsgade
DK - 1216 København K

Tel: +45 72 26 84 00
Fax: +45 33 95 69 48
E-mail: jm@jm.dk

Klass 7  radioaktiivsed materjalid:
National Institute of Radiation Hygiene

Knapholm 7
DK - 2730 Herlev

Tel: +45 44 54 34 54
Fax: +45 44 54 34 50
E-mail: sis@sis.dk
Teised pädevad ametkonnad 
Märkus ADR konventsiooni peatüki 1.9.4 kohtaSellekohased piirangud: restrictions
Muud märkused 

Uuendatud 03.06.2009

Liikluspiirangud (keskkonnatsoonid)

Muudetud: January 3, 2024

Regulatsioon bussidele ja veoautodele sõitmiseks Taani keskkonnasäästlikus tsoonis alates 1. jaanuarist 2022

Bussid ja veoautod peavad olema registreeritud 1. jaanuaril 2015 või hiljem, et sõita madala saastega tsoonis.

Euro 6 raskeveokite puhul loetakse tahkete osakeste filtri nõue täidetuks ja need sõidukid võivad sõita keskkonnatsoonides.

Kui teie sõiduk on registreeritud enne ülaltoodud kuupäeva, peab sellele olema paigaldatud tahkete osakeste filter ja enne Taani madala saastega tsooni sisenemist peate oma sõiduki veebis registreerima. Lisateavet sõiduki registreerimise kohta saate lugeda  siit..

Nõude eiramisel trahv 1000 Taani krooni.

 LEZ pidevalt uuenev bülletään

Uued keskkonnasõbralikud tsoonid.

Palun kasutage urbanaccessregulations.eu, informatsioon on saadaval ka eesti keeles.

Euroopa kaart ja menüü on kasutaja sõbralik ja on kasutamiseks nii autojuhtidele kui transpordioperaatoritele.
Uuendatud 23.10.2015

Erinõuded

Muudetud: January 3, 2024

Alates 1. novembrist 2011 peavad kõik üle 3,5 t sõidukid liigeldes Taanis omama madala heitkoguste tasemega tsooni märgist (Milj¸zone)

Trahvid

Muudetud: January 2, 2024

Trahvid liikluseeskirjade rikkumise eest.

Alates septembrist 2000 on trahvimäärad alljärgnevad (taani kroonides):

Punase fooritule ignoreerimine1000
Sõitmine ilma turvavööta500
Tuledeta sõitmine500
Loetamatu numbrilaud500

Kiiruse ületamine maanteel

ületamine kuni 20%500
ületamine 20 - 30%500
ületamine 30 - 40 %1000
ületamine 40 - 50 %1000
ületamine 50 - 60 %1500
ületamine 60 - 70 %2000
ületamine 70 - 80%2500
ületamine 80 - 90 %3000
ületamine 90 - 100 %4000
ületamine üle 100 %4500

Kiiruse ületamine kiirteel

ületamine kuni 20%500
ületamine 20 - 30%1000
ületamine 30 - 40 %1500
ületamine 40 - 50 %2000
ületamine 50 - 60 %2500
ületamine 60 - 70 %3000
ületamine 70 - 80%3500
ületamine 80 - 90 %4500
ületamine 90 - 100 %6000
ületamine üle 100 %7000

Kui kiiruse ületamine on üle 70% saadetakse autojuht uuesti eksamitele.

Uuendatud 15.10.2004

Riiklikud maksud

Muudetud: December 24, 2023

Taani on osa Eurovignette'i koostööst Hollandi, Luksemburgi, Rootsi ja Taani vahel. See tähendab, et ühes neist riikidest kehtiv eurovinjet kehtib ka teistes riikides.

Tasud 2024.aastal leitavad siin: Eurovignette - Tariffs in Euro (eurovignettes.eu)

Müügikohad: Points of sale - AGES. The easy way to pay.

Allikas: IRU

Uuendatud detsember 2023

Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon ©2024