Riiklikud maksud

Teemaks

Alates 01.07.2013 läheb Valgevene üle elektroonsele teemaksu kogumise süsteemile BelToll.
Teemaksu peavad tasuma:
-kuni 3,5 t sõiduautod, mis on registreeritud väljaspool Tolliliitu (reisijateveo sõiduautod ja väikebussid kaasa arvatud)
-üle 3, 5 t sõidukid (veokid, bussid, karavanid).
Teemaksu kogumist teostab BelToll www.beltoll.by, kodulehe kaudu tuleb ettevõtte registreerida ja enne riiki sisenemist lunastada pardaseade,
 informatsiooni saab tel. +372 (172) 798 798 tööpäevadel kella 8.00 – 18.00.
 

Teemaks:
-          alla 3,5 t sõiduk                                                         0,04 EUR/km
-          üle 3,5 t 2-teljega sõiduk (veok, buss)                      0,08 EUR/km
-          üle 3,5 t 3-teljega sõiduk (veok, buss)                      0,10 EUR/km
-          üle 3,5 t 4 ja enama teljega sõiduk (veok, buss)        0,12 EUR/km 

Tasulised teelõigud:

MaanteeMaantee lõik, kmTasuline tee, km
М-1/E 30 Brest (Kozlovichi) – Minsk – Russian Border (Red’ki)-609609
M-2 Minsk – National Airport Minsk154227
M-3 Minsk – Vitebsk94132
M-4 Minsk – Mogilev167458
M-5/E 271 Minsk - Gomel216544
M-6/E 28 Minsk – Grodno – Polish Border (Bruzgi)125745

Tasulise tee laiendus hakkab hõlmama ka teid, mis ühendavad Minskit Mogiljoviga (M4) ja Minskit – Gomeliga (M5), kokku 356 km.
Uuendatud 4.06.2013

Kui kahepoolsete lepingutega ei ole tehtud erandit peavad välisriigis registreeritud sõidukid maksma Valgevenes teekasutusmaksu.

Tariifid alates 01.01.2011

Bussid:

kuni 12 istekohta        15 EUR

13 – 30 istekohta        25 EUR

üle 30 istekoha           30 EUR

Sõidukid, mis sisenevad Valgevenesse Poolast, Lätist, Leedust ja Ukrainast tasuvad teemaksu Valgevenesse sissesõidul.

Sõidukid, mis sisenevad Valgevenesse Venemaalt, maksavad teemaksu riigist väljumisel.

Maksta saab kohalikus rahas või välisvaluutas vastavalt Valgevene Keskpanga vahetuskursile.

Allikas: BAMAP, veebruar 2011

Riiklikud maksud

Välisriikide transpordivahendid peavad riiki sissesõidul maksma 400.- USD, lisaks tollimaksud ja viisamaks.

Riiklikud maksud

Sõiduki tüüpKohtade arvMaksumäär EUR
Sissesõidu maksTeekasutusmaks
Bussid10 kuni 3020,02
> 3050,02

-          tühjad sõidukid ja konteinerid maksustatakse sissesõidu eest 20% ulatuses, teekasutusmaksu osas maksustatakse täies ulatuses.

-          tühjade raudteevagunite eest maksu ei võeta

-          sissesõidu maksu ei võeta juhul kui veetakse transiidina läbi Ukraina kaupa, mida võidakse Ukrainasse sisse mitte lasta ning mida seetõttu laaditakse ümber teisele sõidukile tollikontrollitsoonis piiripunktil mis on sellisel juhul ka kauba sisseveo /väljaveo kohaks.

Lisaks piiripunktides kogutavatele maksudele võidakse koguda ka regionaalseid makse piiriäärsete alade läbimise eest. Omavalitsustel on õigus kehtestada maksu määr. Välisriigis registreeritud sõidukitelt kogutava maksu määr on vahemikus 5-50 $.

Loakohustusest vabastatud juhuveod on vabastatud riiklikust teemaksust.

Ökoloogia maks: Piiriületuspunktides Taga - Karpaatia regioonis (Uzgorod, Djakovo, Tsop)

sõiduauto5.- USD
mikrobuss10.- USD
buss15.- USD

Piiriületuspunktides Segini ja Porubnoje

buss20.- USD

Riiklikud maksud

Eesti vedajad on vabastatud maksudest, välja arvatud kiirteemaksud ja sillaületusmaksud.

Kiirteemaksud (alates 15.10.1999, tariifid türgi liirides)

Kapikule - Istanbul4 250 000
Istanbul - Ankara6 250 000
Camlica - Kaynasli4 250 000
Pozanti - Iskenderun4 000 000

Bosporuse sild

kolmeteljelised sõidukid8 000 000
iga lisatelg1 500 000

NB! Sillamaks on kehtiv ainult seoses idapoolse silla ületamisega

Riiklikud maksud

Sõitjateveo käibemaks.
Vastavalt Tšehhi Vabariigi seadusele nr.235/2004, (jõustus 01.05.2004) ei kuulu alates 01.05.2004 sõitjate rahvusvaheline juhuvedu, mida teostatakse välisriigis registreeritud sõidukiga Tšehhi territooriumil käibemaksuga maksustamisele.

Teekasutusmaks
Kuni 3,5 tonnise registrimassiga sõidukid:
Teekasutusmaksu tasumisel väljastatakse kaheosaline kupong, mille üks osa kleebitakse sõiduki esiklaasile ja teine osa hoitakse sõidukis.
Mõlemale osale märgitakse sõiduki registreerimismärk.
Teekasutusmaksu saab maksta piiripunktides, tanklates ja postkontorites.

Kuni 3,5 tonnise registrimassiga sõidukite teekasutusmaks alates 01.01.2010.a.

KehtivusaegMaksumus Tšehhi kroonides
10 päeva (D)250
1 kuu (M)350
Aasta (R)1200

D- kehtib kleebisele märgitud päeval ja järgneval 9 päeval
M
-kehtib kleebisele märgitud päevast  kuni järgmise kuu sama kuupeavaniKui järgneval kuul sama kuupäev puudubkehtib kleebis kuu viimase päevani.
R-
kehtib 01.12.2010 kuni 31.01.2012

Nädala ja kuu kleebiseid saab ka ette osta, tingimusel, et nende kehtivusaeg on korrektselt märgistatud (augustatud). märgistamata kleebised loetakse kehtetuks.

Sanktsioonid
Nõuetekohase kleebiseta tasulisel teel liiklemise eest võidakse kohapeal määrata trahv kuni 5000 tsehhi krooni.
Korduvate rikkumiste korral algatatakse administratiivmenetlus, kohapeal trahvi sellisel juhul tasuda ei saa. Trahvisumma võib ulatuda kuni 500 000 tšehhi kroonini.

Üle 3,5 tonnise registrimassiga sõidukite teekasutusmaks
Tšehhi Vabariigis kehtib üle 3,5 tonnise täismassiga bussidele teemaksu kogumise elektrooniline süsteem.
Maksu kogutakse sõiduki tuuleklaasile paigaldatava spetsiaalse elektroonilise seadme (Premid) abil.
Lisainfo:
www.premid.cz
 

Uuendatud 10.11.2011

Riiklikud maksud

Bussid maksustatakse fikseeritud maksumääraga, mille suurus sõltub registrimassist.

 Teekasutusmaksu tariifid alates 01.01.2008 (CHF)

RegistrimassAastamaksKuumaksVabalt valitud 10 päeva aasta jooksulPäevamaks*
3,5 t - 8,5 t220019811011
Üle 8,5 t - 18 t330029716516,50
Üle 18 t - 26t440039622022
Üle 26t500045025025

* minimaalselt 25 CHF
Tasutud, kuid kasutamata jäänud teemaksu on võimalik tagasi saada. Selleks tuleb pöörduda Tolliametisse.
Kuni 50 CHF suuruseid summasid ei tagastata.

Teemaksu mittetasumise, valeandmete esitamise või muu rikkumisekorral võidakse trahvid kui viiekordse maksumäära ulatuses.


Grand St Bernard tunneli maksud alates 15.04.10 (CHF)

SõidukidÜksik sõitEdasi-tagasi sõit
kehtib 1 kuu
10 korra pilet
kehtib 1 aasta
20 korra pilet
kehtib 1 aasta
2- või enama teljelised sõidukid
kõrgusega esimese telje kohalt üle 2 m kuni 3 m
46,274277,5370
Üle 3 m kõrgused 2-teljelised bussid81,5132,56071059
Üle 3 m kõrgused 3-teljelised bussid118,51908891537
Üle 3 m kõrgused 4- teljelised sõidukid18028813572324

NB! 10 ja 20 korra pileteid on võimalik kasutada erinevatel sõidukitel eeldusel, et nad kuuluvad samasse kategooriasse

Lisainformatsioon
SISEX
Société italo-suisse d’exploitation du tunnel du Grand St Bernard
Case postale 2
CH - 1946 Bourg St Pierre
Tel: (+41 27) 787 12 06
Fax: (+41 27) 787 12 19
E-mail: sisex@bluewin.ch
URL: www.grandsaintbernard.ch

Müük
Itaalias
SITRASB SpA
Caisse sud
I - 11010 St Rhemy-en-Bosses
Tel: (+39 0165) 780 904
Fax: (+39 0165) 780 904

Šveitsis
Tunnel SA
Caisse nord
CH - 1946 Bourg St Pierre
Tel: (+41 27) 788 44 00
Fax: (+41 27) 788 44 01
Uuendatud 21.01.2005

Riiklikud maksud

Kiirteemaksud

M6 (alates 01.01.2008)

Sõidukid kõrgusega alates 1,30 m mõõdetuna esimeselt teljelt06.00 – 23.0023.00 – 06.00
4- ja enama rattaline, 2 teljeline9 GBP8 GBP
 4- ja enama rattaline, 3 – 6 teljeline9 GBP8 GBP

Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Tag konto omanikele on hinnaalandus 5%.

Operaator:
Midland Expressway Ltd
 www.m6toll.co.uk

 Ummikumaks Londonis

Londoni kesklinna sõidul esmaspäevast reedeni alates kella 07.00 kuni 18.30 tuleb maksta ummikumaksu (congestion charge).
Maksu ei rakendata:
- riigipühadel
- kolmel esimesel maksepäeval, mis järgnevad igal aastal 26. detsembrile (need ei pea olema järjestikku).
Maksustatavasse piirkonda sisenemine registreeritakse kaameratega.
Ummikumaksu saab tasuda ette, sõitmise päeval või järgneval maksepäeval.
Maksu suurus on  8 GBP kui tasutakse sõitmise päeva keskööks.
Tasudes järgneval maksepäeval on maksu suurus 10 GBP (järgneval maksepäeval saab tasuda vaid kõnekeskuse või veebilehe kaudu)
Ummikumaksu tasumata jätmisel väljastatakse rahatrahvi teatis 120 GBP suuruses summas sõiduki registreeritud valdajale.
Analoogiliselt parkimistrahvidele kahaneb see 60 GBP-le, kui trahv tasutakse 14 päeva jooksul.
Tasuda sissesõidu eest saab operaatori kodulehel www.cclondon.com , tanklates, ajalehekioskites, telefonitsi 08459001234 või parklatesse paigutatud automaatide kaudu.

Maksuvabastus

Bussidele (üle 9-kohalised sõitjateveoks ette nähtud sõidukid) saab taotleda maksuvabastust.
Maksuvabastuse saamiseks tuleb saata iga sõiduki kohta avaldus aadressile:
Congestion Charging
PO Box 2982
Coventry CV7 8WR
Avaldusele tuleb lisada bussi registritunnistuse koopia. Maksuvabastuse kiri väljastatakse ca 10 päeva jooksul.
Kuni kirja saamiseni tuleb ummikumaksu tsoonis viibimise eest maks tasuda.
Eestikeelse juhendi avalduse vormi täitmiseks ja lisainfot leiate siit: http://www.epcplc.com/clients/tfl/9_seater/index.php?lang=et

Tasulised sillad ja tunnelid

Dartford – Thurrock Crossing (Elisabeth II sild ja Datfordi tunnel)

Londoni ringteel, M25 Thurrocki ja Dartfordi vahel. Tavaliselt kasutatakse põhjasuunalist teed läbi tunnelite ja lõunasuunalist üle sildade.

Tariifid GBP (ühel suunal)06.00 – 22.0022.00 – 06.00
Mootorratas--
Sõiduauto, takso1,50-
 2 -teljelised bussid2,00-
Enam kui  2-teljelised bussid3,70-

Pangakaardiga maksta ei saa.
Regulaarsetele kasutajad võivad kasutada „Dart-Tag” maksusüsteemi. Dart-Tagiga liitumisel saab soodustust 7,5% tavahindadest.

Lisainfo operaatorilt:
Le Crossing Ltd
South Orbital Way
Dartford Kent DA 1 5PR
Tel: +44 1322 221603
www.dart-tag.co.uk


Humber Bridge
Asub A15 Põhja- ja Lõuna- Humberside vahel.

Tariifid (ühel suunal)GBP
Mootorratas1,20
Sõiduauto, autokaravan2,70
Väikebuss (9-16 kohta)4,90
Buss (rohkem kui 16 kohta)10,90

Lisainfo operaatorilt:
Humber Bridge Board
PO Box 6, Administration Building
Ferriby Road
Hessle
North Humberside HU 13 0JG
Tel: +44 1482 647 161
Fax: +44 1482 640 838
URL: www.humberbridge.co.uk/toll.php

 
Mersey Tunnels
Asub Liverpooli ja Birkenheadi vahel.

Tariifid (ühel suunal)GBP
Sõiduauto (vähem kui 9 kohta)1,40
Kaheteljeline buss (9 või rohkem istekohta)2,80
Kolmeteljeline buss (9 või rohkem istekohta)4,20

Regulaarsetele sõitjatele on elektrooniline maksevõimalus „Fart-Tag”, mis võimaldab soodustust.
Lisainfo operaatorilt:
Mersey Tunnels
Georgeú Dock Building
Georgeú Dock Way
Pier Head
Liverpool L3 1DD
Tel:+44 151 236 8602
Fax:+44 151 255 0610
www.merseytunnels.co.uk
 

Severn Bridge
M4 kiirtee Inglismaa ja Walesi vahel (Walesist Inglismaale on tasuta):

TariifidGBP
Sõiduauto, autokaravan5,40
Väikebuss (9-17 kohta, juhi koht kaasa arvatud)10,90
Buss (rohkem kui 17 kohta, juhi koht kaasa arvatud)16,30

Lisainfo operaatorilt:
Severn River Crossing plc
Toll Administration Building
Bridge Access Road
Aust
Bristol BS12BE
Tel: +44 1454 632 436
http://www.severnbridge.co.uk
 

Tamar BridgeA38 Plymounti ja Saltashi vahel, Cornwall
Tasuda tuleb Cronwallist Devoni suunal (Devonist Cornwalli on tasuta):

Tariifid GBPGBP
Sõiduauto1,00
2-teljeline buss (registrimassiga üle 3,5 t)2,50
3-teljeline buss (registrimassiga üle 3,5 t)4,00
4- ja rohkema teljega buss (registrimassiga üle 3,5 t)5,50

Regulaarsetele sõitjatele on võimalus liituda TamarTag süsteemiga, mis võimaldab soodustust.

Lisainfo operaatorilt:
Tamar Bridge Office
Pemros Road
Plymouth PL51LP
Tel:+44 1752 361 577
Fax: +44 1752 360 528
www.tamarcrossings.org.uk


Tyne Tunnels
A1 Wallsend, Newcastle-upon-Tyne

Tariifid (ühel suunal)GBP
Mootorratas0,20
Sõiduauto1,00
Buss1,20

Lisainfo operaatorilt:
Tyne and Wear passanger Transport Authority
Tyne Tunnels
Wallsend
Tyne and wear NE280PD
Tel:+44 191 262 4451
Fax:+44 191 263 1031
www.tt2.co.uk

Uuendatud 25.06.2009

Riiklikud maksud

Käibemaks

Bussivedajad peavad maksma Sloveenias käibemaksu Sloveenia territooruimil tekkinud käibe eest.
Täpsem info

Lisainfot saab Sloveenia Rahandusministeeriumi kodulehelt.

Teemaks:
Kiirteemaks
Täpsem info

Ljubljana, detsember 2009
Uuendatud 24.09.2019

Riiklikud maksud

Käibemaks
Rahvusvaheline sõitjaevedu: 0.10 SKK reisija kilomeeter

Allikas: CESMAD Slovakia, oktoober 1999

Kiirteemaksud

 

Alates 01.01.1010 muutub kiirteemaksu tasumise süsteem.
Seni kehtinud vinjettide asemel käivitatakse Slovakkias teemaksu tasumisel uus, elektrooniline süsteem emyto.
Elektrooniline teemaksusüsteem kehtib üle 9 istekohaga reisijateveo sõidukitele kiirteedel, ekspressteedel,
rahvusvaheliste maanteedel (E maanteed) ja esimese klassi maanteedel.
Teemaksu suurus hakkab sõltuma sõiduki massist, mootori tüübist ja läbitud kilomeetritest.
Lisainfo
CESMAD Slovakkia koduleht www.cesmad.sk
emyto koduleht www.emyto.sk 
Instruktsioon rahvusvahelistele vedajatele
Kiirteemaksu kalkulaator http://www.emyto.sk/pages/toll-calculator.htm
 

Teemaks kiirteedel  ja ekspressteedel alates  1.01.2010
BussidEURO 0 - IIEURO IIIEURO IV, V, EEV*
SKKEURSKKEURSKKEUR
>3.5t - 12t2,700,08962,600,08632,500,0830
>12t5,600,18595,300,17595,200,1726
Teemaks põhimaanteedel alates  1.01.2010
BussidEURO 0 - IIEURO IIIEURO IV, V, EEV
SKKEURSKKEURSKKEUR
>3.5t - 12t2,000,06641,900,06311,900,0631
>12t4,200,13944,000,13283,300,1095

* EEV - eriti keskkonnasõbralik sõiduk


Vinjetisüsteem (kehtib kuni 31.12.2009)

Kőik sőidukid, mis kasutavad kiirteid peavad esiklaasile kinnitama maksu tasumist tőendava kleebise (vinjeti).

Kleebiseid müüakse piiripunktides, tanklates (mitte kőigis), postkontorites ja Slovakkia assotsiatsiooni (CESMAD Slovakia) kontorites.
Tel:    +421 2 55 41 04 55
          +421 2 55 41 04 20

Kasutusel on viit tüüpi kleebiseid:
1 päeva kleebis - kehtib 24 tunni jooksul alates väljastamisest;
Nädala kleebis - kehtib alates väljastamise päevast (00.00) sellele järgneva 7 päeva jooksul (kuni viimase päeva 24.00). Kehtivus kandub ka järgnevasse aastasse;
Kuu kleebis - kehtib alates väljastamise päevast (00.00) sellele järgneva 31 päeva jooksul (kuni viimase päeva 24.00). Kehtivus kandub ka järgnevasse aastasse;
9 kuu kleebis - kehtib 1.jaanuarist kuni 30. septembrini;
Aasta kleebis - kehtib 1.jaanuarist kuni 31.jaanuarini järgneval aastal.

Kiirteemaksu tariifid (EUR) alates 01.01.2009

 Sőiduki täismass 1 päev7 päeva 1 kuu9 kuud1 aasta
 kuni 3,5 t (kaasa arvatud) - 4,909,90-36,50
 üle 3,5 t - 12 t 8,6024,0055,00495,00-
 üle 12 t 10,00 40,0090,00810,00-

Tähelepanu!
- vinjett tuleb kleepida klaasi alumisse vői ülemisse äärde selliselt, et see oleks väljast näha. Kehtivaks loetakse ainult klaasile kleebitud vinjetid;
- maksustamise aluseks on registritunnistusele märgitud täismass;
- tee kasutamise eest tasumist tőendava kleebise puudumisel vőidakse trahvida kuni 3 kordse aastamaksu ulatuses;
- tanklates saab teemaksu eest tasuda üldjuhul ka krediitkartidega kuid kőiki kaarte (näit. Shell, DNV, Aral) ei aktsepteerita;
- postkontorites krediitkaardiga maksta ei saa;
- kiäibemaksu tagasisaamise aluseks on kiirteemaksu tasumise kleebise trükitud osa
- kiirteemaksust vabastatud teelőigud on tähistatud liiklusmärgiga: BEZ ÚHRADY.

CESMAD Slovakia, jaanuar 2009

Riiklikud maksud

Maksustamine:

Teemaks.

Kui ei ole kehtestatud kahepoolse lepinguga vabastusi teemaksudest, peavad välisriikide vedajad maksma:

Bussidkuni 30 istekohta0.032 USD/km
 üle 30 istekoha0.041 USD/km

Kiirteemaks.

1. E 75 Belgrad – Nis

2/3 teljelised bussid75 DM38,35 EUR
enam kui 3-teljelised (k.a. haagis)154 DM78,74 EUR

 2. E 75 Nis – Leskovac

2/3 teljelised bussid20 DM10,23 EUR
enam kui 3-teljelised (k.a. haagis)45 DM23,01 EUR

 3. E 75 Belgrad – Novi Sad

2/3 teljelised bussid25 DM12,78 EUR
enam kui 3-teljelised (k.a. haagis)50 DM25,56 EUR

  4. E 75 Novi Sad – Subotica – Horgos

2/3 teljelised bussid30 DM15,34 EUR
enam kui 3-teljelised (k.a. haagis)65 DM33,23 EUR


  5. E70 Simanovci – Sid

2/3 teljelised bussid35 DM17,90 EUR
enam kui 3-teljelised (k.a. haagis)75 DM38,35 EUR

  Sõidukitele, mis teostavad transiiti, peavad arvestama järgmiselt:

Horvaatiast (Zagreb) Makedoonia piirile1+2+5
Horvaatiast Bulgaaria piirile1+5
Ungarist (Tompa või Horgos) Makedoonia piirile1+2+3+4
Ungarist Bulgaariasse  1+3+4

Piiriületus
Eeldusel, et eelnevalt on kokkulepitud võib, tolliprotseduure teostada (kaubavedu, reisijatevedu) ööpäevaringselt.
Reisijateveol, kui sõidukid on varustatud taksomeetritega, võib piiri ületada ööpäevaringselt piiripunktidest, mis on avatud rahvusvahelisele transpordile.