Liikluspiirangud (keskkonnatsoonid)

LEZ pidevalt uuenev bülletään

Uued keskkonnasõbralikud tsoonid.

Palun kasutage et.urbanaccessregulations.eu, informatsioon on saadaval ka eesti keeles.

Euroopa kaart ja menüü on kasutaja sõbralik ja on kasutamiseks nii autojuhtidele kui transpordioperaatoritele.
Uuendatud 27.11.2019

Liikluspiirangud (keskkonnatsoonid)

Regulatsioon bussidele ja veoautodele sõitmiseks Taani keskkonnasäästlikus tsoonis alates 1. jaanuarist 2022

Bussid ja veoautod peavad olema registreeritud 1. jaanuaril 2015 või hiljem, et sõita madala saastega tsoonis.

Euro 6 raskeveokite puhul loetakse tahkete osakeste filtri nõue täidetuks ja need sõidukid võivad sõita keskkonnatsoonides.

Kui teie sõiduk on registreeritud enne ülaltoodud kuupäeva, peab sellele olema paigaldatud tahkete osakeste filter ja enne Taani madala saastega tsooni sisenemist peate oma sõiduki veebis registreerima. Lisateavet sõiduki registreerimise kohta saate lugeda  siit..

Nõude eiramisel trahv 1000 Taani krooni.

 LEZ pidevalt uuenev bülletään

Uued keskkonnasõbralikud tsoonid.

Palun kasutage urbanaccessregulations.eu, informatsioon on saadaval ka eesti keeles.

Euroopa kaart ja menüü on kasutaja sõbralik ja on kasutamiseks nii autojuhtidele kui transpordioperaatoritele.
Uuendatud 23.10.2015

Liikluspiirangud (keskkonnatsoonid)

 LEZ pidevalt uuenev bülletään

Uued keskkonnasõbralikud tsoonid.

Palun kasutage urbanaccessregulations.eu, informatsioon on saadaval ka eesti keeles.

Euroopa kaart ja menüü on kasutaja sõbralik ja on kasutamiseks nii autojuhtidele kui transpordioperaatoritele.
Uuendatud 23.10.2015

Liikluspiirangud (keskkonnatsoonid)

LEZ pidevalt uuenev bülletään

Uued keskkonnasõbralikud tsoonid.

Palun kasutage et.urbanaccessregulations.eu, informatsioon on saadaval ka eesti keeles.

Euroopa kaart ja menüü on kasutaja sõbralik ja on kasutamiseks nii autojuhtidele kui transpordioperaatoritele.
Uuendatud 27.11.2019

Liikluspiirangud ( keskkonnatsoonid)

LEZ pidevalt uuenev bülletään

Uued keskkonnasõbralikud tsoonid.

Palun kasutage urbanaccessregulations.eu, informatsioon on saadaval ka eesti keeles.

Euroopa kaart ja menüü on kasutaja sõbralik ja on kasutamiseks nii autojuhtidele kui transpordioperaatoritele.

Kui tekivad küsimused,siis  palun saada need veebimeistrile

Uuendatud 27.11.2019

Uued Londoni Madala Emissiooni Tsooni (Low Emission Zone – LEZ) standardid:
·         Uued emissioonistandardid kehtivad alates 3. jaanuarist 2012
·         Mõjutab Londonis liiklevaid sõidukeid, mis on registreeritud väljaspool Suurbritanniat

Emissioonistandardid sõidukitele, mis liiklevad Londoni Madala Emissiooni Tsoonis (LEZ) on muutunud, ning see mõjutab taoliste sõidukite omanikke ja juhte, mis on registreeritud väljaspool Suurbritanniast, sealhulgas Põhja-Iirimaal.

Veoautod ja bussid
Veoautod ja bussid peavad nüüdsest vastama Euro IV emissioonistandardile tahkete osakestega (TO) seoses, et liigelda Londonis ilma igapäevast tasu maksmata. Nende veoautode ja busside omanikud ja juhid, mis vastavad praegustele LEZ standarditele – Euro III tahkete osakestega (TO) seoses), ning mis on juba Transpordiametis registreeritud,  peaksid tagama, et nende sõidukid vastavad uutele Euro IV standarditele ning oma sõiduki Transpordiametis uuesti ära registreerima. See on vajalik selleks, et Transpordiametil oleks võimalikult täpne ja ajakohane informatsioon.
Nende sõidukite juhid või omanikud, mis on Transpordiametis juba registreeritud kui Euro IV TO standardile vastavad, ei pea midagi tegema. Sõidukid, mis on aastal 2012 vanemad kui 5 aastat ja 3 kuud, ei pruugi uue standardiga vastavuses olla.

Need sõidukiomanikud, kelle sõidukid ei vasta seatud emissioonistandarditele või kes pole Transpordiametis registreerunud ning kes Suur-Londonis sõidavad, peavad maksma £200 (236 eurot) igapäevast tasu või riskima £1000 (1181 eurot)-suuruse trahviga.

Kaubikud, minibussid ja erisõidukid
Kaubikud, minibussid ja teatud erisõidukid massiga üle 1,205 tonni peavad nüüd esmakordselt LEZ emissioonistandarditele vastama. Kaubikute, minibusside või erisõidukite nagu näiteks hobuseveokid ja haagiselamud või neljarattaveoga sõidukid, omanikud ja juhid peavad nüüdsest tagama Euro 3 TO standardile vastavuse, et Londonis ilma igapäevast tasu maksmata liigelda. Ainult need sõidukid, mis on aastal 2012 üle 10 aasta vanad, ei vasta uuele standardile.
Need sõidukiomanikud, kelle sõidukid ei vasta seatud emissioonistandarditele või kes pole Transpordiametis registreerunud ning kes Suur-Londonis sõidavad, peavad maksma £100 (118 eurot) igapäevast tasu või riskima £500 (591 eurot)-suuruse trahviga.
Kõik väljaspool Suurbritanniat registreeritud (sealhulgas Põhja-Iiri sõidukid) vastavad sõidukid peavad enne Suur-Londonis sõitmist olema Transpordiametis registreeritud, et näidata, et nad vastavad uutele standarditele
LEZ võeti kasutusele aastal 2008. See tsoon katab peaaegu kogu Suur-Londoni ja kehtib 7 päeval nädalas, igal päeval aastal. LEZ on edukalt ja märkimisväärselt vähendanud kahjulike sõidukiemissioonide hulka, aga seda tegevuskava peab nüüd veelgi täiendama, et tagada, et London vastaks seadustes nõutud õhukvaliteedi standarditele. Transpordiameti hinnangute kohaselt LEZ ligikaudu kahekordistab varasemate faaside mõju, mis puudutab kahjulike tahkete osakeste saastet pealinnas. Transpordiamet eelistaks seda, kui sõidukijuhid juhinduksid LEZ standarditest, mitte ei maksaks igapäevast tasu ega riskiks trahviga. 
Nick Fairholme, Transpordiameti ummikumaksu ja liikluskorralduse osakonna direktor, ütles: „Madalakvaliteediline õhk on Londoni elanikele tõsiseks terviseriskiks, eriti noortele ja vanadele; ning linnapea tahab eelisjärjekorras Londonile puhtamat õhku tagada. On näha, et LEZ on viinud suurte edusammudeni  õhukvaliteedi paranemise osas, ning kõnealused uued standardid aitavad märkimisväärselt kaasa meie püüdlustele õhusaaste vastu võidelda  .”
Õhusaaste on Londonis tõsine terviseprobleem, mis kaudselt põhjustab ligikaudu 4300 enneaegset surmajuhtumit aastas; ning see mõjutab veel palju suurema hulga inimeste, eriti laste ja vanurite, elukvaliteeti. London peab vastama seadusekohastele Euroopa õhukvaliteedistandarditele ning LEZ on võtmetähtsusega osa erinevate meetmete komplektist, mille hulka kuulub ka elektrisõidukite toetamine, vanusepiirangud taksodele ja rendisõidukitele, Londoni bussipargi uuendamine – kõik eesmärgiga õhukvaliteeti parandada.

Nendel sõidukiomanikel ja juhtidel, kelle sõidukid nõutud standarditele ei vasta, on mitmeid võimalusi, et tagada, et nad tegevuskava raames nõudeid täidaksid, sealhulgas:
·         Sõidukile filtri paigaldamine emissioonide vähendamise eesmärgil: Transpordiamet tunnustab akrediteeritud filtrimodifikatsioone igast Euroopa riigist;
·         Uue, standarditele vastava sõiduki ostmine;
·         Sõidukipargi ümberkorraldamine nii, et LEZ-is sõidaksid ainult need sõidukid, mis vastavad nõutud emissioonistandarditele; või
·         Igapäevase tasu maksmine.


Madala Emissiooni Tsoon katab peaaegu terve Suur-Londoni ja kõik teed Suur-Londoni sees, sealhulgas maanteede M1 ja M4 osasid. M25 aga pole kaasa arvatud (isegi seal mitte, kui see Suur-Londoni piiri sees on).
1.      Sõidukid, mootorrattad ja kaubikud tühimassiga alla 1,205 tonni ei kuulu LEZ alla. Sõidukiomanikud võivad oma sõiduki dokumente kontrollida, et oma sõiduki spetsifikatsioonides veenduda.
2.      Sõidukiomanikud ja juhid võivad saada lisainformatsiooni spetsiaalselt veebilehelt  (www.tfl.gov.uk/lezlondon) või helistades telefoninumbril +44 207 310 8998.
3.      Raskeveokid massiga üle 3,5 tonni, ning üle 8 kaasreisijakohaga bussid massiga üle 5 tonni peavad vastama Euro IV TO standardile, et alates 3. jaanuarist 2012 LEZ-i piires tasuta sõita.
4.      Suuremad kaubikud, minibussid ja muud erisõidukid peavad vastama Euro 3 TO emissioonistandarditele, et alates 3. jaanuarist 2012 LEZ-i piires tasuta sõita. See kehtib järgnevate sõidukite kohta:

5.      LEZ on võtmetähtsusega meede, mis aitab Londonil saavutada vastavust Euroopa õhukvaliteedi direktiividega. Maismaatransport on Londonis põhiliseks õhusaaste allikaks.

6.      Registreerimisblankette saab kätte aadressilt www.tfl.gov.uk/lezlondon alla laadides või helistades telefonile +44 207 310 8998.

7.      Registreerimisavaldusi ja nõutud lisadokumentatsiooni saab Transpordiametile esitada posti või e-posti teel. Kui registreerimisavaldus on Maanteeametisse jõudnud, saab sõidukijuht kirjaliku kinnituse (kas posti või e-posti teel) selle kohta, kas registreerimine õnnestus või mitte. Sõidukid, mis sõidavad tsoonis ilma eduka registreerimise kirjaliku kinnituseta, peavad maksma igapäevast tasu või riskima trahviga.

8.      Sõidukijuhid võivad oma sõidukitele paigaldada filtreid, et vähendada sõidukitest tulenevat TO saaste hulka. Transpordiamet tunnustab filtreid, mis on paigaldatud igas Euroopa riigis. Sõidukijuhid peaksid Transpordiametile registreerimisavalduse esitamisel lisama kogu informatsiooni ja tõestusmaterjali sõiduki modifitseerimise kohta. Lisainformatsioon on saadaval LEZ-i veebilehel.

9.      Väljaspool Suurbritanniat registreeritud sõidukite trahvisummade sissenõudmine toimub vastava Euroopa võlanõudeagentuuri kaudu.

TfL Pressiosakond
0845 604 4141
Uuendatud 04.01.2012


Uuendatud 27.11.2019

Liikluspiirangud (keskkonnatsoonid)

LEZ pidevalt uuenev bülletään

Uued keskkonnasõbralikud tsoonid.

Palun kasutage et.urbanaccessregulations.eu, informatsioon on saadaval ka eesti keeles.

Euroopa kaart ja menüü on kasutaja sõbralik ja on kasutamiseks nii autojuhtidele kui transpordioperaatoritele.
Uuendatud 27.11.2019

Liikluspiirangud (keskkonnatsoonid)

LEZ pidevalt uuenev bülletään

Uued keskkonnasõbralikud tsoonid.

Palun kasutage et.urbanaccessregulations.eu, informatsioon on saadaval ka eesti keeles.

Euroopa kaart ja menüü on kasutaja sõbralik ja on kasutamiseks nii autojuhtidele kui transpordioperaatoritele.
Uuendatud 27.11.2019

Liikluspiirangud (keskkonnatsoonid)

LEZ pidevalt uuenev bülletään

Uued keskkonnasõbralikud tsoonid.

Palun kasutage et.urbanaccessregulations.eu, informatsioon on saadaval ka eesti keeles.

Euroopa kaart ja menüü on kasutaja sõbralik ja on kasutamiseks nii autojuhtidele kui transpordioperaatoritele.
Uuendatud 27.11.2019

Liikluspiirangud (keskkonnatsoonid)

  LEZ pidevalt uuenev bülletään

Uued keskkonnasõbralikud tsoonid.

Palun kasutage et.urbanaccessregulations.eu, informatsioon on saadaval ka eesti keeles.

Euroopa kaart ja menüü on kasutaja sõbralik ja on kasutamiseks nii autojuhtidele kui transpordioperaatoritele.
Uuendatud 27.11.2019

Liikluspiirangud ( keskkonnatsoonid)

LEZ pidevalt uuenev bülletään

Uued keskkonnasõbralikud tsoonid.

Palun kasutage et.urbanaccessregulations.eu, informatsioon on saadaval ka eesti keeles.

Euroopa kaart ja menüü on kasutaja sõbralik ja on kasutamiseks nii autojuhtidele kui transpordioperaatoritele.
Uuendatud 27.11.2019