Suuremõõtmelised ja raskekaalulised veod

Tariifid suuremõõtmeliste ja raskekaaluliste veoste eest Valgevenes

Tariifid alates 04.03.2011

  € / km
Maksimaalne lubatud täismass (sõidukitele, mis ületavad lubatud 2 % kõikumist)iga ületatud tonni eest0.03
iga täistonni ületava osa eest0.01
Lubatud teljekoormuse ületamine üksikteljele, tandem või kolmikteljele2% - 5%0.10
>5% - 10%0.30
>10% - 15%0.40
>15% - 20%0.50
>20% - 30%0.70
>30% - 40%1.30
>40%1.30 + 0.03 iga lisanduva % eest
Üksiku telje teljekoormuse ületamine kõrvuti paiknevate telgede korral, kui sõidukil on enam kui 3 telge, mis on varustatud üksikute või paarisratastega ja sõidukile, millel on 4 või enam üksiku või paarisratastega telge ning rataste vaheline kaugus on alla 0,7 m või kui teljel on 6 või enam ratast, mille vahekaugus on üle 0,7 m2% -5%0.06
>5% - 10%0.10
>10% - 15%0.14
>15% - 20%0.17
>20% - 30%0.28
>30% - 40%0.66
>40%0.66 + 0.02 iga lisanduva % eest
Kõrgus>4.00m - 4.50m0.05
>4.50m - 5.00m0.10
>5.00m0.20
Laius>2.55m - 3.00m0.05
>3.00m - 3.75m0.10
>3.75m0.25
PikkusIga ületatud meeter 
A kuni 4.00m0.04
A >4.00m - 8.00m0.05
A >8.00m0.06
Iga üleulatuvale täismeetrile lisanduv osa0.02
Üleulatuv koorma osaIga üleulatuv meeter0.04
Iga üleulatuvale täismeetrile lisanduv osa0.02

Kui sõiduk ületab nii mõõtmeid kui kaalu korraga, siis arvestatakse tariif iga ületatud parameetri eest.

Kui ei järgita ettenähtud marsruuti ja/või puudub sõidukil eriluba, rakendatakse järgmisi lõive:
-          50 % kui maksimaalne lubatud täismass ja/või teljekoormus ületab maksimaalselt lubatud limiite 4 % - 10 %,
-          50 % kui maksimaalne lubatud täismass ja/või teljekoormus ületab maksimaalselt lubatud limiite 10 % - 40 %,
-          50 % kui maksimaalne lubatud täismass ja/või teljekoormus ületab maksimaalselt lubatud limiite üle 40 %.

Kui transpordioperatsiooni teostatakse ilma vajaliku eriloata rakendatakse lõivu juba läbitud kilomeetrite eest. Kui vajalik eriluba on olemas, kuid sõiduk kaldub kõrvale eriloas ettenähtud marsruudist, siis rakendatakse lõivu ettenähtud marsruudist kõrvalekaldutud kilomeetrite eest.

Tasu kiirteedel sõitmise eest sesoonsete liikluspiirangute ajal arvutatakse vastavuses lubatud suurimate massidega, mis selleks ajaks on kehtestatud.

BAMAP, märts 2011
Uuendatud 26.04.2011

Sõidukitele, mis ületavad suurima lubatud kaalu ja /või mõõtmed, tuleb enne veo alustamist tellida eriluba aadressil:

BELDORCENTRE
tel./faks (+375 17) 259 78 30 või 208 86 50
e-mail: office@bdc.mtk.by
www.beldo.centr.by
 

Eriluba on tasuline.
Jagamatutele koormatele, mille mõõtmed ja/või kaal ületavad suurima lubatu kuni 10 %, saab eriloa taotleda piiriületuspunktis.

BAMAR, märts 2011

Suuremõõtmelised ja raskekaalulised veod

Jagamatu koorma puhul on vajalik eriluba, mille saab :

Magyar Közút Zrt.

Útvonalengedélyezési osztály (Lubade osakond)

Fényes Elek u. 7-13.

1024 Budapest

Tel.: + 36 1 819-9034

Website: www.kozut.hu

Tööaeg: E - R, 8h00 - 12h00

Baastariif on 1000 HUF ( käibemaksuta), kuid maksu suurus sõltub mentluse ajast, samuti kas on väljastatakse ühekordne luba või teatud perioodiks.

Mõningatel juhtudel on vajalik escort.

Sõidukid, mis teostavad ülegabariidseid või ülekaalulisi vedusid, maksustatakse.

Allikas: MKFE, märts 2010

Suuremõõtmelised ja raskekaalulised veod

Ukraina suuremõõtmeliste ja raskekaaluliste veoste erilubade taotlemine

 DP Služba Meždunarodnõh Perevozok
ul. Nauki 57 Kiiev
tel./faks (+ 380 44) 590 1093
tel./faks (+ 380 44) 524 59 23

Suuremõõtmelised ja raskekaalulised veod

Alates 27.juunist väljastatakse eriload allpoolloetletud kohtades:
Sealand, Lolland-Falster, Bornholm ja Fyn piirkonnale:

Midt- og Vestsjællands Politi
Særtransportkontoret
Tinggade 15
DK-4100  Ringsted
tel: +45 5768 1492, +45 5768 1493 ja +45 5768 1494
Fax: +45 5768 1450
E-mail: mvsj-transport@politi.dk

Juutimaa – ja välisvedajad:
Syd- og Sønderjyllands Politi
Særtransportkontoret
Møllegade 2
DK-6330  Padborg
tel: +45 5642 9060, +45 5642 9061 ja +45 5642 9062
Fax: +45 5642 0994
E-mail: sjyl-ukatransport@politi.dk

FDE tegeleb samuti nende avaldustega - kontakt Bettina Petersen, bp@fde.dk ,
 tel +45 7430 3460.

Uuendatud 19.05.2011 

http://www.trafikken.dk (Maanteedirektoraadi [erhvervstransport] portaal).
http://www.politiet.dk (Politsei portaal).

Suuremõõtmelise – ja/või ülekaalulise veose rahvusvahelistele vedajatele väljastatakse erilube:
Trafikstyrelsen
Adelgade 13
DK - 1304 Copenhagen
www.trafikstyrelsen.dk

või Taani politseist:
Syd og Sønderjyllands Politi (Lõuna- Juudimaa politsei) Særtransportkontoret,
Padborg Toldbodvej 8
DK- 6330 Padborg
Tel: 0045 56 42 90 60
Fax: 0045 56 42 09 94
E-mail: sjyl-ukatransport@politi.dk

Allikas: ITD, august 2010
Uuendatud: aprill, 2011

Suuremõõtmelised ja raskekaalulised veod

Sõidukitele, mis ületavad suurima lubatud kogukaalu ja suurimad lubatud mõõtmed tuleb taotleda eriluba. 
Avaldus eriloa saamiseks tuleb esitada vähemalt 4 nädalat enne veo algust järgmisel aadressil: 

Ministry of Transport and Communications
nabr.L.Svobody 12
11015 Praha 1
Tel: (00420 2) 972 231 305

e-mail: zdenka.kovarova@mdcr.cz

Avaldus peab sisaldama järgmisi andmeid:
- vedaja nimi ja aadress
- kauba tüüp ja kaal
- sõiduki registreerimisnumber
- sõiduki kirjeldus
- transpordioperatsiooni teostamise kuupäev
- pealelaadimise- ja mahalaadimise koht
- marsruut, piiriületuskoht ja aeg (sisse- ja väljasõit)
- muu vajalik informatsioon

Kõik sõidukid, mis ületavad lubatud suurimaid mõõtmeid ja kaalu, peavad tasuma vastavalt kehtestatud maksu.

Allikas: CESMAD Bohemia, veebruar 2009
Uuendatud 17.04.2009

Suuremõõtmelised ja raskekaalulised veod

Sõidukid, mis ei vasta suurimatele lubatud mõõtmetele ja kaalule peavad taotlema eriluba, mida rahvusvahelisele veole väljastab Föderaalne Maanteeamet. Avaldused tuleb saata vähemalt 7 päeva enne veo algust:

Federal Office of Roads
Vehicle Department
2 Mühlegasse CH – 3003 Bern
Tel: (+41 31) 322 94 11
Fax: (+41 31) 323 43 03

Eksportveole, mis algab siseriigist, peab eriloa väljastama kohalik kanton. (vt. www.asa.ch)

Allikas: ASTAG, sept 2007
Uuendatud 20.04.2009

Suuremõõtmelised ja raskekaalulised veod

http://www.highways.gov.uk/business/

Jagamatu koorma puhul, mille kaal ja gabariidid ületavad lubatud piire tuleb hankida eriluba kohalikust politseist ja Kiirteede ja sildade ametist iga regiooni kohta, mida läbitakse.
Selleks, et protseduuri lihtsustada, on Kiirteede agentuur üles seadnud web- põhise ESDAL projekti (Electronic Service Delivery for Abnormal Laods), mis on saadval

www.highways.gov.uk/esdal. Marsruut ja muud nõutav informatsioon on selleks vajalik.

Allikas: RHA, juuli 2007
Uuendatud 20.04.2009

Suuremõõtmelised ja raskekaalulised veod

Erilube suuremõõdulisele- ja kaalulisele transpordile väljastatakse:

Ministrstvo za promet
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Trzaska cesta 19
SLO - 1000 Ljubljana
Tel: (+386 1) 478 80 02
Fax: (+386 1) 478 81 23
E-mail: gp.drsc@gov.si

Sõiduautosid vedavad veokid:
B & B d.o.o.
Storitve v prevozništvu
Tr)aška c. 2
SLO - 1000 Ljubljana
Tel: (+386 1) 426 91 92
Fax: (+386 1) 426 91 96

Regulaarsetele vedajatele on võimalik väljastada aastane luba, mis maksab  SIT 4250 pluss kuutasu, mis tuleb ette tasuda SIT 12 per/ kilomeeter, mis baseerub oletataval teekonna pikkusel ja luba kehtib vaid ettenähtud marsruudil.

Mõned Sloveenia kompaniid, kes esindavad/teenindavad välisvedajaid (nt. Asjakohased dokumendid, maksetagatised etc.):

SETRANS d.o.o. Pesnica 44a SLO - 2211 Pesnica Tel: (+386 2) 65 43 000

Fax: (+386 2) 65 31 831

MTS d.o.o.

Cesta 14. divizije 104a SLO - 2000 Maribor Tel: (+386 2) 48 00 960

Fax: (+386 2) 48 00 962

HERTRANS s.p. Ulica svobode 29 SLO - 2204 Miklav) Tel: (+386 2) 629 20 12

Fax: (+386 2) 629 50 13

TRANSING d.o.o. Šlandrova 10 SLO - 1000 Ljubljana Tel: (+386 1) 589 62 30

Fax: (+386 1) 537 46 58

PLOJ d.o.o. Zagrebška cesta 24 2000 Maribor Tel: (+386 2) 460 24 10

Fax: (+386 2) 460 24 24

COMARK d.o.o. Celovška 264 SLO - 1000 Ljubljana Tel: (+386 1) 519 03 86

Fax: (+386 1) 507 10 23

Allikas:       Giz Intertransport, April 2014

Uuendatud : aprill 2014

Suuremõõtmelised ja raskekaalulised veod

(alates 19.10.2009) 
1. mõõtmete ületamine 
laiusmaks (EUR)
kuni 300cm
alates 300.1cm kuni 350.0cm
alates 350.1cm kuni 400.0cm
alates 400.1cm kuni 500.0cm
 + iga 10cm või osa üle 500cm
16.50
26.50
33.00
66.00
16.50
kõrgus(EUR)
kuni 400.0cm
alates 400.1cm kuni 450.0cm
alates 450.1cm kuni 500.0cm
+ iga 10cm või osa üle 500cm
16.50
33.00
99.50
16.50
pikkus(EUR)
kuni 12.00m
alates 12.01m kuni 22.00m
 üle 22.00m
+ iga 5.00m või osa üle 22.00m
16.50
99.50
165.50
49.50
2. lubatud kaalu ületamine 
GVW(EUR)
kuni 20t
alates 20.1t kuni 30.0t
alates 30.1t kuni 50.0t
+ iga 10t või osa üle 50t
99.50
165.50
265.50
66.00
3. teljekoormuse ületamine 
 (EUR)
3.01% kuni 5%
5.01% kuni 10%
10.01% kuni 15%
15.01% kuni 20%
+ iga 5% või osa üle 20%
82.50
135.50
232.00
331.50
165.50

Nb:

Makse võib vähendada või tõsta vastastikkuse alusel
Kui mitmed parameetrid ületavad lubatud piire, siis maksud summeeritakse
Läbi Slovakkia transiidil olevad ja mõõtmeid ületavad koormad kohaldatakse lisaks administratiivne maks 165.50 eurot
Läbi Slovakkia transiidil olevad ja maksimaalset lubatud kogukaalu või teljekoormust ületavad eraldi või samaaegselt mõõtmete ületamisega, on lisaks administratiivne maks 331,50 eurot
Kui mõõtmisplatsil avastatakse, et transporti on teostatud ilma ülegabariidilise- või kaalulise veo eriloata, maks kahekordistatakse
Juhil, kes ei deklareeri riiki sisenemisel korrektselt mõõdud ja kaalud ja keda kontrollitakse Slovakkia territooriumil või riigist lahkumisel, tuleb maksta kolmekordne maks
3,5 eurone maks tuleb maksta kontrollimise eest vaid juhul kui ületatakse suurimaid lubatud kaalu ja mõõtmeid

CESMAD Slovakia, oktoober  2009
Uuendatud 27.10.2009 

Suuremõõtmelised ja raskekaalulised veod

Sõidukid, mis ületavad suurimaid lubatud mõõtmeid ja kaalu vajavad eriluba. Taotlused peavad olema esitatud vähemalt 5 päeva enne tolli, (või kohasliku vahendaja, ekspedeerija või vedaja), kes peab garanteerima eritasu ja teemaksu tasumist vastavale ametile:

JP "Putevi Srbije"
Bulevar Kralja Aleksandra 282
11000 Beograd
tel: (+381 11)3040 700
fax: (+381 11)2412 540
e-mail: office@dzp.co.yu 

välisvedajatele osutavad asjaajamisel teenust alljärgnevad firmad :

Remonttrans
Ul. Ulofa Palmea 8v
11160 Beograd
tel/fax: (+381 11) 3433 833 ; 3433 008
e -mail: Qffice@rernonttrans.co.yu

Transconect
Ul. Ulofa Palmea 8v
11160 Beograd
tel/fax: (+381 11) 3432 150 ; 3432 338
e-mail: office@transconect.co.yu

Transing
Ul. Gandijeva 152
11070 Novi Beograd
tel/fax: (+381 11)3016 005
e-mail: draqans@net.yu

Allikas:   PKJ, Detsember  2007
Uuendatud20.04.2009