Suurimad lubatud mõõtmed ja massid

Kõrgus4.00 m
Laius2.55 m
Pikkus
2- teljeline buss12 m
Rohkem kui 2 teljega buss15 m
Liigendbuss18 m
Teljekoormus¹ (paarisratastega teljele)
Üksikteljele²10 t (6 t)
Paaristeljele, kui telgede vahekaugus on:
Kuni 1 m12 t (9 t)*
Üle 1 m - vähem kui 1,30 m14 t (10 t)*
Üle 1,3 m - vähem kui 1,8 m16 t (11 t)*
Üle 1,8 m - 2,50 m18 t (12 t)*
Teljekoormus¹
Üksikteljele²9 t (5,5 t)
Paaristeljele, kui telgede vahekaugus on:
Kuni 1 m11 t (8 t)*
Üle 1 m - vähem kui 1,30 m13 t (9 t)*
Üle 1,3 m - vähem kui 1,8 m15 t (10 t)*
Üle 1,8 m - 2,50 m17 t (10,5 t)*
Mass
2- teljeline buss18 t
3- teljeline buss24 t
Liigendbuss28 t

 ¹ sulgudes olevad arvud kehtivad IV - V kategooria teedel.
 ²  telge loetakse üksikteljeks kui tema kaugus naaberteljeni on rohkem kui 2,5 m.
 

Uuendatud 24.01.2005

Riiklikud maksud

Teemaks

Alates 01.07.2013 läheb Valgevene üle elektroonsele teemaksu kogumise süsteemile BelToll.
Teemaksu peavad tasuma:
-kuni 3,5 t sõiduautod, mis on registreeritud väljaspool Tolliliitu (reisijateveo sõiduautod ja väikebussid kaasa arvatud)
-üle 3, 5 t sõidukid (veokid, bussid, karavanid).
Teemaksu kogumist teostab BelToll www.beltoll.by, kodulehe kaudu tuleb ettevõtte registreerida ja enne riiki sisenemist lunastada pardaseade,
 informatsiooni saab tel. +372 (172) 798 798 tööpäevadel kella 8.00 – 18.00.
 

Teemaks:
-          alla 3,5 t sõiduk                                                         0,04 EUR/km
-          üle 3,5 t 2-teljega sõiduk (veok, buss)                      0,08 EUR/km
-          üle 3,5 t 3-teljega sõiduk (veok, buss)                      0,10 EUR/km
-          üle 3,5 t 4 ja enama teljega sõiduk (veok, buss)        0,12 EUR/km 

Tasulised teelõigud:

MaanteeMaantee lõik, kmTasuline tee, km
М-1/E 30 Brest (Kozlovichi) – Minsk – Russian Border (Red’ki)-609609
M-2 Minsk – National Airport Minsk154227
M-3 Minsk – Vitebsk94132
M-4 Minsk – Mogilev167458
M-5/E 271 Minsk - Gomel216544
M-6/E 28 Minsk – Grodno – Polish Border (Bruzgi)125745

Tasulise tee laiendus hakkab hõlmama ka teid, mis ühendavad Minskit Mogiljoviga (M4) ja Minskit – Gomeliga (M5), kokku 356 km.
Uuendatud 4.06.2013

Kui kahepoolsete lepingutega ei ole tehtud erandit peavad välisriigis registreeritud sõidukid maksma Valgevenes teekasutusmaksu.

Tariifid alates 01.01.2011

Bussid:

kuni 12 istekohta        15 EUR

13 – 30 istekohta        25 EUR

üle 30 istekoha           30 EUR

Sõidukid, mis sisenevad Valgevenesse Poolast, Lätist, Leedust ja Ukrainast tasuvad teemaksu Valgevenesse sissesõidul.

Sõidukid, mis sisenevad Valgevenesse Venemaalt, maksavad teemaksu riigist väljumisel.

Maksta saab kohalikus rahas või välisvaluutas vastavalt Valgevene Keskpanga vahetuskursile.

Allikas: BAMAP, veebruar 2011

Piirkiirused

Asulas60 km/h
Väljaspool asulat põhiteeedel70 km/h
Väljaspool asulat kiirteel90 km/h

Uuendatud 30.09.2009

Piiriületuse protseduurid

Uuendatud 24.01.2005

Kütus

Põhipaagi mahus kütuse sissevedu on maksuvaba.

Suurimad lubatud mõõtmed ja massid

Kõrgus4,00 m
Laius2,50 m
Pikkus24,00 m
Teljekoormus üksikteljele8 t
Täismass40 t

Riiklikud maksud

Välisriikide transpordivahendid peavad riiki sissesõidul maksma 400.- USD, lisaks tollimaksud ja viisamaks.

Piirkiirused

Asulas60 km/h

Väljaspool asulat

Segaliiklusega teedel70 km/h

Magistraalteedel90 km/h

Kütus

Piiranguid kütuse impordiks ei ole juhul kui on tõestatud, et see ei ole edasimüügiks.

Suurimad lubatud mõõtmed ja massid

Kõrgus4.00 m
Laius2.55 m
Pikkus
2- teljeline buss13,50 m *
3- ja enama teljeline buss15,00 m *
järelhaagisega buss18,75 m
liigendbuss18,75 m
Teljekoormus
 üksikteljele10 t
vedavale teljele kui see on varustatud õhkvedrustusega või selle ekvivalendiga11.5 t
paaristeljele, kui telgede vahekaugus on:
1.30 m - 2,00 m18 t
Suurim lubatud kogumass
2- teljeline buss20 t **
3- teljeline buss25 t
3- teljeline buss kui vedav telg on varustatud paarisratastega õhkvedrustusega või kui iga vedav telg on varustatud paarisratastega26 t
4- teljeline buss kui vedav telg on varustatud paarisratastega õhkvedrustusega või kui iga vedav telg on varustatud paarisratastega32 t
Liigendbuss28 t

*    koos lisaseadmete ja lisa varustusega (nt. suusaboksid jms.)
**  ametlikult lubatud kogumass, praktikas on maksimaalne lubatud 19,5 t

Veokid, mis ületavad lubatud mõõtmeid ja masse peavad omama eriluba ja tasuma eritasu. Sõidukid, mis on paarisratastega ja õhkvedrustusega või selle ekvivalendiga võetakse arvesse kui "maanteesõbralikud" ja seetõttu võib eritasu olla väiksem.
 

Uuendatud 31.01.2005