Piirkiirused

Asulas60 km/h
Väljaspool asulat põhiteeedel70 km/h
Väljaspool asulat kiirteel90 km/h

Uuendatud 30.09.2009

Piirkiirused

Asulas60 km/h

Väljaspool asulat

Segaliiklusega teedel70 km/h

Magistraalteedel90 km/h

Piirkiirused

SõidukAsulasAsulavälisel teel4-realised maanteedKiirteed
Buss50km/h70km/h80km/h80km/h

Allikas: IRU

Uuendatud aprill 2023

Piirkiirused

SõidukAsulasAsulavälisel teel4- realised maanteedKiirteed
Bussid50km/h90km/h90km/h90km/h
Buss + haagis50km/h90km/h90km/h90km/h

Allikas: IRU

Uuendatud mai 2023

Piirkiirused

SõidukAsulasAsulavälisel teel4-realised maanteedKiirteed
Buss50 km/h80 km/h90 km/h100 km/h
Buss + haagis40 km/h70 km/h80 km/h90 km/h

Allikas: IRU

Uuendatud veebruar 2023

Piirkiirused

SõidukAsulasAsulavälisel teel4- realised maanteedKiirteed
Bussid50km/h90km/h110km/h130km/h
Buss + haagis50km/h80km/h80km/h80km/h

Allikas: IRU

Uuendatud mai 2023

Piirkiirused

SõidukAsulasAsulavälisel teel4-realised maanteedKiirteed
Buss50km/h80km/h80km/h100km/h
Buss+ haagis50km/h80km/h80km/h80km/h

Allikas: IRU

Uuendatud aprill 2023

Piirkiirused

SõidukAsulasAsulavälisel teel4- realised maanteedKiirteed
Bussid48km/h80km/h96km/h96km/h
     

Allikas: IRU

Uuendatud mai 2023

Piirkiirused

Asulas
sõiduauto60 km/h
buss60 km/h
Väljaspool asulat
sõiduauto90 km/h
buss90 km/h
Kiirteedel ja nendega võrdsustatud teedel
sõiduauto130 km/h
buss110 km/h

uuendatud 14.10.2004

Piirkiirused

Asulassõiduautod, bussid60 km/hbussidpagasiveo haagisega, mille kogumass on kuni 7.5 t60 km/hreisijateveo haagisega50 km/hAsulavälisel teel, segaliiklusega teelsõiduautod, bussid80 km/hbussidpagasiveo haagisega, mille kogumass on kuni 7.5 t80 km/hreisijateveo haagisega50 km/h4 - realisel teelsõiduautod100 km/hbussid80 km/hbussidpagasiveo haagisega, mille kogumass on kuni 7.5 t80 km/hreisijateveo haagisega50 km/hKiirteelsõiduautod120 km/hbussid80 km/hbussidpagasiveo haagisega, mille kogumass on kuni 7.5 t80 km/hreisijateveo haagisega50 km/h