Erinõuded

Mobiiltelefoni kasutamine lubatud ainult "hand free" süsteemi olemasolul.

Erinõuded

Ohutusvarustuse kasutamine

Sõidukis peab kaasas olema:

Sõidukil peavad põlema lähituled.

Mobiiltelefoni kasutamine sõidu ajal on lubatud „hands-free “ seadmega.

Allikas: IRU

Uuendatud juuli 2023

Erinõuded

Alates 1. novembrist 2011 peavad kõik üle 3,5 t sõidukid liigeldes Taanis omama madala heitkoguste tasemega tsooni märgist (Milj¸zone)

Erinõuded

- Kuni 10000 CZK trahvisummat on õigus sisse nõuda kohapeal.
- Pimedal ajal on kohustuslik sõita sisselülitatud tuledega kogu päeva jooksul.
- 1. jaanuarist 2001 ei ole lubatud kasutada mobiiltelefoni ilma "käed vabad" süsteemita.

Erinõuded

 Mobiiltelefoni kasutamine sõidu ajal on keelatud, kui ei kasutata „ käed vabaks „ süsteemi;
·        Reisibussid ja kaubaveokid peavad olema varustatud vähemalt ühe tulekustutiga  (mitte alla 6 kg);
·        Kõik sõidukid peavad sõitma sisselülitatud tuledega ööpäev läbi;
·         On keelatud mööda sõita koolibussist, mis on peatunud selleks, et lapsi peale võtta või lasta väljuda;
·        Kõik sõidukid peavad omama kaasas ohukolmnurka, haagisega veokid või konvoi viimane sõiduk , peab omama kahte ohukolmnurka;
·        Raskeveokitel peab tagasikäik olema varustatud hoiatava helisignaaliga.

Allikas: Giz Intertransport aprill 2010
Uuendatud 16.06.2010

Erinõuded

·        1.veebruarist 2009 on kohustus sõita sisselülitatud tuledega aastaringselt.

·        Sõidu ajal mobiiltelefoni kasutamine ilma selleks ettenähtud „hands-free“ vahendita on keelatud

·        Ohutusvesti kandmine on kohustuslik, kui juht lahkub kabiinist. Ohutusvest peab olema helkiv kollane, oranž või punane.  Kohustus kehtib väljaspool asulat.

Allikas: CESMAD, Slovakkia, jaanuar 2009
Uuendatud 30.01.2009

Erinõuded

Turvavarustuse kasutamine

Sõidukis peab kaasas olema:

Allikas: IRU

Uuendatud september 2023

Erinõuded

Kindlustused välisvedajatele
Välisvedajad, välja arvatud need, kellel on kehtiv liikluskindlustus “roheline kaart”, on kohustatud
ostma kohustusliku kolmanda isiku kindlustuse Vastavad hinnad veoautodele on:

kuumaks510 DM
kvartalimaks840 DM
poolaastamaks1960 DM
aastamaks2800 DM

Ülalnimetatud maks tuleb tasuda ka haagiste, erisõidukite ja samuti mootorrataste eest.
 

IRU infokeskusest edastatud teate kohaselt on Makedoonias alates 25.juunist 2004 kehtestatud uus kord liiklusohutuse tagamiseks:

uuendatud 02.09.2004

Erinõuded

Turvavarustuse kasutamine

Sõidukis peab kaasas olema:

Raskeveokitel peab tagasikäik olema varustatud hoiatava tagurdustule laternaga (visuaalne hoiatusmärguanne) ning põlema lähituled.

Allikas: IRU

Uuendatud september 2023

Erinõuded

Erinõuded Luksemburgis

Mobiiltelefoni kasutamine sõidu ajal on keelatud, v.a. juhul kui kasutatakse „käed vabaks“ seadet. Sõidukid, millele kehtivad liikluspiirangud nädalavahetustel või pühade ajal, ei tohi peatuda või parkidamaanteede ääres, sama kehtib kõigile üle 7,5 tonnistele sõidukitele, mis on registreeritud Luksemburgis või mille mahalaadimine toimub Luksemburgis ja mis veavad kaupa Prantsusmaale või Saksamaale.

Liiklusseadusesse on tehtud rida muudatusi, samuti  seoses varustusega, mis peab olema pardal:

·        sõidukis peab olema vähemalt üks turvavest ja ohukolmnurk, vest peab olema seljas kui kõnnitakse öisel ajal maanteel või külgohutusribal või päevasel ajal halva nähtavuse korral. Avarii korral peab kiirteele asetama ohukolmnurga 100 m kaugusele ja tavamaanteel vähemalt 30 m kaugusele.

·        Üle 3, 5 tonnistel sõidukitel peab olema vähemalt üks minimaalselt 12 kilogrammine tulekustuti ja esmaabi komplekt.

·        Alla 3 aastased lapsed peavad olema turvatoolides ja kinnitatud turvarihmadega

·        Reisibussides peavad reisijad olema sõidu ajal kinnitatud turvavöödega, kui need on olemas.

·        Taksodes peavad reisijad olema sõidu ajal kinnitatud turvavöödega, kui need on olemas, ja alla 3 aastased lapsed peavad istuma laste turvatoolides,  3 – 17 aastased lapsed, kes on alla 150 cm pikad peavad sõitma bussi tagaosas ja kinnitatud turvavööga.

·        Sõidukijuhid peavad ristmikul parempöörde ajal olema kindlad, et ei sea ohtu jalgrattureid, kes sõidavad samal ajal otse oma rajal.

·        Alljärgnevad märgid lubavad jalgrattureil sõita vastassuunas, nendes kohtades peavad sõidukijuhid olema iseäranis tähelepanelikud:

·        Aeglase liikluse korral tunnelites, peavad juhid hoidma pikivahet vähemalt 5 m.

·        Sõidukid ei tohi peatuda bussipeatustes

·        Sõidukeid ei tohi peatada lähemal kui 5 m jalakäijate ülekäigukohast või jalgrattateest

·         Aeglase liikluse korral, peab juht liiklusummikule lähenedes kiirust vähendama või peatuma ja ohutuled sisse lülitama

Allikas: CLC, aprill 2008

Uuendatud 13.04.2009