Suurimad lubatud mõõtmed ja massid

Kõrgus4.00 m
Laius2.55 m
Pikkus
2- teljeline buss12 m
Rohkem kui 2 teljega buss15 m
Liigendbuss18 m
Teljekoormus¹ (paarisratastega teljele)
Üksikteljele²10 t (6 t)
Paaristeljele, kui telgede vahekaugus on:
Kuni 1 m12 t (9 t)*
Üle 1 m - vähem kui 1,30 m14 t (10 t)*
Üle 1,3 m - vähem kui 1,8 m16 t (11 t)*
Üle 1,8 m - 2,50 m18 t (12 t)*
Teljekoormus¹
Üksikteljele²9 t (5,5 t)
Paaristeljele, kui telgede vahekaugus on:
Kuni 1 m11 t (8 t)*
Üle 1 m - vähem kui 1,30 m13 t (9 t)*
Üle 1,3 m - vähem kui 1,8 m15 t (10 t)*
Üle 1,8 m - 2,50 m17 t (10,5 t)*
Mass
2- teljeline buss18 t
3- teljeline buss24 t
Liigendbuss28 t

 ¹ sulgudes olevad arvud kehtivad IV - V kategooria teedel.
 ²  telge loetakse üksikteljeks kui tema kaugus naaberteljeni on rohkem kui 2,5 m.
 

Uuendatud 24.01.2005

Suurimad lubatud mõõtmed ja massid

Kõrgus4,00 m
Laius2,50 m
Pikkus24,00 m
Teljekoormus üksikteljele8 t
Täismass40 t

Suurimad lubatud mõõtmed ja massid

Kõrgus4.00 m
Laius2.55 m
Pikkus
2- teljeline buss13,50 m *
3- ja enama teljeline buss15,00 m *
järelhaagisega buss18,75 m
liigendbuss18,75 m
Teljekoormus
 üksikteljele10 t
vedavale teljele kui see on varustatud õhkvedrustusega või selle ekvivalendiga11.5 t
paaristeljele, kui telgede vahekaugus on:
1.30 m - 2,00 m18 t
Suurim lubatud kogumass
2- teljeline buss20 t **
3- teljeline buss25 t
3- teljeline buss kui vedav telg on varustatud paarisratastega õhkvedrustusega või kui iga vedav telg on varustatud paarisratastega26 t
4- teljeline buss kui vedav telg on varustatud paarisratastega õhkvedrustusega või kui iga vedav telg on varustatud paarisratastega32 t
Liigendbuss28 t

*    koos lisaseadmete ja lisa varustusega (nt. suusaboksid jms.)
**  ametlikult lubatud kogumass, praktikas on maksimaalne lubatud 19,5 t

Veokid, mis ületavad lubatud mõõtmeid ja masse peavad omama eriluba ja tasuma eritasu. Sõidukid, mis on paarisratastega ja õhkvedrustusega või selle ekvivalendiga võetakse arvesse kui "maanteesõbralikud" ja seetõttu võib eritasu olla väiksem.
 

Uuendatud 31.01.2005 

Suurimad lubatud mõõtmed ja massid

Kõrgus4.00 m
Laius2.65 m
Pikkus12 m
Teljekoormus
üksikteljele10 t
kaksiktelg telgede vahega alla 2.50 m16 t
Täismass38 t

 Suurimad lubatud mõõtmed ja massid

Kõrgus4.00 m
Laius2.55 m
Pikkus
 buss 2 teljega12 m
 buss 3 teljega12 m
 liigendbuss18 m
Teljekoormus
 üksikteljele10 t
 paaristeljele telge-de vahega 1-2 m20 t
Suurim lubatud kogumass
 buss 2 teljega15 t
 buss 3 teljega25 t

Suurimad lubatud mõõtmed ja massid

Kõrgus4.00 m
Laius2.55 m
Pikkus
2- teljeline buss13,5 m
3- ja enama teljeline buss15 m
2osaline liigendbuss18,75 m
3 osaline liigendbuss22 m
Teljekoormus
 üksikteljele10 t
vedavale teljele11.5 t
paaristeljele, kui telgede vahekaugus on:
kuni 1 m11.5 t
1.01 m - 1.29 m16 t
1.30 m - 1.79 m18 t
1.30 m – 1.79 m ja vedaval teljel on paarisrattad ja õhkvedrustus või selle ekvivalent või kui vedaval teljel on paarisrattad ja kummagi telje koormus ei ületa 9.5 t19 t
Suurim lubatud kogumass
Üheteljeline järelhaagis18 t
Kaheteljeline järelhaagis18 t
2- teljeline buss18 t
3- teljeline buss25 t
3- teljeline buss, kui vedav telg on varustatud paarisratastega õhkvedrustusega või kui iga vedav telg on varustatud paarisratastega ja üksiku telje koormus teljele ei ületa 9,5 t26 t
4- teljeline buss32 t
Liigendbuss:
2 osaline28 t
3 osaline32 t

Uuendatud 06.12.2022

Suurimad lubatud mõõtmed ja massid

Kõrgus4,0 m
Laius2,55 m
Pikkus
2- teljeline buss13,5 m*
3-või enama teljeline buss15,0 m*
liigendbuss18,0 m
Teljekoormused
üksikteljele10,0 t
vedavale teljele11.5 t
sõiduki paaristeljele kui telgede vahe on:
alla 1 m11.5 t
1 m - < 1.30 m16,0 t
1.30 m - < 1.80 m18,0 t
1.31 m - < 1.80 m kui vedaval teljel on paaris-rattad ja õhkvedrustus või selle ekvivalent või igal vedaval teljel on paarisrattad ja suurim lubatud teljekoormus ühele teljele ei ületa 9.5t19,0 t
Registrimass
2-teljeline buss18,0 t
3- teljeline buss25,0 t
3- teljeline buss kui vedaval teljel on paarisrattad ja õhkvedrustus või selle ekvivalent.
Või kahel tagumisel vedaval teljel on paarisrattad ja suurim lubatud teljekoormus teljele ei ületa 9.5 t
26,0 t
enam kui 3- teljeline buss28,0 t
3- teljeline liigendbuss28,0 t
pagasihaagis28,0 t **

* maksimaalne lubatud pikkus koos lisaseadmetega (suusaboksid, pagasiboks jne)
** lubatud on kuni 3,5 tonnine haagis pagasi veoks. Haagises võib vedada tavalist käsipagasit (kohvrid reisikotid jms.) ning käsitsi kantavat spordivarustust.

     Mootoriga varustatud spordivarustust pagasihaagises vedada ei tohi.
Uuendatud 20.01.2011

Suurimad lubatud mõõtmed ja massid

Kõrgus
buss4,57 m
kahekorruseline buss4,57 m
Laius2,55 m
Pikkus
kaheteljeline buss12,00 m
kolmeteljeline buss12,00 m
liigendbuss18,00 m
teljekoormus
üksikule teljele10,00 t
vedavale teljele11,50 t
paaris vedavale teljele, kui telgede vahe on
kuni 1,00 m11,50 t
1,00 - 1,30 m16,00 t
1,30 m ja enam18,00 t
1,30 m ja enam ja kui telg on varustatud paarisratastega ja õhkvedrustusega19,00 t

Uuendatud 15.10.2004

Piirkiirused

Asulas
sõiduauto50 km/h
buss50 km/h
buss kaubaveo haagisega50 km/h
buss reisijateveo haagisega50 km/h
Väljaspool asulat
sõiduauto90 km/h
buss80 km/h
buss kaubaveo haagisega80 km/h
buss reisijateveo haagisega50 km/h
4- realisel teel
sõiduauto100 km/h
buss100 km/h
buss kaubaveo haagisega80 km/h
buss reisijateveo haagisega50 km/h
Kiirteel
sõiduauto130 km/h
buss100 km/h
buss kaubaveo haagisega80 km/h
buss reisijateveo haagisega50 km/h

uuendatud 14.10.2004

Suurimad lubatud mõõtmed ja massid

Kõrgus4.00 m
Laius2.55 m
Pikkus
  2- teljeline buss12 m
 3- teljeline  buss12 m
 liigendbuss18 m
Teljekoormus
 üksikteljele10 t
 vedavale teljele11.5 t
 paaristeljele kui telgede vahe on:
 vähem kui 1 m11.5 t
 1 m - 1.30 m16 t
 1.30 - 1.80 m18 t
Suurim lubatud kogumass
 buss 2 teljega18 t
 buss 3 teljega25 t

uuendatud 14.10.2004