Country Flag

Holland

Riiklikud pühad
Viimati muudetud: 12/04/2024

Transpordi liik

Transpordi liik

Tingimused

Tingimused

Riiklikud maksud

Muudetud: December 16, 2023

Teetasu määrad 2024

Eurovignette - Tariffs in Euro (eurovignettes.eu)

Westerschelde Tunnel- teetasu määrad

Rates & ways to pay - N.V. Westerscheldetunnel

Allikas: IRU

Uuendatud detsember 2023

Kütus

Muudetud: December 12, 2023

Kütus, mis on mahutatud valmistaja tehase poolt paigaldatud kütusepaakidesse, vabastatakse riiklikest maksudest ja riigilõivudest.

Allikas: TLN, märts 2007

Uuendatud: detsember 2010

Liikluspiirangud

Muudetud: April 12, 2024

2024

Nädalalõppudel ja riiklikel pühadel liikluspiirangud puuduvad.

Halva ilma korral, kui nähtavus on vähem kui 200 m, on liiklus keelatud teatud ohtliku kauba veol, kui paak on üle 3000 liitri, ilutulestiku math on suurem kui 1.1.3.6.ADR ja UN 0336 ja 337 kui mass on suurem kui 20 kg. kui nähtavus langem alla 50 m on ohtliku kauba vedu keelatud.
Suuremõõtmelise ja raskekaalulise kauba vedu maanteedel ja kohalikel teedel on keelatud:
kella 06.00 kuni 10.00
kella 15.00 kuni 20.00

Allikas: IRU

Liikluspiirangud (keskkonnatsoonid)

Muudetud: December 12, 2023

   LEZ pidevalt uuenev bülletään

Uued keskkonnasõbralikud tsoonid.

Palun kasutage et.urbanaccessregulations.eu, informatsioon on saadaval ka eesti keeles.

Euroopa kaart ja menüü on kasutaja sõbralik ja on kasutamiseks nii autojuhtidele kui transpordioperaatoritele.
Uuendatud 27.11.2019

Maksimaalne lubatud alkoholisisaldus

Muudetud: December 24, 2023

Alkoholisisaldus veres ei tohi juhil ületada ≤ 0,05‰.

Allikas: IRU

Uuendatud detsember 2023

Ohtlike kaupade transport

Muudetud: December 12, 2023
Peamine pädev ametkondMinistry of Transport, Public Works and Water Management
Directorate-General for Civil Aviation and Freight Transport
Continental Transport
Unit Safety

Plesmanweg 1
P. O. Box 20904
NL - 2500 EX The Hague

Tel: +31 70 351 1660
Fax: +31 70 351 1479
E-mail: Frank.bouman@minvenw.nl
           Hans.vander.Kramer@minvenw.nl
Teised pädevad ametkonnadMärkus ADR konventsiooni peatüki 1.8.4 kohta (inglise keeles)
Märkus ADR konventsiooni peatüki 1.9.4 kohtaMärkus Regulation seaduse täienduse kohta, mis hõlmab ohtlike ainete vedu maismaad mööda (ADR) ja Directive no. 2003/28/EC täideviimisega (inglise keelne)
Lisaks muud ettevaatusabinõud Additional Provisions
Muud märkused 

Uuendatud 03.06.2009

Piiriületuse protseduurid

Muudetud: December 12, 2023
 • Juhilt nõutavad dokumendid:
  kehtiv pass
  rahvusvaheline juhiluba
 • Sõidukilt nõutavad dokumendid:
  kolmanda isiku kindlustus
  rahvusvaheline liikluskindlustus “roheline kaart”
 • Kaubalt nõutavad dokumendid:
  kauba saateleht CMR (mittenõutav oma kauba veol)
  TIR märkmik või T dokument (EL transiidisüsteem)

Piirkiirused

Muudetud: December 12, 2023
SõidukAsulasAsulavälisel teel4- realised maanteedKiirteed
Veokid täismassiga 3,5–7,5 t50 km/h80 km/h80 km/h80 km/h
Veokid > 7,5 t50 km/h80 km/h80 km/h80 km/h
Liigendsõidukid, autorongid50 km/h80 km/h80 km/h80 km/h
Ohtlik veos50 km/h80 km/h80 km/h80 km/h

Allikas: IRU

Uuendatud september 2023

Suuremõõtmelised ja raskekaalulised veod

Muudetud: December 12, 2023

http://www.rdw.nl/tet

Vajalik escort:

Kui laius on 4,00 – 4,50 m, pikkus 40  - 50 m ja kaal kuni 100 t on escort kohustuslik. Kui ületatakse neid parameetreid on vajalik kahe saateauto olemasolu.

Ülekaaluliste ja ülemõõduliste veoste teostamiseks on vaja hankida luba:
Rijksdienst voor het Wegverkeer,Europaweg 205 PB, 777, 2700 AT Zoetermeer;
tel. (+31 79)345 81 34
 Fax. (+31 79) 345 80 22

Tunnelid.

On lubatud maksimaalne kõrgus 4,00 m. Põhireegel on, et üle 4,00 m kõrgusega sõidukid vajavad eriluba, selle reegli eiramisel trahv on 700 – 900 euroni.

Erilist tähelepanu vajavad järgmised tunelid:

Velsertunnel, A22 kiirtee Beverwijk - Velsen;

Coentunnel, A10 Ring Amsterdam West.

Zeeburgertunnel, A10 Ring Amsterdam East;

Drechttunnel, A16 kiirtee Dordrecht - Rotterdam;

Swalmentunnel, A73 kiirtee Roermond - Venlo.

Allikas: TLN, veebruar 2017
Uuendatud: veebruar 2017

Suurimad lubatud mõõtmed ja massid

Muudetud: December 12, 2023
Maksimaalne kõrgus 
mootorsõiduk4,00 m
Eritingimustel võivad EMS (Euroopa moodulsüsteem) kombinatsioonide maksimaalne pikkus olla 25,25 m ja maksimaalne kaal 60 t. 45 jalga konteinerite siseriiklik transport on lubatud sõidukite kombinatsioonidega (traktor - haagis - konteiner), mille maksimaalne pikkus on 17,30 m. Konteineri maksimaalne üleulatumine (tagumine) allakäigukaitseni ei tohi ületada 0,60 m. 
Maksimaalne laius 
mootorsõiduk/haagis2,55 m
mootorsõiduk kontrolltemperatuuril2,60 m
Eritingimustel võivad EMS (Euroopa moodulsüsteem) kombinatsioonide maksimaalne pikkus olla 25,25 m ja maksimaalne kaal 60 t. 45 jalga konteinerite siseriiklik transport on lubatud sõidukite kombinatsioonidega (traktor - haagis - konteiner), mille maksimaalne pikkus on 17,30 m. Konteineri maksimaalne üleulatumine (tagumine) allakäigukaitseni ei tohi ületada 0,60 m. 
Maksimaalne pikkus 
mootorsõiduk12,00 m
haagis12,00 m
liigendsõiduk16,50 m
autorong18,75 m
Eritingimustel võivad EMS (Euroopa moodulsüsteem) kombinatsioonide maksimaalne pikkus olla 25,25 m ja maksimaalne kaal 60 t. 45 jalga konteinerite siseriiklik transport on lubatud sõidukite kombinatsioonidega (traktor - haagis - konteiner), mille maksimaalne pikkus on 17,30 m. Konteineri maksimaalne üleulatumine (tagumine) allakäigukaitseni ei tohi ületada 0,60 m. 
Maksimaalne teljekoormus 
mittevedav telg10,00 t
veotelg11,50 t
Suurim lubatud kaal 
kaheteljeline mootorsõiduk21,50 t
kolmeteljeline mootorsõiduk21,50 t
veok- kolmeteljeline: 21,5 - 30,5 t;
sõltuvalt telgede vahelisest kaugusest, sõidutelgede arvust, vedrustuse tüübist ning ühe- või topeltpaigaldatud rehvidest
 
neljateljeline autorong40,00 t
viieteljeline ja enam autorong50,00 t
viieteljeline ja enam liigendsõiduk50,00 t
Eritingimustel võivad EMS (Euroopa moodulsüsteem) kombinatsioonide maksimaalne pikkus olla 25,25 m ja maksimaalne kaal 60 t. 

Allikas: https://www.itf-oecd.org/road-transport-group/weights-and-dimensions/netherlands

Uuendatud juuli 2022

Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon ©2024