Country Flag

Holland

Riiklikud pühad
Viimati muudetud: 12/04/2024

Transpordi liik

Transpordi liik

Tingimused

Tingimused

Talvevarustuse kasutamine

Muudetud: December 12, 2023

Hollandis ei ole talverehvide kohta seadust ega määrust.

Avalikel teedel ei ole lubatud kasutada lumekette. Samuti pole lubatud kasutada naastrehve.

Allikas: IRU

Uuendatud november 2022

Trahvid

Muudetud: January 3, 2024

Hollandis kehtiv seadusandlus põhineb punktisüsteemil, mille järgi annab iga punkt kokku summa

€ 22. Allpool viidatud summad kehtivad kõige kergemate süütegude kohta, näiteks, kui tegu on esimese või kerge süüteoga või kui süüdistatav teeb kõik, et olukorda parandada. Olenevalt süüteo asjaoludest võib neid summasid suurendada. 

RikkumineTrahv
Määrus tööaja kohta kaubaveol 
Dokumentide mitteesitamine esimesel nõudmisel€110 (mahaunustatud dokument)
(väljaarvatud sõidumeerikud), samuti sellest keeldumine€220 (muudel juhtudel)
Nõudmisel teabe mitteedastamine, samuti€110 (mahaunustatud dokument)
dokumentide mitteesitamine€220 (muudel juhtudel)
Sõidumeeriku salvestuslehtede mittesäilitamine€4400
Sõidumeeriku salvestuslehe puudumine€4400
Sõidumeeriku salvestuslehe juhiste mittetäitmine€220
Sõidumeeriku salvestuslehe säilitamine pärast selle kasutamist alla ühe aasta€ 4400
Ebapiisava hulga sõidumeeriku salvestuslehtede esitamine€220
Nõuetele mittevastavate sõidumeeriku salvestuslehtede esitamine€220
Eraldi sõidumeeriku salvestuslehtede mittekasutamine€220
Kontrollseadise väärkasutus € 1320 + tõsistel juhtudel kohtukutse (tööandja)€ 440 (töötaja)
Tarbetu tollitõkendite lahtimurdmine€ 1320 + tõsistel juhtudel kohtukutse (tööandja)€ 440 (töötaja)
Määrdunud või rikutud salvestuslehtede (sõidumeerikud) kasutamine€ 220
Liiga varajane salvestuslehe sõidumeerikust väljavõtmine€1100
Ühe sõidumeeriku salvestuslehe kasutamine üle 24 tunni€220
Läbitud vahemaa ja kiiruse 
registreerimine valele sõidumeeriku salvestuslehele€ 220
Sõidumeeriku salvestuslehe õigeaegne vahetamata jätmine€220
Lülitusmehhanismide vale kasutamine€220
Sõidumeeriku salvestuslehe mittekasutamine€1100
Sõidumeeriku salvestuslehele märgitud aja õigsuse kontrollimata jätmine€220
Sõidumeeriku salvestuslehele andmete märkimata jätmine€220
Keeldumine esimesel nõudel 
• sõidumeeriku avamisest€ 220
• sõidumeeriku salvestuslehtede üleandmisest€220
Sõidumeeriku salvestuslehtede mitteesitamine eelnevate päevade kohta€550
Sõidumeerik, mis ei ole heas töökorras€220
Sõidumeeriku salvestuslehele andmete käsitsi märkimata jätmine, kui sõidumeerik ei tööta€220
Sõidumeerikut pole paigaldanud tunnustatud mehaanik€ 2200
Paigaldustahvel pole kinnitatud sõidumeeriku külge€2200
Sõidumeeriku tehniline ülevaatus toimus viimati üle kahe aasta tagasi€110
Sõidumeeriku parandamata jätmine pärast plommide avamist€220
Igapäevane puhkeaeg - ühe autojuhi korral (vähemalt üheksa tundi ööpäevas) 
<9 tundi€110
<8 tundi€220
<7 tundi€440
<6 tundi€660
<5 tundi€880
<4,5 tundi€ 1100 miinimum+ kohtukutse
Iganädalane puhkeaeg liiga lühike€110 /tund
Igapäevane puhkeaeg - kahe autojuhi korral (vähemalt kaheksa tundi 30 tunnise ajavahemiku kohta) 
<8 tundi€110
<7 tundi€220
<6 tundi€440
<5 tundi €660 
<4 tundi€ 880 miinimum + kohtukutse
Igapäevase sõiduaja ületamine (lubatud aeg: 10 tundi) -  >10 tundi€110 /tund
•  >20 tundi€ 1100 miinimum + kohtukutse
Iganädalase sõiduaja ületamine (lubatud aeg: 90 tundi kahenädalase perioodi kohta)€110 /tund
Kahenädalasel perioodil lubatud öövahetuste arvu ületamine (maksimum: kuus, autojuhile ja vähemalt 18-aastasele kaassõitjale)€ 220 lisavahetuse kohta
Pidev sõiduaeg (maksimaalne lubatud: 4,5 tundi) -  >4,5 tundi €110
>5,5 tundi€220
>6,5 tundi€330
>7,5 tundi€550
>8,5 tundi€770
>9 tundi € 1100 miinimum + kohtukutse
Autojuhi kutseoskusi tõendava dokumendi mitteesitamine€110 (unustamise korral)
 € 220 (kui ei oma)
Töö- ja puhkeaja seadus 
Tööandja- või autojuhipoolne töö- ja puhkeaegade registri uuendamata jätmine €4400 
Kolmeteistkümne vaba pühapäeva puudumine 52 järjestikuse nädala jooksul (autojuht ja vähemalt 18-aastane kaassõitja)€ 220 pühapäeva kohta
Vaba päeva puudumine enne pühapäevast tööpäeva (kaassõitja alla 18)€ 220 pühapäeva kohta
Vaba vähemalt kaheteistkümne tunni pikkune puhkeperiood ööpäevas, kaasarvatud periood kella 22.00 kuni 06.00 või kella 23.00 kuni 07.00 (alla 18-aastane kaassõitja)€ 220 inimese kohta /päevas
töö- ja puhkeajaga seotud rikkumiste korral kohustuste täitmisest keeldumine esimesel nõudel€ 660
Maanteeliiklus 
Kinnitamata turvavöö€40
Alkoholitesti sooritamisest keeldumine€86
Ülemäärase müra tekitamine€86
Aegunud juhiluba€28
Juhiluba loetamatu€28
Suutmatus esitada juhiluba€28
Juhiluba ei vasta seadusenõuetele€ 28
Sõitmine, kui juhiluba on ära võetud€231
Sõitmine loaga, mis ei vasta sõitmiseks valitud sõiduki kategooriale€180
Kindlustuspoliisi puudumine€288
Sõitmine ilma kehtiva tehnilise ülevaatuse tunnistuseta€86
Tehnilise ülevaatuse tunnistus loetamatu€28
Suutmatus esitada tehnilise ülevaatuse tunnistust€28
1 ebastandardne rehv2 ebastandardset rehvi3 ebastandardset rehvi4 ebastandardset rehvi€120€151€173€231
Ebastandardne vedrustus/amortisaatorid€86
Turvavööd puuduvad või ei vasta standardile€57
Rikkis juhtimisseade€144

Enamuses Euroopa riikides on mobiiltelefoni kasutamine sõidu ajal keelatud.
Trahv nõude eiramise eest 150 eurot
Uuendatud juuni 2008

Kütus

Muudetud: December 12, 2023

Tollivabalt on lubatud sõiduki põhipaagitäis kütust.

Liikluspiirangud

Muudetud: December 12, 2023
Periood01.01-31.12.
SõidukidBussid  üle 7,5t
PiirkondAmsterdam- keelatud on S100 ringtee piires olevad teed, välja arvatud koridor Weesperstraat - Valkenburgerstraat - Kattenburgerstraat
SõidukeeldIga päev, terve päev
ErandidVabastuslube väljastatakse bussidele, mis veavad algkooliõpilasi, puuetega inimesi, eakaid ja kunstnikke, ning tingimusel, et nad reisivad haridus-, kultuuri- või kunstiasutustesse või sealt tagasi.

Allikas: IRU

Uuendatud september 2023

Piiriületuse protseduurid

Muudetud: December 12, 2023

·  Bussijuhilt nõutavad dokumendid:
    pass või ID kaart (EL kodanikul)
    juhiluba

·  Sõidukilt nõutavad dokumendid:
    sõiduki registreerimistunnistus,
    rahvusvaheline liikluskindlustus “roheline kaart”

·  Reisijatelt nõutavad dokumendid:
    pass või ID kaart (EL kodanikud)
    viisa kui vaja

· Teised juhuvedude puhul nõutavad dokumendid:
    EÜ sõidulehtede raamat või INTERBUS kontrollraamat.

 Uuendatud 10.06.2004

Piirkiirused

Muudetud: December 12, 2023
SõidukAsulasAsulavälisel teel4-realised maanteedKiirteed
Buss50 km/h80 km/h100 km/h100 km/h
Buss + haagis50 km/h80 km/h  90 km/h90 km/h

Allikas: IRU

Uuendatud veebruar 2023

Suurimad lubatud mõõtmed ja massid

Muudetud: December 12, 2023
kõrgus4.00 m
laius2.55 m
pikkus
kaheteljelised bussid12.00 m
kolmeteljelised bussid12.00 m
liigendbussid18.00 m
teljekoormused:
üksikule teljele10 t
vedavale teljele11.5 t
kaksikteljele18 t
suurim lubatud mass,
kaheteljelisel bussil21.5 t
kolmeteljelisel bussil33 t
Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon ©2024