Country Flag

Valgevene

Riiklikud pühad
Viimati muudetud: 06/01/2024

Transpordi liik

Transpordi liik

Tingimused

Tingimused

Suurimad lubatud mõõtmed ja massid

Muudetud: January 3, 2024
Kõrgus4.00 m
Laius2.55 m
Pikkus
2- teljeline buss12 m
Rohkem kui 2 teljega buss15 m
Liigendbuss18 m
Teljekoormus¹ (paarisratastega teljele)
Üksikteljele²10 t (6 t)
Paaristeljele, kui telgede vahekaugus on:
Kuni 1 m12 t (9 t)*
Üle 1 m - vähem kui 1,30 m14 t (10 t)*
Üle 1,3 m - vähem kui 1,8 m16 t (11 t)*
Üle 1,8 m - 2,50 m18 t (12 t)*
Teljekoormus¹
Üksikteljele²9 t (5,5 t)
Paaristeljele, kui telgede vahekaugus on:
Kuni 1 m11 t (8 t)*
Üle 1 m - vähem kui 1,30 m13 t (9 t)*
Üle 1,3 m - vähem kui 1,8 m15 t (10 t)*
Üle 1,8 m - 2,50 m17 t (10,5 t)*
Mass
2- teljeline buss18 t
3- teljeline buss24 t
Liigendbuss28 t

 ¹ sulgudes olevad arvud kehtivad IV - V kategooria teedel.
 ²  telge loetakse üksikteljeks kui tema kaugus naaberteljeni on rohkem kui 2,5 m.
 

Uuendatud 24.01.2005

Riiklikud maksud

Muudetud: January 3, 2024

Teemaks

Alates 01.07.2013 läheb Valgevene üle elektroonsele teemaksu kogumise süsteemile BelToll.
Teemaksu peavad tasuma:
-kuni 3,5 t sõiduautod, mis on registreeritud väljaspool Tolliliitu (reisijateveo sõiduautod ja väikebussid kaasa arvatud)
-üle 3, 5 t sõidukid (veokid, bussid, karavanid).
Teemaksu kogumist teostab BelToll www.beltoll.by, kodulehe kaudu tuleb ettevõtte registreerida ja enne riiki sisenemist lunastada pardaseade,
 informatsiooni saab tel. +372 (172) 798 798 tööpäevadel kella 8.00 – 18.00.
 

Teemaks:
-          alla 3,5 t sõiduk                                                         0,04 EUR/km
-          üle 3,5 t 2-teljega sõiduk (veok, buss)                      0,08 EUR/km
-          üle 3,5 t 3-teljega sõiduk (veok, buss)                      0,10 EUR/km
-          üle 3,5 t 4 ja enama teljega sõiduk (veok, buss)        0,12 EUR/km 

Tasulised teelõigud:

MaanteeMaantee lõik, kmTasuline tee, km
М-1/E 30 Brest (Kozlovichi) – Minsk – Russian Border (Red’ki)-609609
M-2 Minsk – National Airport Minsk154227
M-3 Minsk – Vitebsk94132
M-4 Minsk – Mogilev167458
M-5/E 271 Minsk - Gomel216544
M-6/E 28 Minsk – Grodno – Polish Border (Bruzgi)125745

Tasulise tee laiendus hakkab hõlmama ka teid, mis ühendavad Minskit Mogiljoviga (M4) ja Minskit – Gomeliga (M5), kokku 356 km.
Uuendatud 4.06.2013

Kui kahepoolsete lepingutega ei ole tehtud erandit peavad välisriigis registreeritud sõidukid maksma Valgevenes teekasutusmaksu.

Tariifid alates 01.01.2011

Bussid:

kuni 12 istekohta        15 EUR

13 – 30 istekohta        25 EUR

üle 30 istekoha           30 EUR

Sõidukid, mis sisenevad Valgevenesse Poolast, Lätist, Leedust ja Ukrainast tasuvad teemaksu Valgevenesse sissesõidul.

Sõidukid, mis sisenevad Valgevenesse Venemaalt, maksavad teemaksu riigist väljumisel.

Maksta saab kohalikus rahas või välisvaluutas vastavalt Valgevene Keskpanga vahetuskursile.

Allikas: BAMAP, veebruar 2011

Piirkiirused

Muudetud: January 3, 2024
Asulas60 km/h
Väljaspool asulat põhiteeedel70 km/h
Väljaspool asulat kiirteel90 km/h

Uuendatud 30.09.2009

Piiriületuse protseduurid

Muudetud: January 3, 2024
 • Juhilt nõutavad dokumendid:
  pass ja viisa,
  juhiluba,
 • Transpordivahendile vajalikud dokumendid:
  registreerimistunnistus,
  tehnoülevaatuse tunnistus
  roheline kaart
 • Reisijatelt nõutavad dokumendid:
  pass ja viisa
 • Teised vajalikud dokumendid:
  rahvusvahelise juhuveo kontrolldokument
  veoluba (kui vaja)
  liinluba regulaarliiniveo korral

Uuendatud 24.01.2005

Kütus

Muudetud: January 3, 2024

Põhipaagi mahus kütuse sissevedu on maksuvaba.

Trahvid

Muudetud: January 3, 2024

Alates 1. märtsist 2007 kehtestati Valgevenes uued trahvimäärad.

RikkumineTrahv *
Sõiduõigust tõendavate dokumentide puudumineHoiatus või 2 „baassumma“ suurune trahvtrahv
Liikluskindlustuse puudumine - avarii korralTrahv 2 – 5 „baassumma“Trahv 5 – 10 „baassumma“
Kiirteel sõitmise reeglite rikkumineTrahv 10 – 30 „baassumma“ või 2-ks aastaks juhtimisõiguse äravõtmine
Kiiruse ületamine 10 – 20 km/hHoiatus või trahv 1 „baassumma“ suuruses
Kiiruse ületamine 20 – 30 km/htrahv 1 - 2 „baassumma“ suuruses
Kiiruse ületamine enam kui 30 km/htrahv 2 - 10 „baassumma“ suuruses
Rikkumised reisijate veolHoiatus või trahv 1 „baassumma“ suuruses või aastaks juhtimisõiguse äravõtmine
Rahvusvahelise auto- või reisijateveo teostamine sõidukiga, millel puudub tahhograaf või mittetöötava tahhograafiga sõitmine või sõitmine tahhograafiga, millel puudub salvestuslehtTrahv 4 - 25 „baassumma“ suuruses
Töö- ja puhkeaja seaduse rikkumine rahvusvahelisel kauba- ja reisijateveo korralTrahv 20 – 50 „baassumma“ suuruses
Piletita reisija vedu või puuduva pagasimärgistusega pagasi veduTrahv 4 - 10 „baassumma“ suuruses

* Trahvisummade kalkuleerimisel on „baassummaks“ võetud 31000 BYR (ca 10.85 EUR).

Uuendatud 30.03.2007

Suurimad lubatud mõõtmed ja massid

Muudetud: January 3, 2024
kõrgus4.00 m
laius
mootorsõiduk/ haagis2.55 m
külmikauto2.60 m
pikkus
veoauto12 m
poolhaagisega autorong20 m
täishaagisega autorong ühe haagisega20 m
teljekoormus
üksikteljele9 t (5,5 t)*
paarisratastega üksikteljele10 t (6 t)*
paarisratastega kaksikteljele kui telgede vahe on:
kuni 1 m12 t (9 t)*
1.0 m - 1.3 m14 t (10 t)*
1.3 m - 1.8 m16 t (11 t)*
1.8 m - 2.5 m18 t (12 t)*
1.8 m - 2.5 m ja õhkvedrustusega19 t (12.6 t)*
kaksikteljele kui telgede vahe on:
kuni 1 m11 t  (8 t)*
1.0 m - 1.3 m13 t (9 t)*
1.3 m - 1.8 m15  t (10 t)*
1.8 m - 2.5 m17 t (10,5 t)*
1.8 m - 2.5 m ja õhkvedrustusega18 t (10,6 t)*
paarisratastega kolmikteljeline kui telgede vahe on
kuni 1 m16,5 t (12 t)*
1.0 m - 1.3 m19,5 t (13,5t)*
1.3 m - 1.8 m22,5 t (15 t )*
1.8 m - 2.5 m25,5 t (16,5 t)*
kolmikteljeline kui telgede vahe on
kuni 1 m15 t (10,8 t)*
1.0 m - 1.3 m18,3 t (12 t)*
1.3 m - 1.8 m21 t (13,5)*
1.8 m - 2.5 m24 t (15 t)*
koormus poolhaagise või täishaagise enam kui kolmele  teljele, mis on varustatud paarisratastega kui telgedevaheline kaugus on
kuni 1 m5, 5 t (4 t )*
1.0 m - 1.3 m6,5 t  (4,5 t )*
1.3 m - 1.8 m7,5 t ( 5 t )*
1.8 m - 2.5 m8 t ( 5,5 t )*
koormus poolhaagise või täishaagise enam kui kolmele  teljele,  kui telgedevaheline kaugus on
kuni 1 m5 t ( 3,6 t)*
1.0 m - 1.3 m6,1 t (4 t )*
1.3 m - 1.8 m7 t ( 4,5 t )*
1.8 m - 2.5 m7,5 t ( 5 t )*
maksimaalselt lubatud teljekoormused kaheteljelistele sõidukitele, millel on neli või enam ratast või paarisratast ja   telgede vahe on enam kui 0,7 m
kuni 1 m20 t (12 t)*
1.0 m - 1.3 m22 t (14 t )*
1.3 m - 1.8 m26 t (16 t)*
1.8 m - 2.5 m29 t (18 t)*
maksimaalselt lubatud teljekoormused kolmeteljelistele sõidukitele, millel on neli või enam ratast või paarisratast ja   telgede vahe on enam kui 0,7 m
kuni 1 m27 t (17,5 t)*
1.0 m - 1.3 m30 t (18 t)*
1.3 m - 1.8 m34,5 t (22,5 t)*
1.8 m - 2.5 m39 t (25,5 t )*

NB! Maanteel Brest - Minsk - Vene piir (M1/E30)on lubatud kolmikteljelisete poolhaagisega sõidukite liiklus, millel on telgede vahe 1,3 m kuni 1,8 m ja mille maksimaalne kaal kokku on 24 tonni.

Suurim lubatud kogukaal
kaheteljeline sõiduk18 t ( 12 t)*
kolmeteljeline sõiduk24 t ( 16 t)*
kolmeteljeline vedava teljega, mis on varustatud paarisratastega ja õhkvedrustusega25 t ( 16,5 t)*
neljateljeline kahe vedava teljega, mõlemad varustatud paarisratastega ja õhkvedrustusega32 t (23 t )*
kaheteljeline haagis18 t (12 t )*
kolmeteljeline haagis24 t (16 t )*
Poolhaagisega  autorong
kaheteljeline veduk kaheteljelise poolhaagisega, mille telgede vahe on 1,3 m kuni 1,8 m36 t (24 t )*
kaheteljeline veduk kaheteljelise poolhaagisega, mille telgede vahe on üle 1,8 m38 t ( 28,5 t)*
kaheteljeline veduk kolmeteljelise poolhaagisega38 t ( 28,5 t)*
kolmeteljeline veduk kaheteljelise poolhaagisega38 t ( 28,5 t)*
kolmeteljeline veduk kolmeteljelise poolhaagisega38 t ( 28,5 t)*
Täishaagisega autorong
kaheteljeline sõiduk kaheteljelise haagisega36 t (24 t )*
teised autorongid38 t ( 28,5 t)*

* sulgudes on näidatud suurus IV ja V kategooria teedele, mis on ehitatud vastavalt teljekoormusele 6 t.

Suuremõõtmelised ja raskekaalulised veod

Muudetud: January 3, 2024

Tariifid suuremõõtmeliste ja raskekaaluliste veoste eest Valgevenes

Tariifid alates 04.03.2011

  € / km
Maksimaalne lubatud täismass (sõidukitele, mis ületavad lubatud 2 % kõikumist)iga ületatud tonni eest0.03
iga täistonni ületava osa eest0.01
Lubatud teljekoormuse ületamine üksikteljele, tandem või kolmikteljele2% - 5%0.10
>5% - 10%0.30
>10% - 15%0.40
>15% - 20%0.50
>20% - 30%0.70
>30% - 40%1.30
>40%1.30 + 0.03 iga lisanduva % eest
Üksiku telje teljekoormuse ületamine kõrvuti paiknevate telgede korral, kui sõidukil on enam kui 3 telge, mis on varustatud üksikute või paarisratastega ja sõidukile, millel on 4 või enam üksiku või paarisratastega telge ning rataste vaheline kaugus on alla 0,7 m või kui teljel on 6 või enam ratast, mille vahekaugus on üle 0,7 m2% -5%0.06
>5% - 10%0.10
>10% - 15%0.14
>15% - 20%0.17
>20% - 30%0.28
>30% - 40%0.66
>40%0.66 + 0.02 iga lisanduva % eest
Kõrgus>4.00m - 4.50m0.05
>4.50m - 5.00m0.10
>5.00m0.20
Laius>2.55m - 3.00m0.05
>3.00m - 3.75m0.10
>3.75m0.25
PikkusIga ületatud meeter 
A kuni 4.00m0.04
A >4.00m - 8.00m0.05
A >8.00m0.06
Iga üleulatuvale täismeetrile lisanduv osa0.02
Üleulatuv koorma osaIga üleulatuv meeter0.04
Iga üleulatuvale täismeetrile lisanduv osa0.02

Kui sõiduk ületab nii mõõtmeid kui kaalu korraga, siis arvestatakse tariif iga ületatud parameetri eest.

Kui ei järgita ettenähtud marsruuti ja/või puudub sõidukil eriluba, rakendatakse järgmisi lõive:
-          50 % kui maksimaalne lubatud täismass ja/või teljekoormus ületab maksimaalselt lubatud limiite 4 % - 10 %,
-          50 % kui maksimaalne lubatud täismass ja/või teljekoormus ületab maksimaalselt lubatud limiite 10 % - 40 %,
-          50 % kui maksimaalne lubatud täismass ja/või teljekoormus ületab maksimaalselt lubatud limiite üle 40 %.

Kui transpordioperatsiooni teostatakse ilma vajaliku eriloata rakendatakse lõivu juba läbitud kilomeetrite eest. Kui vajalik eriluba on olemas, kuid sõiduk kaldub kõrvale eriloas ettenähtud marsruudist, siis rakendatakse lõivu ettenähtud marsruudist kõrvalekaldutud kilomeetrite eest.

Tasu kiirteedel sõitmise eest sesoonsete liikluspiirangute ajal arvutatakse vastavuses lubatud suurimate massidega, mis selleks ajaks on kehtestatud.

BAMAP, märts 2011
Uuendatud 26.04.2011

Sõidukitele, mis ületavad suurima lubatud kaalu ja /või mõõtmed, tuleb enne veo alustamist tellida eriluba aadressil:

BELDORCENTRE
tel./faks (+375 17) 259 78 30 või 208 86 50
e-mail: office@bdc.mtk.by
www.beldo.centr.by
 

Eriluba on tasuline.
Jagamatutele koormatele, mille mõõtmed ja/või kaal ületavad suurima lubatu kuni 10 %, saab eriloa taotleda piiriületuspunktis.

BAMAR, märts 2011

Piiriületuse protseduurid

Muudetud: January 3, 2024
 • Autojuhilt nõutavad dokumendid:
  pass ja viisa,
  rahvusvaheline juhiluba,
 • Transpordivahendile nõutavad dokumendid:
  veoluba,
  „roheline kaart“ alates 10.01.2003,
  registreerimistunnistus,
 • Kaubale nõutavad dokumendid:
  TIR märkmik
  CMR ja sinna juurde kuuluvad dokumendid

Uuendatud 16.06.2004

Riiklikud maksud

Muudetud: December 24, 2023

Teetasud

Teemaksu tasumine BelToll süsteemi kaudu kehtib järgmiste sõidukikategooriate puhul:

 • mootorsõidukid täismassiga üle 3,5 tonni;
 • väljaspool Euraasia majandusliitu registreeritud mootorsõidukid täismassiga kuni 3,5 t.

Teave teetasude kohta siin: The BelToll System

Allikas: IRU

Uuendatud detsember 2023

Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon ©2024