Country Flag

Sloveenia

Riiklikud pühad
Viimati muudetud: 10/02/2024

Transpordi liik

Transpordi liik

Tingimused

Tingimused

Talvevarustuse kasutamine

Muudetud: January 3, 2024
Lumekettide olemasoluon kohustuslik
Kohustuslik periood ja regioonidkohustuslik 15.nov - 15.märtsini, selle perioodi jooksul peavad vastavalt ilmastiku-oludele olema lumeketid paigaldatud vedavale teljele
Mitme paari lumekettide olemasolu on kohistuslikmin. nõue sõidukitele üle 3,5 t on talverehvid vedavale teljele või lumeketid vedava telje suverehvidele, kui sõidukil on neljarattavedu, siis lumeketid paigaldatakse tagumisele teljele kõigil sõidukitel peab olema labidas kaasas.
Määratavad karistused nõude rikkumise korralei ole kehtestatud, kuigi kui ilma talvevarustuseta sõiduk takistab normaalset liiklust, siis politseil on õigus keelata sellisel sõidukil liiklemine
Talverehvide kasutaminearvestatakse talverehve, millel on tähistatud "m+s" ja mille mustri sügavus on vähemalt 4 mm, naastrehvide kasutamine on keelatud.

uuendatud 14.10.2004

Asulas
sõiduauto50 km/h
buss50 km/h
buss kaubaveo haagisega50 km/h
buss reisijateveo haagisega50 km/h
Väljaspool asulat
sõiduauto90 km/h
buss80 km/h
buss kaubaveo haagisega80 km/h
buss reisijateveo haagisega50 km/h
4- realisel teel
sõiduauto100 km/h
buss100 km/h
buss kaubaveo haagisega80 km/h
buss reisijateveo haagisega50 km/h
Kiirteel
sõiduauto130 km/h
buss100 km/h
buss kaubaveo haagisega80 km/h
buss reisijateveo haagisega50 km/h

uuendatud 14.10.2004

Suurimad lubatud mõõtmed ja massid

Muudetud: January 3, 2024
Kõrgus4.00 m
Laius2.55 m
Pikkus
  2- teljeline buss12 m
 3- teljeline  buss12 m
 liigendbuss18 m
Teljekoormus
 üksikteljele10 t
 vedavale teljele11.5 t
 paaristeljele kui telgede vahe on:
 vähem kui 1 m11.5 t
 1 m - 1.30 m16 t
 1.30 - 1.80 m18 t
Suurim lubatud kogumass
 buss 2 teljega18 t
 buss 3 teljega25 t

uuendatud 14.10.2004

Riiklikud maksud

Muudetud: January 3, 2024

Käibemaks

Bussivedajad peavad maksma Sloveenias käibemaksu Sloveenia territooruimil tekkinud käibe eest.
Täpsem info

Lisainfot saab Sloveenia Rahandusministeeriumi kodulehelt.

Teemaks:
Kiirteemaks
Täpsem info

Ljubljana, detsember 2009
Uuendatud 24.09.2019

Piiriületuse protseduurid

Muudetud: January 3, 2024

Bussijuhilt nõutavad dokumendid:
- pass või ID kaart (EL kodanikul);
- viisa kui vaja;
- juhiluba.

Sõidukilt nõutavad dokumendid:
- sõiduki registreerimistunnistus;
- EÜ veoluba rahvusvaheliseks sõitjateveoks tasu eest või oma kulul ;
- rahvusvaheline liikluskindlustus “roheline kaart”;
- EÜ sõidulehtede raamat või INTERBUS kontrollraamat.

Reisijatelt nõutavad dokumendid:
- pass või ID kaart (EL kodanikud);
- viisa kui vaja.

uuendatud 14.10.2004

Kütus

Muudetud: January 3, 2024

Maksuvabalt on lubatud sisse tuua põhipaagi täis kütust.

Trahvid

Muudetud: January 3, 2024

Trahvid eurodes:
1. Kiiruse ületamise eest:

kuni 10 km/h60
11 - 20 km/h120
21 - 30 km/h240
üle 30 km/h380

2. Tuledeta sõitmise eest päeval 40 eurot ja öösel 160 eurot. Koorem, mis ulatab üle sõiduki tagaosa üle 1 m peab olema tähistatud 50x50 cm tähisega. Kui seda nõuet eiratakse on trahvid alljärgnevad:

juht40
vedaja1200
vastutav isik120

Samad trahvimäärad kehtivad ka suurimate lubatud mõõtmete ja kaalude ületamisel.
4. Mobiiltelefoni kasutamine juhtimise ajal, ilma "vabad käed" süsteemita ,on trahv 120 eurot
5. Tööajast mittekinnipidamine (vastavalt AETR-le)

juht120
vedaja4000
vastutav isik400

6.Viimase 7 päeva  tahhograafi kettad peavad olema juhil esitada: Vastasel juhul on trahvid:

juht80
vedaja2000
vastutav isik200

Kui tahhograaf ei ole töökorras siis on trahvid:

vedaja3000
vastutav isik500

7. Kui alkoholisisaldus on kõrgem lubatust, siis on trahvid alates 150 – 950 eurot.

Allikas: Giz Intertransport, november 2008

Uuendatud: 27.nov.2008

Talvevarustuse kasutamine

Muudetud: January 3, 2024
Lumekettide olemasoluon kohustuslik
Kohustuslik periood ja regioonidkohustuslik 15.nov - 15.märtsini, selle perioodi jooksul peavad vastavalt ilmastiku-oludele olema lumeketid paigaldatud vedavale teljele
Mitme paari lumekettide olemasolu on kohistuslikmin. nõue sõidukitele üle 3,5 t on talverehvid vedavale teljele või lumeketid vedava telje suverehvidele, kui sõidukil on neljarattavedu, siis lumeketid paigaldatakse tagumisele teljele, kõigil sõidukitel peab olema labidas kaasas.
Määratavad karistused nõude rikkumise korralTrahv talvevarustuse mitteomamise puhul on 120 – 400 eurot, ettevõtjale 1200 eurot ja vedude eest vastutajale 120 eurot. Kui liiklus on selle tagajärjel tõkestatud on trahv 4000 eurot ja vedude eest vastutajale 400 eurot.politsei poolt edasiliikumine tõkestatakse.
Talverehvide kasutaminearvestatakse talverehve, millel on tähistatud "M+S" ja mille mustri sügavus on vähemalt 4 mm, naastrehvide kasutamine on keelatud.

Allikas: Giz International, November 2016

Uuendatud: november 2016

Suuremõõtmelised ja raskekaalulised veod

Muudetud: January 3, 2024

Erilube suuremõõdulisele- ja kaalulisele transpordile väljastatakse:

Ministrstvo za promet
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Trzaska cesta 19
SLO - 1000 Ljubljana
Tel: (+386 1) 478 80 02
Fax: (+386 1) 478 81 23
E-mail: gp.drsc@gov.si

Sõiduautosid vedavad veokid:
B & B d.o.o.
Storitve v prevozništvu
Tr)aška c. 2
SLO - 1000 Ljubljana
Tel: (+386 1) 426 91 92
Fax: (+386 1) 426 91 96

Regulaarsetele vedajatele on võimalik väljastada aastane luba, mis maksab  SIT 4250 pluss kuutasu, mis tuleb ette tasuda SIT 12 per/ kilomeeter, mis baseerub oletataval teekonna pikkusel ja luba kehtib vaid ettenähtud marsruudil.

Mõned Sloveenia kompaniid, kes esindavad/teenindavad välisvedajaid (nt. Asjakohased dokumendid, maksetagatised etc.):

SETRANS d.o.o. Pesnica 44a SLO - 2211 Pesnica Tel: (+386 2) 65 43 000

Fax: (+386 2) 65 31 831

MTS d.o.o.

Cesta 14. divizije 104a SLO - 2000 Maribor Tel: (+386 2) 48 00 960

Fax: (+386 2) 48 00 962

HERTRANS s.p. Ulica svobode 29 SLO - 2204 Miklav) Tel: (+386 2) 629 20 12

Fax: (+386 2) 629 50 13

TRANSING d.o.o. Šlandrova 10 SLO - 1000 Ljubljana Tel: (+386 1) 589 62 30

Fax: (+386 1) 537 46 58

PLOJ d.o.o. Zagrebška cesta 24 2000 Maribor Tel: (+386 2) 460 24 10

Fax: (+386 2) 460 24 24

COMARK d.o.o. Celovška 264 SLO - 1000 Ljubljana Tel: (+386 1) 519 03 86

Fax: (+386 1) 507 10 23

Allikas:       Giz Intertransport, April 2014

Uuendatud : aprill 2014

Piirkiirused

Muudetud: January 3, 2024
linnades ja asulates
veoauto kogumassiga kuni 7.5 t50 km/h
veoauto kogumassiga üle 7.5 t50 km/h
väljaspool linnu ja asulaid
veoauto kogumassiga kuni 7.5 t80 km/h
veoauto kogumassiga üle 7.5 t70 km/h
ohtlik vedu70 km/h
4 - realisel teel
veoauto kogumassiga kuni 7.5 t80 km/h
veoauto kogumassiga üle 7.5 t70 km/h
ohtlik vedu70 km/h
kiirteel
veoauto kogumassiga kuni 7.5 t80 km/h
veoauto kogumassiga üle 7.5 t70 km/h
ohtlik vedu70 km/h
Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon ©2024