Country Flag

Ukraina

Viimati muudetud: 14/04/2024

Transpordi liik

Transpordi liik

Tingimused

Tingimused

Suurimad lubatud mõõtmed ja massid

Muudetud: January 3, 2024
Kõrgus4.00 m
Laius2.65 m
Pikkus12 m
Teljekoormus
üksikteljele10 t
kaksiktelg telgede vahega alla 2.50 m16 t
Täismass38 t

Riiklikud maksud

Muudetud: January 3, 2024
Sõiduki tüüpKohtade arvMaksumäär EUR
Sissesõidu maksTeekasutusmaks
Bussid10 kuni 3020,02
> 3050,02

-          tühjad sõidukid ja konteinerid maksustatakse sissesõidu eest 20% ulatuses, teekasutusmaksu osas maksustatakse täies ulatuses.

-          tühjade raudteevagunite eest maksu ei võeta

-          sissesõidu maksu ei võeta juhul kui veetakse transiidina läbi Ukraina kaupa, mida võidakse Ukrainasse sisse mitte lasta ning mida seetõttu laaditakse ümber teisele sõidukile tollikontrollitsoonis piiripunktil mis on sellisel juhul ka kauba sisseveo /väljaveo kohaks.

Lisaks piiripunktides kogutavatele maksudele võidakse koguda ka regionaalseid makse piiriäärsete alade läbimise eest. Omavalitsustel on õigus kehtestada maksu määr. Välisriigis registreeritud sõidukitelt kogutava maksu määr on vahemikus 5-50 $.

Loakohustusest vabastatud juhuveod on vabastatud riiklikust teemaksust.

Ökoloogia maks: Piiriületuspunktides Taga - Karpaatia regioonis (Uzgorod, Djakovo, Tsop)

sõiduauto5.- USD
mikrobuss10.- USD
buss15.- USD

Piiriületuspunktides Segini ja Porubnoje

buss20.- USD

Piirkiirused

Muudetud: January 3, 2024
SõidukAsulasAsulavälisel teel4- realised maanteedKiirteed
Bussid50km/h90km/h90km/h90km/h
Buss + haagis50km/h90km/h90km/h90km/h

Allikas: IRU

Uuendatud mai 2023

Suurimad lubatud mõõtmed ja massid

Muudetud: January 3, 2024

kõrgus

4.00 m

laius

2.65 m

külmikauto laius

2.65 m

pikkus

mootorsõiduk

12 m

poolhaagis

22 m

autorong

22 m

teljekoormus

üksikteljele

10 t

paaristeljele, kui telgede vahe on kuni 2,5 m) *

16 t

kolmiktelg *

22 t

suurim lubatud kogukaal

mootorsõiduk

38 t

haagis

20 t

Poolhaagis

38 t**

autorong

38 t **

*2 ja 3 teljeliste kombinatsioon vastavalt järjestikustele telgedele mille vahe ei tohi ületada 2,5 m
**maksimaalne kaal 40 t (44 t konteinerveole) on lubatud transpordiministeeriumi ja maantee inspektsiooni poolt kindlaksmääratud marsruudil

Allikas: AIRCU, märts 2004
Uuendatud : 20.jaan. 2009

Suuremõõtmelised ja raskekaalulised veod

Muudetud: January 3, 2024

Ukraina suuremõõtmeliste ja raskekaaluliste veoste erilubade taotlemine

 DP Služba Meždunarodnõh Perevozok
ul. Nauki 57 Kiiev
tel./faks (+ 380 44) 590 1093
tel./faks (+ 380 44) 524 59 23

Piiriületuse protseduurid

Muudetud: January 3, 2024

 Autojuhilt nõutavad dokumendid:
pass ja viisa juhiluba ervisekindlustus
· Transpordivahendilt nõutavad dokumendid:
registreerimistunnistus
kolmanda isiku kindlustus
TIR tunnistus
veoluba
· Kaubale nõutavad dokumendid:
TIR märkmik
CMR kauba saateleht ja sinna juurde kuuluvad dokumen

Ohtlikke kaupade transport

Muudetud: January 3, 2024
mine pädev ametkondMinistry of Transport

Main Department of  Safety on Transport  
Schorsa Str. 7/9
UKR - 09688 KYIV

Fax: +38 044 269 4531
Teised pädevad ametkonnad 
Märkus ADR konventsiooni peatüki 1.9.4 kohta 
Muud märkused 

Uuendatud 03.06.2009

Liikluspiirangud

Muudetud: April 14, 2024

Nädalalõppudel ja riiklikel pühadel liikluspiirangud puuduvad.

Hooajalised piirangud teedel

Ukravtodori teatel kehtestatakse alates 01.06.2021 avalikel teedel teekatte säilitamiseks ajutised liikumispiirangud sõidukitele täismassiga üle 24 tonni ja teljekoormusega üle 7 tonni. Avalikele teedele on paigaldatud vastavad liiklusmärgid ja infotahvlid. Sõidukite ajutiseks paigutamiseks teede äärde on ette valmistatud üle 992 platsi teeradadel ja teeteenindusobjektide läheduses.
Piirangud ei kehti sõidukitele, mis veavad ohtlikke, kiiresti riknevaid kaupu, elusloomi ja kodulinde, samuti vedu, mis on seotud hädaolukorra ennetamise või tagajärgede likvideerimisega.
Määruse täitmise tagavad Ukrtransbezpeka ja Ukraina riiklik politsei.

Allikas: IRU
Uuendatud juuni 2021

Riiklikud maksud

Muudetud: December 24, 2023

Ukraina teekasutustasu teave leitav allpool failis.

Allikas: IRU

Uuendatud detsember 2023

Veterinaar- ja fütosanitaarne teenindus

Muudetud: December 24, 2023

Veterinaar- ja fütosanitaarkontrolli teostatakse nõudmisel.

Allikas: IRU

Uuendatud detsember 2023

Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon ©2024