Country Flag

Belgia

Riiklikud pühad
Viimati muudetud: 06/01/2024

Transpordi liik

Transpordi liik

Tingimused

Tingimused

Trahvid

Muudetud: January 3, 2024

Liiklusrikkumiste liigitust Belgias muudeti jõustumisega 1. septembrist 2007. Puhtakujuliste haldusrikkumiste puhul kohaldatakse 50 euro suurust rahatrahvi. Kõigi teiste rikkumiste puhul on arvesse võetud mitmesuguseid elemente: rikkujale osaks saanud majanduslikku kasu; rikkumise mõju maanteeohutusele, juhi sotsiaalsele olukorrale ja keskkonnale; petmiskavatsust või kontrolli takistamist.

Allolevas tabelis on toodud näiteid liiklusrikkumiste ja vastavate rahatrahvide kohta. Täieliku nimekirja võib leida järgmiselt veebilehelt: http://www.mobilit.fgov.be/data/pbs/p070508af.pdf

Veoload – kaubavedu

RikkumineRahatrahv
Sõiduki pardal puudub veoluba900 €
Sõiduki pardal puudub veoluba, kuid viivitamata esitati tõendid selle olemasolu kohta50 €
Veoluba kasutatakse muu kui dokumendis märgitud sõidukiga (Belgia või Euroopa Ühenduse loa korral)900 €
Veoluba kasutatakse muu kui dokumendis märgitud sõidukiga (Belgia või Euroopa Ühenduse loa korral), kuid kontrollitava sõiduki loa olemasolu kohta esitati viivitamata tõendid50 €
Veoloas sisalduv teave on puudulik või ei vasta tõele (Belgia või Euroopa Ühenduse loa korral)50 €
Veoluba sisaldab loetamatut teavet, mis teeb selle tuvastamise/kontrollimise võimatuks, või seda ei saa kiletatud kujul kontrollida900 €
Veoluba on muu kui dokumendis mainitud isiku valduses900 €
EÜ-väline veoluba ja/või sõidupäevik on täitmata või täidetud vaid osaliselt900 €
CEMT-i veoloa kasutamissagedus ületab lubatud koormaga vedude arvu1800 €
Sõiduk teostab ebaseaduslikku kabotaaži1800 €
Esitatud Euroopa Ühenduse tegevusluba on juhi pädevustunnistuse puudumise tõttu kehtetu900 €
Veoluba või selles esitatud teave on võltsitud1800 €
Juhi pädevustunnistus või selles esitatud teave on võltsitud
Juht keeldub veoloa esitamisest
Juht keeldub pädevustunnistuse esitamisest
1800 €
1800 €
1800 €

Maksimaalse lubatud massi ja mõõtmete ületamine 

Ületamise määrRahatrahv, kui ülekaal tuleneb koomastRahatrahv, kui ülekaal tuleneb sõiduki konstruktsiooni muutmisest
kuni 5%60 €82.50 €
>5–10%300 €412.50 €
>10–15%560 €770 €
>15–20%800 €1100 €
>20–30%1000 €1375 €
>30–40%1120 €1540 €
>40%1240 €1705 €

Sõidu- ja puhkeaeg 

RikkumineRahatrahv
Lubatud päevase sõiduaja ületamine40–1600 €
Lubatud pausideta sõiduaja ületamine20–2000 €
Igapäevase puhkeaja kohustusliku alampiiri eiramine50 € iga puudujääva poole tunni kohta
Iganädalase puhkeaja kohustusliku alampiiri eiramine100 € iga puudujääva tunni kohta
Lubatud nädalase sõiduaja ületamine100 € iga ületatud tunni kohta

Salvestuslehed 

RikkumineRahatrahv
Juhil ei ole võimalik esitada ühte või mitut salvestuslehte perioodi kohta, mis järgnes tema viimasele iganädalasele puhkeperioodile1200 €
Juhil ei ole võimalik esitada ühte või mitut salvestuslehte perioodi kohta, mis eelnes tema viimasele iganädalasele puhkeperioodile600 €
Juht keeldub esitamast ühte või mitut salvestuslehte perioodi kohta, mis järgnes tema viimasele iganädalasele puhkeperioodile2400 €
Üks või mitu salvestuslehte on loetamatud ja/või neid ei saa kontrollida, sest need on määrdunud ja/või rikutud ja nendega ei ole kaasas varulehte1200 €
Andmed ei ole kantud õigele lehele (kui juhte on 2)1200 €
Ühel või mitmel salvestuslehel olevad andmed on võltsitud, kustutatud või hävitatud2400 €

Sõidumeerik 

RikkumineRahatrahv
Seade ei vasta eeskirjadele (paigaldatud või remonditud sertifitseerimata töökojas, plommid puuduvad või on valed vms)1200 €
Plommid on ebaõige paigaldamise järel lahti murtud, mis ei takista seadme nõuetekohast tööd50 €
Seadet kasutatakse valesti50–1200 €
Seadme juures on tehtud muudatusi, mis takistavad õiget registreerimist2400 €
Sõidukil puudub sõidumeerik, ehkki see on kõnealuse sõidukitüübi või veo korral kohustuslik1200 €
Juht keeldub seadme kontrollimisest2400 €

Juhikaart 

RikkumineRahatrahv
Juhikaart on aegunud1200 €
Juhil ei ole võimalik esitada juhikaarti, sest see on kaduma läinud või varastatud, samuti pole tal esitada tõendeid selle kohta, et ta on varguse kohta avalduse teinud1200 €
Juhil ei ole juhikaarti sõidukis kaasas1200 €
Juht keeldub juhikaardi esitamisest2400 €

Digitaalse sõidumeerikuga registreeritud andmete väljatrükk 

RikkumineRahatrahv
Trükitud andmed on juhi ettevaatamatuse või hooletuse tõttu loetamatud1200 €
Juht keeldub esitamast digitaalse sõidumeerikuga registreeritud andmete väljatrükki2400 €
Trükitud andmed on võltsitud, kustutatud või hävitatud2400 €

Load – reisijatevedu (teises Euroopa Majanduspiirkonna riigis või Šveitsis registreeritud sõidukid) 

RikkumineRahatrahv
Rahvusvaheliste regulaar- või juhuteenuste või juhukabotaaži korral pole sõiduki pardal Euroopa Ühenduse või Šveitsi tegevusluba900 €
Rahvusvaheliste regulaarteenuste korral pole sõiduki pardal kehtivat tegevuslubaRahvusvaheliste juhuteenuste või juhukabotaaži korral pole sõiduki pardal kehtivat saatekirja900 €900 €
Sõiduki pardal puudub Euroopa Ühenduse tegevusluba, rahvusvaheliste regulaarvedude luba, saatekiri või pädevustunnistus, kuid viivitamata esitati tõendid selle olemasolu kohta50 €
Tegevusluba, pädevustunnistus või saatekiri on võltsitud või muudetud kontrolli seisukohast kasutuks, sisaldab valeandmeid või seda kasutatakse pettuse läbiviimiseks1800 €
Juht keeldub tegevusloa, pädevustunnistuse või saatekirja esitamisest1800 €

Tegevusload – reisijatevedu (väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda või Šveitsi registreeritud sõidukid)

RikkumineRahatrahv
Rahvusvaheliste regulaarteenuste või lubadega reguleeritud juhuvedude või rahvusvaheliste edasi-tagasivedude korral pole sõiduki pardal kehtivat tegevusluba900 €
Juhuvedude või lubadega reguleeritud rahvusvaheliste edasi-tagasivedude korral pole sõiduki pardal kehtivat saatekirja900 €
Sõiduk teostab Belgia territooriumil juhukabotaaži1800 €
Sõiduki pardal puudub tegevusluba või saatekiri, kuid viivitamata esitati tõendid selle olemasolu kohta50 €
Luba või saatekiri on võltsitud või muudetud kontrolli seisukohast kasutuks, sisaldab valeandmeid või seda kasutatakse pettuse läbiviimiseks1800 €
Juht keeldub tegevusloa või saatekirja esitamisest1800 €

Allikas: Service public fédéral Mobilité et Transports 2012, FEBETRA, september 2012
Uuendatud  okt.2012

Enamuses Euroopa riikides on mobiiltelefoni kasutamine sõidu ajal keelatud.
Trahv nõude eiramise eest alates 100 eurot
Uuendatud 18.10.2012

Suuremõõtmelised ja raskekaalulised veod

Muudetud: January 3, 2024

Ülemõõdulised ja ülekaalulised veosed peavad omama vastavat veoluba. Veoloa saamiseks tuleb avaldused saata:
SPF Mobilite et Transports
Service Transport exceptionnel
City Atrium
Rue du Progres 56
1210 Brussels
tel: (+32 2) 277 38 06
fax: (+32 2) 277 4017

e-mail: teuv@mobolit.fgov.be

website: http://www.mobilit.fgov.be/fr/index.htm

Avaldusi registreeritakse meilitsi või interneti kaudu.

Alates 3.jaanuarist 2011, sõltuvalt avalduse kategooriast, on maks 75, 113 või 150 eurot.

Transpordioperaatorid peavad teadma, et sõidukid, mille pikkus ületab 22m ja laius 4,50 m, olema varustatud kollaste helkurribadega vähemalt 80 % ulatuses kogupikkusest. Need ribad peavad olema 50 – 60 cm laiad ja peavad olema kinnitatud 0,25 – 1,50 m kõrgusele maapinnast.  Helkurribad peavad vastama regulatsioonile ECE 104 klass C.

Põhjalikum info saadaval ülalmainitud telefonidel.

Allikas: FEBETRA

Uuendatud märts 2011

Maksimaalne lubatud alkoholisisaldus

Muudetud: December 24, 2023

Alkoholisisaldus veres võib autojuhtidel olla maksimaalselt 0,05 promilli, C ja D kategooria 0,02 promilli.

Allikas: IRU

Uuendatud detsember 2023

Erinõuded

Muudetud: January 3, 2024

Turvavarustuse kasutamine

Hoiatuskolmnurki peab sõidukis kaasas olema vähemalt üks.

Helkurvest on sõidukijuhile  kohustuslik.

Tulekustuteid peab autorongis (veduk + poolhaagis või veoauto+ haagis) olema vähemalt kaks.

Esmaabikomplekt peab olema sõidukis kaasas.

Allikas: IRU

Uuendatud september 2023

Kütus

Muudetud: January 3, 2024

Kütus, mis on mahutatud valmistaja tehase poolt paigaldatud kütusepaakidesse, vabastatakse riiklikest maksudest ja riigilõivudest.

Allikas: FEBETRA

Uuendatud 2010

Liikluspiirangud

Muudetud: January 3, 2024

Nädalalõppudel ja riiklikel pühadel liikluspiirangud puuduvad. Ebastandardsete veoste veol kehtivad konkreetsed keelud.

Alates 1. oktoobrist 2020 on  Bevereni tunnel määratud D-kategooriasse. Selle tulemusena ei ole lubatud tunnelit kasutada ADRi kohaseks liikluseks.  ADR ümbersuunamisemarsruudid on marsruudid T ja U.

AWV-ADR Beverentunnel –Flyer ENG-DU

Beverentunnel ametlik koduleht

Liikluspiirangud ebastandardsetele veostele

Periood01.01-31.12.
SõidukidEbastandardsed veosed laiusega üle 4.00 m või pikkusega üle 30.00 m
PiirkondÜleriigiline
SõidukeeldIga päev kell 06.00-21.00
Periood01.01-31.12
SõidukidEbastandardsed veosed laiusega üle 3.50 m
PiirkondKiirteedel on üle 3.50 m laiuste ebastandardsete veoste liikumine keelatud. Välja arvatud viidaga F5 tähistatud peale -ja maha sõidurajad enam kui kolmerealistel kiirteedel.
SõidukeeldIga päev kell 06.00-21.00
Periood01.01-31.12
SõidukidEbastandardsed veosed
PiirkondÜleriigiline
SõidukeeldRiigipühade eelõhtul ja riigipühadel kell 16.00-24.00
Periood01.01-31.12
SõidukidEbastandardsed veosed
PiirkondÜleriigiline
SõidukeeldIga päev kell 07.00-09.00 ja 16.00-18.00.
ErandidVälja arvatud ebastandardsete veostega sõidukid, mille täismass ei ületa 60 t, laius üle 3.5 m või pikkus üle 27.00 m. Tingimusel, et juhiluba ei näe ette ettekirjutusi, mis võivad erimanöövrite kehtestamise või ebastandardse veosega sõiduki kiiruse piiramise kaudu mõjutada marsruudi liiklusvoogu.
Periood01.01-31.12
SõidukidEbastandardsed veosed
PiirkondÜleriigiline
SõidukeeldLaupäevast kell 12.00 kuni pühapäevani kell 24.00
ErandidVälja arvatud kraanad, mille täismass ei ületa 96t või mille laius ei ületa 3.00 m.
LisateaveEbastandardsete veoste liikumine on keelatud, kui teel on lumi või jää. Udu, lumesaju või vihma korral, mis vähendab nähtavust alla 200m.
Ebastandardse veosega sõiduki kasutaja või juht või vajadusel liikluskoordinaator peab valitud marsruuti kontrollima vähemalt 5 kalendripäeva enne kavandatavat vedu.                  Põllumajandussõidukitele sõidukeelud ei kehti.   Teave          

Allikas: IRU

Uuendatud veebruar 2023

Liikluspiirangud (keskkonnatsoonid)

Muudetud: December 4, 2023

Belgia – Gentis oleva madala emissiooninäitajaga tsoonis liikumine nõuab alates 01.01.2020 registreerimist

Õhu kvaliteedi tõstmiseks Gentis muudeti kesklinn alates 01.01.2020 avatuks ainult madala emisiooniga sõidukitele. Genti kesklinna, mis jääb ringteest sissepoole, saavad registreeritud sõidukid siseneda alates 01.01.2020 ainult eelneva registreerimise alusel.
Sõidukeid saab registreerida juba alates septembrist 2019 www.lez2020.gent portaalis.
Uut korda rakendatakse kõikidele Belgia ja välismaistele transpordivahenditele :
-          sõiduautod, autofurgoonid, mikrobussid, kaubaveokid, bussid, ka turistibussid, põllumajandusmasinad.
-          bensiini ja diiselkütust kasutavatele sõidukitele
-          gaasil töötavatele sõidukitele (CNG, LNG, LPG)
-          nõue kehtib 24/ kõigil nädalapäevadel alates 10.10.2020
 

FBAA https://stad.gent/ghent-international/mobility-ghent/low-emission-zone-ghent-2020

   LEZ pidevalt uuenev bülletään

Uued keskkonnasõbralikud tsoonid.

Palun kasutage et.urbanaccessregulations.eu, informatsioon on saadaval ka eesti keeles.

Euroopa kaart ja menüü on kasutaja sõbralik ja on kasutamiseks nii autojuhtidele kui transpordioperaatoritele.
Uuendatud 27.11.2019

Ohtlike kaupade transport

Muudetud: December 4, 2023
Peamine pädev ametkondService public fédéral (SPF) Mobilité et Transports
Transport terrestre
Direction Navigation Intérieure et Intermodalité
Service Sécurité de Marchandises Dangereuses et Sureté

City Atrium
rue du progrès 56
B - 1210 BRUXELLES

Tel: +32 2 277 3901/02/03/04/05
Fax: +32 2 277 4050
e-mail: claude.renard@mobilit.fgov.be

Klass 1
SPF Economie
North Gate III,
Boulevard du Roi Albert II,16
1000 Bruxelles

Tel: +32 02 2778196
Fax: +32 02 2775414

Klass 7  radioaktiivsed materjalid
Ministère de la Santé Publique
Administration de l'hygiène publique
Service de la Protection contre les radiations ionisantes

Ravenstein 36
B - 1000 BRUXELLES
Tel: +32 2 289 21 81 or 83
Fax: +32 2 289 21 82
Teised pädevad ametkonnadVaata:  www.mobilit.fgov.be
Märkus ADR konventsiooni peatüki 1.9.4 kohtaBelgia osutab keeldudele, restrictions , mis puudutavad ohtliku kauba vedu maanteedel ja tähistele 3 signals , mis on paigaldatud tunnelite ja keelualade ette (prantsuse keelsed).
Täpsemalt:  www.mobilit.fgov.be
Muud märkusedMärkus ADR konventsiooni peatüki 6.8.2.7  kohta
 (prantsuse  keeles)

Uuendatud 03.06.2009

Piiriületuse protseduurid

Muudetud: December 4, 2023
 • Juhilt nõutavad dokumendid:
  pass
  rahvusvaheline juhiluba
 • Sõidukilt nõutavad dokumendid:
  rahvusvaheline registreerimistunnistus
  rahvusvaheline liikluskindlustus “roheline kaart”
 • Kaubal peab olema:
  kauba saateleht CMR (v.a. oma kauba vedu)

Piirkiirused

Muudetud: January 3, 2024
SõidukAsulasAsulavälisel teel4- realised maanteedKiirteed
Veokid täismassiga 3,5–7,5 t50 km/h90 km/h90 km/h90 km/h
Veokid > 7,5 t50 km/h60 km/h90 km/h90 km/h
Liigendsõidukid, autorongid50 km/h60 km/h90 km/h90 km/h
Ohtlik veos50 km/h60 km/h90 km/h90 km/h

Allikas: IRU

Uuendatud september 2023

1 2 3
Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon ©2024