Country Flag

Moldova

Riiklikud pühad
Viimati muudetud: 16/12/2023

Transpordi liik

Transpordi liik

Tingimused

Tingimused

Suurimad lubatud mõõtmed ja massid

Muudetud: January 3, 2024
Kõrgus4,00 m
Laius2,50 m
Pikkusbuss + haagis24,00 m
Teljekoormus
 üksikteljele10 t
paaristeljele16 t
kolmikteljele22 t
Täismass36 t

Piirkiirused

Muudetud: January 3, 2024
Asulas60 km/h
Väljaspool asulat90 km/h

Piiriületuse protseduurid

Muudetud: January 3, 2024

Eesti kodanikule on vajalik viisa. Mitmekordne viisa kuueks kuuks maksab 50 USD.
Transiidil (kuni 48 tundi) on viisa poole odavam.
Tolliformaalsused:

 • Juhilt nõutavad dokumendid:
  pass ja viisa,
  rahvusvaheline juhiluba,
  volitus firma omanikult veo teostamise kohta
 • Regulaarvedusid teostavalt transpordivahendilt nõutavad dokumendid:
  registreerimis tunnistus,
  rahvusvaheline liikluskindlustus "roheline kaart",
  müüdud piletite arvu tõendav dokument,
  Moldova Rahvusvahelise Autotranspordi Agentuuri poolt väljastatud luba koos sõidugraafikuga.
 • Juhuvedusid teostavalt transpordivahendilt nõutavad dokumendid:
  registreerimis tunnistus,
  rahvusvaheline liikluskindlustus "roheline kaart",
  sissesõidu / transiidi luba, väljastatud Moldova Transpordiministeeriumi poolt
 • Reisijatelt nõutavad dokumendid:
  pass ja viisa,
  reisijate nimekiri (ASOR kontrolldokument)

Talvevarustuse kasutamine

Muudetud: January 3, 2024

Vastav seadus puudub.

Uuendatud 2015

Suurimad lubatud mõõtmed ja massid

Muudetud: January 3, 2024

Moldova

Maksud lubatud suurima kaalu ja mõõtmete ületamise eest ( Moldova Lei)

1.Loa väljastamine 43.2
2.Lubatud teljekoormuse ületamine:  
 a) kuni 2 tonni5.5 iga t/km kohta 
 b) üle 2 tonni11 iga t/km kohta 
3.Lubatud täismassi ületamine( kui ei ületata teljekoormust)16 iga t/km kohta 
4.Lubatud suurimate mõõtmete ületamine  
 a) laiuse või kõrguse ületamine kuni 50 cm või pikkuse ületamine kuni 100 cm21.5 iga km kohta 
 b) laiuse või kõrguse ületamine 50-100 cm või pikkuse ületamine  100-200 cm43 iga km kohta
 c) laiuse või kõrguse ületamine 101-150 cm või pikkuse ületamine 201-350 cm 65 iga km kohta
 d) laiuse või kõrguse ületamine 151-200 cm või pikkuse ületamine 351-600 cm 86,5 iga km kohta
 e) laiuse või kõrguse ületamine 201-250 cm või pikkuse ületamine 601-900 cm 108 iga km kohta
 f) laiuse või kõrguse ületamine 251-300 cm või pikkuse ületamine 901-1200 cm 129.5 iga km kohta
 g) laiuse või kõrguse ületamine 301 cm või pikkus üle 1201 cm 162.0 iga km kohta
5.Sõiduki ülekaalumine või ülemõõtmine pärast koorma mahalaadimist 108 iga tegevuse kohta

Allikas: parlamendi spiiker        Andrian CANDU

No. 146. Chișinău, Juuli 14, 2017.

Suuremõõtmelised ja raskekaalulised veod

Muudetud: January 3, 2024

Maksud lubatud suurima kaalu ja mõõtmete ületamise eest ( eurodes)

Maks lubatud suurima kaalu 40 t ületamise eest kui ei ületata lubatud teljekoormust25 + 0,25 /km
Üksiktelje koormuse ületamine 10,1 t - 12 t15 + 0,125 /iga lisatonni eest
Üksiktelje koormuse ületamine üle 12 t15 + 0,150/ iga lisatonni eest
Paaristeljekoormuse ületamine 16,1 – 18 t15 + 0,125/ iga lisatonni eest
Paaristeljekoormuse ületamine üle 18 t15 + 0,150/iga lisatonni eest
Kolmikteljekoormuse ületamine 22,1 – 24 t15 + 0,125/iga lisatonni eest
Kolmikteljekoormuse ületamine üle 24 t15 + 0,150/iga lisatonni eest

Maks lubatud suurimate mõõtmete ületamise eest

Lubatud suurima laiuse/ kõrguse ületamine15 + 0,005/ iga cm eest
Lubatud suurima pikkuse ületamine15 + 0,300/iga m eest

Konvoi
Ülekaalulise /või mõõdulise veose konvoi maks on 0,30 eurot/km

Eriluba
Eriluba  ülekaalulise /või mõõdulise veose veoks maksab 45 eurot, pöörduda AMTAI,

Tel: (+373 22) 78 58 24

Allikas: AITA, veebr. 2004

Piirkiirused

Muudetud: January 3, 2024
linnades ja asulatestranspordivahenditele massiga <3,5 t60 km/h
transpordivahenditele massiga >3,5 t60 km/h
asulavälisel teeltranspordivahenditele massiga <3,5 t90 km/h
transpordivahenditele massiga >3,5 t70 km/h

Piiriületuse protseduurid

Muudetud: January 3, 2024

Juhilt nõutavad dokumendid:
pass ja viisa,
rahvusvaheline juhiluba,
volitus firma omanikult veo teostamise kohtaTranspordivahendilt nõutavad dokumendid:
registreerimis tunnistus,
rahvusvaheline liikluskindlustus "roheline kaart",
veoluba.Kaubale nõutavad dokumendid:
TIR tollivihik
CMR kauba saateleht ja sinna juurde kuuluvad dokumendid

Ohtlikke kaupade transport

Muudetud: January 3, 2024
Peamine pädev ametkondMinistry of Transport

Foreign Relations Division
12 A Bucuriey St
MD-277 004 CHISINAU

Tel: +37 32 74 07 05
Fax: +37 32 62 48 75
Teised pädevad ametkonnad 
Märkus ADR konventsiooni peatüki 1.9.4 kohtaLisaregulatsioonid seoses ADR konventsiooni peatüki  1.9.3.(a) või (d)  puuduvad.
Muud märkused 

Uuendatud 03.06.2009

 Maksimaalne lubatud alkoholisisaldus

Muudetud: January 3, 2024

Andmed puuduvad

Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon ©2024