Country Flag

Saksamaa

Riiklikud pühad
Viimati muudetud: 22/07/2024

Transpordi liik

Transpordi liik

Tingimused

Tingimused

Jäätmete vedu

Muudetud: January 4, 2024

Alates 1. juunist 2014 kehtib Saksamaal jäätmekogumise ja –transpordi uus kord, nagu ka jäätmekauplemise ja –vahendamise uus kord.

Lühidalt tähendab see seda, et:

a)      Tavajäätmete kogumiseks ja transpordiks, ning nendega kauplemiseks ja nende vahendamiseks on vajalik ühekordne registreerimine („Teatis“);

b)      Ohtlike jäätmete kogumiseks ja transpordiks, ning nendega kauplemiseks ja nende vahendamiseks on vajalik lisaluba/volitus.

Kõik juba väljastatud piiramatu kehtivusajaga load ja volitused jäävad kehtima.

Uus – asjaolu, et mitte ainult „kaubanduslikud“ vedajad ei vaja teatist ja isegi volitust,
vaid 1. juunist 2014 alates vajavad ka „majandusharus“ tegutsevad ettevõtted taolist volitust.

Näiteks kuuluvad nende hulka ettevõtted, mis võtavad vastu oma lepinguliste koostööpartnerite (klientide) pakkematerjali nagu näiteks foolium, papp, pappkastid, jne. Neid materjale klassifitseeritakse kui tavajäätmeid.

NB! Kohustuslikud sildid A-pildiga.

Teatist ja luba võib koheselt taotleda internetis, link
Selle variandi eeliseks on see, et antud teatis edastatakse automaatselt asjassepuutuvatele ametivõimudele, ning rohkem pole õiget aadressi otsida vaja!

Vastava seadusandluse teksti leiate siit

Erand
Baden-Württembergis on vastavad protseduurid internetis võimalikud alles alates 01.01.2015. See tähendab seda, et kuni selle ajani võib kõiki teatisi ja volitusavaldusi töödelda ainult paberformaadis.

Allikas: IRU mai 2014

Talvevarustuse kasutamine

Muudetud: January 2, 2024

Jää-, lume-, lörtsi-, musta jää- või pakaseolude korral peavad sõidukid olema varustatud talverehvidega.
Kõigi rehvide mustrisügavus igal aastaajal on vähemalt 1,6 mm.

Üle 3,5t veoautod (N2 ja N3 kategooriad) ja enam kui 8 reisijaistmega (lisaks juhiistmele) bussid (M2 ja M3 kategooriad) peavad olema varustatud talverehvidega:

 • püsiveotelgedel
 • eesmistel juhttelgedel

Haagise ja poolhaagise telgedele ei ole talverehvid kohustuslikud.

Kuigi lumekettide kandmine sõidukis ei ole kohustuslik, tuleb need paigaldada lumega kaetud teedele vastavalt liiklusmärgile nr 268). Konkreetset ajavahemikku pole märgitud, kuid „kui asjaolud seda nõuavad, tuleb sõiduk varustada talverehvide, lumekettide, labida, kirka ja veokonksu või köiega“. Mootorsõidukite veotelgedele tuleks paigaldada ketid. Maksimaalne kiirus koos lumekettidega on 50 km/h.

Trahvid seaduste mittejärgimise eest on:

Juhile:

 • 60 eurot pluss 1 karistuspunkt Saksamaa Fahreignungsregisteris (FAER*),
 • Teiste liiklejate takistamise korral 80 eurot pluss 1 karistuspunkt FAER-is
 • 100 eurot pluss 1 karistuspunkt FAER-is kõrgendatud ohu korral teistele liiklejatele
 • 120 eurot pluss 1 karistuspunkt FAER-is õnnetusjuhtumi korral

Sõiduki omanikule:

 • 75 eurot pluss 1 karistuspunkt FAERis

Sanktsioonid lumekette käsitlevate õigusaktide mittejärgimise eest on järgmised:

 • Lumekettide mittesihipärase kasutamise korral 10 eurot
 • 20 eurot lumekettideta sõitmisel, kui nende kasutamine oli ette nähtud märgiga nr 268

FAER:
Registreerimine Saksamaa Fahreignungsregisteris (register, kuhu salvestatakse kõik juhi liiklusrikkumised) kehtib ka välismaa juhtide kohta, kes võivad Saksamaal silma paista. Kaheksa kogutud punkti puhul määratakse Saksamaal sõidukeeld isegi välismaa autojuhtidele. Lisateavet leiate Saksamaa Kraftfahrt-Bundesamti (KBA) järgmiselt veebisaidilt: https://www.kba.de/DE/ZentraleRegister/FAER/faer_node.html

Allikas: IRU

Uuendatud detsember 2023

Veterinaar- ja fütosanitaarne teenindus

Muudetud: December 24, 2023

Veterinaar fütosanitaarkontroll ei ole piiril organiseeritud ametlike teenustena kättesaadav. Kui neid teenuseid on vaja, tuleb võtta ühendust kohalike veterinaarasutustega (maakondadega).

Allikas: IRU

Uuendatud detsember 2023

Liikluspiirangud

Muudetud: July 22, 2024

22.07.2024

Ajavahemikus 1. juulist kuni 31. augustini on Saksamaa Liitvabariigis lisaks muidu kehtivatele liikluspiirangutele lisandunud täiendav liikluspiirang laupäeviti kella 7.00-st kuni 20.00-ni.

Üle 7,5 t lubatud täismassiga veokid ja haagistega veokid ei tohi FerienreiseV  § 1 lõikes 2 nimetatud kiirteedel ja lõikes 3 nimetatud föderaalmaanteedel liigelda täiendava liikluskeelu ajal (ei tohi teostada kaubavedu), kaasa arvatud sellega seotud tühjad sõidud.

FerienreiseV  seaduses ette nähtud laupäevane sõidukeeld ei kehti Bundeswehri (Saksamaa Liitvabariigi relvajõud) ja selle teenusepakkujate, Põhja-Atlandi lepingu mitte-Saksamaa riikide vägede, Euroopa Liidu liikmesriikide ega Ukrainale abiveo sõjaväetranspordile, sealhulgas tühjad sõidud. Saksamaa liidumaad on sellistele vedudele teinud erandeid kuni 31. märtsini 2025.

Lisateavet FerienreiseV kohta leiate Saksamaa digi- ja transpordiministeeriumi veebilehelt: https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/artikel/StV/Strassenverkehr/lkw-fahrmarken-in-der-ferienreisezeit.html

Veoautojuhtidele mõeldud infolehed on siin saadaval nii saksa/inglise/prantsuse kui ka saksa/vene/poola/tšehhi keeles (vt. manust).

Saksa/inglise/prantsuse keeles /files/filemanager/files/Saksamaa_suvine_keeld_2024.pdf

Saksa/vene/poola/tšehhi keeles /files/filemanager/files/Saksamaa_suvine_keeld_2024_vk.pdf

Allikas: Saksamaa Suursaatkond Eestis

2024

Sõidukid Periood Piirkond Erandid
Veokid > 7,5 t
Veokid + haagis
01.01-31.12
pühapäeviti
riiklikel pühadel
kell 00.00 - 22.00
üleriigiline, kogu teede ja kiirteede võrküldised piirangud allpool
Veokid > 7,5 t
Veokid + haagis
01.07-31.08
laupäeviti
kell 07.00 - 20.00
üleriigiline
Suvised sõidupiirangud mitmel kiirteel ja magistraalteedel, lisateave allpool
üldised piirangud allpool

Erandid

1. Kombineeritud raudtee/maanteekaubavedu saatjalt lähimasse pealelaadimisraudteejaama või lähimast määratud mahalaadimisraudteejaamast kaubasaajani kuni 200km kaugusel (suviste lisapiirangute ajal vahemaa piiranguta); ka kombineeritud mere-/maanteekaubavedu peale- või mahalaadimiskoha ja maksimaalselt 150 km raadiuses asuva sadama vahel (tarne või pealelaadimine).
2. Värske piima ja muude piimatoodete, värske liha ja selle värskete saaduste, värske kala, eluskala ja nende värskete saaduste, kiirestiriknevate toiduainete (puu- ja juurviljad) tarned.
3. Loomsete kõrvalsaaduste vedu vastavalt 1. kategooria acc. Art. 8 kui ka kategooria 2 acc. Art. määrus (EG) nr 1069/2009 p 9 f)
4. Päästeautode, puksiirteenuste ja avariisõidukite kasutamine õnnetuse või muu hädaolukorra korral
5. Elusmesilaste transport
6. Tühjad sõidukid seoses punktis 2-5 nimetatud vedudega
7. Veotoimingud sõidukitega, mille suhtes kohaldatakse teenuskohustuste föderaalseadust; asjakohane luba peab olema pardal ja nõudmise korral tuleb see kontrollimiseks esitada.
8. Samuti on keelust vabastatud politseile ja föderaalsele piirivalvele, tuletõrje- ja päästeteenistustele, föderaalrelvastusele ja liitlasvägedele kuuluvad sõidukid.

Toimingute jaoks, mida ülalnimetatud erandid ei hõlma, tuleb hankida luba. Need väljastatakse aga ainult hädaolukorras, kui tarnimine muude transpordivahenditega ei ole võimalik.

Lisateave

Teatud marsruutidel on teatud arv öiseid sõidupiiranguid. Need on tähistatud liiklusmärkidega.

Allikas: IRU

Uuendatud detsember 2023

Erinõuded

Muudetud: December 6, 2023

Turvavarustuse kasutamine

Sõidukis peab kaasas olema:

 • ohukolmnurk
 • helkuvest
 • esmaabikomplekt
 • helkurribad

Allikas: IRU

Uuendatud september 2023

Jäätmete vedu

Muudetud: December 6, 2023

Alates 1. juunist 2014 kehtib Saksamaal jäätmekogumise ja –transpordi uus kord, nagu ka jäätmekauplemise ja –vahendamise uus kord.

Lühidalt tähendab see seda, et:

a)      Tavajäätmete kogumiseks ja transpordiks, ning nendega kauplemiseks ja nende vahendamiseks on vajalik ühekordne registreerimine („Teatis“);

b)      Ohtlike jäätmete kogumiseks ja transpordiks, ning nendega kauplemiseks ja nende vahendamiseks on vajalik lisaluba/volitus.

Kõik juba väljastatud piiramatu kehtivusajaga load ja volitused jäävad kehtima.

Uus – asjaolu, et mitte ainult „kaubanduslikud“ vedajad ei vaja teatist ja isegi volitust,
vaid 1. juunist 2014 alates vajavad ka „majandusharus“ tegutsevad ettevõtted taolist volitust.

Näiteks kuuluvad nende hulka ettevõtted, mis võtavad vastu oma lepinguliste koostööpartnerite (klientide) pakkematerjali nagu näiteks foolium, papp, pappkastid, jne. Neid materjale klassifitseeritakse kui tavajäätmeid.

NB! Kohustuslikud sildid A-pildiga.

Teatist ja luba võib koheselt taotleda internetis, link
Selle variandi eeliseks on see, et antud teatis edastatakse automaatselt asjassepuutuvatele ametivõimudele, ning rohkem pole õiget aadressi otsida vaja!

Vastava seadusandluse teksti leiate siit

Erand
Baden-Württembergis on vastavad protseduurid internetis võimalikud alles alates 01.01.2015. See tähendab seda, et kuni selle ajani võib kõiki teatisi ja volitusavaldusi töödelda ainult paberformaadis.

Allikas: IRU mai 2014

Kütus

Muudetud: December 6, 2023

Euroopa Liidu liikmesriikidest saabunud veokitel on lubatud maksuvabalt importida valmistaja tehase poolt paigaldatud põhipaagitäis kütust.

Allikas: ASTAG, juuni 2005

Uuendatud detsember 2010

Liikluspiirangud (keskkonnatsoonid)

Muudetud: December 6, 2023

Keskonnasõbralikud tsoonid Saksamaal

Alates märtsist 2007 on Saksamaa linnad kehtestanud keskonnasõbralikke tsoone (LEZ), ehk piirkonnad, kus vaid vastava emissiooniga sõidukitel on lubatud liigelda. Tsooni algus ja lõpp on tähistatud tähisega „Umwelt Zone“
Raskeveokid ja reisijateveo sõidukid on jagatud nelja kategooriasse järgmiselt:

European emission standardEmissions groupFirst registration truckSticker
  DIESEL ENGINES 
Euro I or less1before 1 October 1996none
Euro II or I with retrofit2from 1 October 1996 to 30 September 2001red
Euro III or II with retrofit3from 1 October 2001 to 30 September 2006yellow
Euro IV or III with retrofit4from 1 October 2006green

Kleebiste hinnad jäävad 5 ja 10 euro vahemikku ja kehtivad üleriigiliselt määramata ajal, ja on müügil litsenseeritud ametiasutustes või TÜVs, Dekra ja volitatud garaažides.

Loe ka  SIIT

Täiendav info

Berliin

Alates 1.jaanuarist 2010 on Berliini kesklinn arvatud keskonnasõbralikuks tsooniks ja seal võivad liigelda vaid IV kategooria sõidukid ( roheline kleebis).
Lisaks on otsustatud , et veel 8 tänavat arvatakse tsooni, alates 22.novembrist 2019, ja seal ei ole vaja kleebist.

Köln

Lisaks LEZ regulatsioonile on linnas algatatud Clen Air Plan. Alates 22.augustist 2019 on kõigil üle 7,5 t sõidukitel keelatud sissesõit ja transiit Kölni linna, olenemata nende emissoonist. Vaid tarne transport on lubatud.

Hamburg

Alates 1.maist 2018 on ainult EURO IV diiselsõidukid lubatud sõita Julius-Leber-Straße ja  Holstenstraße on Max-Brauer-Allee (580m) vahel.
Ja vaid EURO VI vastavad sõidukid Neuem Pferdemarkt ja Kaltenkircher Platz on Stresemannstrasse (1.600m) vahel.

Allikas:   German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, 2019 urbanaccessregulations.eu, 2019

Uuendatud: november 2019

Maksimaalne lubatud alkoholisisaldus

Muudetud: December 6, 2023

Maksimaalne lubatud alkoholisisaldus võib olla 0,5‰. Ületades maksimaalselt lubatut on trahv vähemalt 250 eurot ja juhtimisõigusest ilmajätmine vähemalt 1 kuuks. Õnnetusjuhtumi või mõne liiklusrikkumise korral on piiriks 0,3‰. Üle selle käsitletakse kui joobes juhtimist. Allikas: TCS, 2003

Ohtlike kaupade transport

Muudetud: December 6, 2023
Peamine pädev ametkondFederal Ministry of Transport,  Building and Urban Affairs
Division "Transport of Dangerous Goods" (A33)

Robert Schuman Platz 1
Postfach 20 01 00
D - 53175 BONN

Tel: +49 228 300 2640
Fax: +49 228 300 3428 or 3429
E-mail: Helmut.Rein@bmvbs.bund.de
           ref-a33@bmvbs.bund.de
Teised pädevad ametkonnadMärkus ADR konventsiooni peatüki 1.8.4 kohta (inglise keeles)
Märkus ADR konventsiooni peatüki 1.9.4 kohtaLisaregulatsioonid seoses ohtliku veo peatüki  1.9.3.(a) ja/või (d) puuduvad. Mõned teelõigud võivad olla osaliselt limiteeritud, kuid need omavad vastavat tähistust.
Muud märkusedTunneli piirangud vastavalt punktile  1.9.5  website of the Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs
1 2 3
Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon ©2024