Liikluspiirangud

2024

Periood01.01-31.12
SõidukidVeokid  >7,5t, erakorralised veod, ohtlikke kaupu vedavad sõidukid
PiirkondÜleriigiline
Sõidukeeldriiigipühadel
kuupäevad lisas A (Allegato A) allolevas dokumendis
pühapäevadel
laupäeviti juulis ja augustis
jaanuarist maini ja oktoobrist detsembrini pühapäeviti ja riiklikel pühadel kella 09.00-22.00, välja arvatud:
idaosas, kui piirang kehtib reedel, 29. märtsil kell 14.00-22.00, laupäeval kell 09.00-16.00, pühapäeval ja esmaspäeval kell 09.00-22.00 ning teisipäeval kell 09.00 kuni 14.00
juunist septembrini pühapäeviti ja riiklikel pühadel kell 07.00-22.00
juulis ja augustis laupäeviti kella 08.00-16.00
ErandidKeeld ei kehti sõidukitele, mis kuuluvad:
a) politseijõud;
b) relvajõud ja sadamavalitsuse korpus;
c) tuletõrjujad;
d) kodanikukaitse;
e) Itaalia Punane Rist;
f) piirkonnad ja muud territoriaalsed asutused, ka nendega seotud kujul.
Keeld ei kehti ka sõidukite suhtes, mida kasutatakse järgmistel juhtudel ja mida kasutatakse avalikes teenustes:
a) vee, gaasi, ka balloonides ja elektriga varustamine;
b) prügi kogumine ja jäätmete kogumine tootmiskohast kõrvaldamiskohta ja/või taaskasutusse või kogumiskeskusesse ajutiseks ladustamiseks, ilma vahepealse laadimise või mahalaadimiseta;
c) olmejäätmete vedu kogumiskeskusest kõrvaldamis- ja/või taaskasutuskeskusesse, mida teostatakse kohaliku omavalitsuse sõidukitega, samuti sõidukitega, mis omavalitsuste nimel teostavad jäätmekäitlust, tingimusel et need on varustatud kommunaalameti poolt väljastatud eridokument;
d) kiire sekkumine kanalisatsiooni ja prügikastide ärajuhtimisse;
e) postiteenused, mida osutatakse majandusarengu ministeeriumi sideosakonnale või Poste Italiane S.p.A. kuuluvatele sõidukitele, tingimusel et need on märgistatud PT või Poste Italiane embleemiga, samuti tugiteenused, kui need on varustatud spetsiaalsete dokumentidega, mille on välja andnud posti- ja telekommunikatsiooniamet, ka välisriigi, samuti need, kellel on 22. juuli 1999. aasta dekreedi nr 261 ja hilisemate muudatuste kohaselt sama osakonna väljastatud litsentsid ja volitused, kui nad teostavad keelupäevadel üksnes postiteenustega seotud vedusid;
f) raadio- ja televisiooniteenused;
g) teeomanike ja/või -haldajate kasutatavad teeliikluse korraldamisega seotud hädaabi- ja hädaabiteenused;
h) muud avalikud teenused, mis on suunatud kiireloomuliste kollektiivsete vajaduste rahuldamisele, tingimusel et need on varustatud vajadust tõendavate sobivate dokumentidega.
Keeld ei kehti ka järgmistesse konkreetsetesse kategooriatesse kuuluvate sõidukite ja sõidukikomplekside suhtes, isegi kui need liiguvad ilma koormata:
a) kasutatakse vee transportimiseks koduseks kasutamiseks;
b) kasutatakse värske piima veoks;
c) kasutatakse muude toiduvedelike veoks, eranditult värske piima veoks;
d) põllumajandusloomade sööda või nende tootmiseks kasutatava tooraine veoks kasutatavad sõidukid;
e) kasutatakse vedel- või gaaskütuste transportimiseks jaotamiseks ning nii avalikuks kui ka eratarbimiseks;
f) maanteeseadustiku artikli 57 kohased põllumajandusmasinad ja sama seadustiku artikli 104 alusel erandlikud põllumajandusmasinad, ilma et see piiraks eelnimetatud artikli 104 lõikes 8 nimetatud loa vajadust, samuti keelatud liiklus vastavalt maanteeseadustiku artikli 175 lõikele 2 sama seadustiku artikli 2 alusel A- ja B-tüüpi kuuluvatel teedel.
Artiklis 2 nimetatud keeldu ei kohaldata ka järgmistel erijuhtudel:
a) ülevaatuskohustuse täitmiseks broneeritud sõidukite puhul, mis on piiratud tööpäevade arvuga, kuni sõidukil on broneerimisvorm, ja ainult plussmarsruudil sõidukit omava ettevõtte peakorteri ja koha vahel, kus ülevaatus toimib, kiirtee lõikude väljajätmine trassist;
b) sõidukite puhul, mis kiireloomuliste ja tõestatud vajaduste tõttu nõuavad väljaspool asuva remonditöökoja sekkumist
Välismaalt tulevatel sõidukitel, mis on varustatud sobiva reisi päritolu ja veose sihtkohta tõendava dokumentatsiooniga, nihkub keelu algusaeg nelja tunni võrra edasi. Välismaale suunduvatel sõidukitel, mis on varustatud veose sihtkohta tõendava sobiva dokumentatsiooniga, nihutatakse keelu lõppaega kahe tunni võrra ettepoole.
Rohkem erandeid leiate allolevast dokumendist (sõidupiirangud 2024 – Itaalia)
LisateaveMezzi pesanti: calendario 2024 dei divieti di circolazione stradale | Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (mit.gov.it)

Ohtlike ainete vedu

Sõidukid  ohtlikke veoseid vedavad sõidukid ( klass 1 ja klass 7) massist olenemata
 Piirkond  üleriigiline
 Sõidukeeld  lisaks ülalnimetatud kuupäevadele nädalalõpud ajavahemikul 18. maist -  01. septembrini 2024 , laupäeval 08.00 kuni pühapäeval 24.00

 Erandid
Erandeid võib lubada äärmise vajaduse või hädaolukorra puhul, kui see puudutab riikliku tähtsusega ööpäevaringse töö täitmist, mis on asendamatu isegi riiklikel pühadel. Luba ei kehti madala liiklustihedusega teede ja kõnealuste tööde teostamise alaga külgnevate valdade puhul. Kõikide juhtude korral ei anta erandeid nendeks päevadeks, mil turistide liikumine asjassepuutuvas piirkonnas on maksimaalsel tasemel.

Allikas: IRU

Uuendatud: jaanuar 2024