Country Flag

Türkmenistan

Viimati muudetud: 03/01/2024

Transpordi liik

Transpordi liik

Tingimused

Tingimused

Kütus

Muudetud: December 13, 2023

Kütus, mis on mahutatud valmistajatehase poolt paigaldatud kütusepaaki, on maksuvaba.

Allikas: IRU

Uuendatud jaanuar 2023

Piiriületuse protseduurid

Muudetud: December 13, 2023

Alates 1. septembrist 2019 tuleb kõik Türkmenistani läbi veetavad kaubad deklareerida riikliku elektroonilise süsteemi abil.

Veoettevõtjad võivad kasutada piiri- ja sisemaa tolliasutustes asuvate tollimaaklerite teenuseid. TIR-märkmikuid aktsepteeritakse endiselt, kui elektroonilised andmed edastatakse.

Türkmenistani tolliseaduste kohaselt esitab vedaja (ekspediitor) tollitransiidiloa saamiseks lähtetolliasutusele kõik kauba-, transpordi- (veo)dokumendid ja (või) tollidokumendid, mis sisaldavad järgmist teavet:

1) kauba saatja (saaja) nimi ja asukoht;

2) kauba lähteriik (sihtriik);

3) kauba vedaja või ekspedeerija nimi ja asukoht, kui ekspedeerija saab tollitransiidiks loa;

4) sõiduk, millega kaup veetakse läbi Türkmenistani tolliterritooriumi, maanteeveo teostamisel ka sõiduki juhil;

5) kauba liigid või nimetused, kogus, kauba maksumus, kaal või maht, kaupade klassifikatsioonikoodid vastavalt kaupade kirjeldamise ja kodeerimise harmoneeritud süsteemile;

6) pakkide koguarv;

7) kauba sihtkoht;

8) kavandatav kauba ümberlaadimine või muud kaubaveotoimingud teel;

9) kaubaveo kavandatav kuupäev;

10) marsruut, kui kaupa tuleks vedada teatud marsruute.

Lisaks soovitatakse Türkmenistani tollile esitatavates dokumentides tollivormistuse kiirendamiseks türkmeeni keeles märkida ka ainult tollivormistuseks vajalik teave.

Lisainfo:  https://customs.gov.tm/ru/news/1040

Allikas: IRU

Uuendatud september 2023

Suurimad lubatud mõõtmed ja massid

Muudetud: December 13, 2023
Maksimaalne kõrgus 
mootorsõiduk4,00 m
Maksimaalne laius 
mootorsõiduk/ haagis2,50 m
Maksimaalne pikkus 
mootorsõiduk20,00 m
autorong20,00 m
liigendsõiduk20,00 m
haagis12,00 m
kahe või enama haagisega mootorsõiduk (12+12)24,00 m
Maksimaalne lubatud kaal 
kõik mootorsõidukid36,00 t

Allikas: IRU

Uuendatud september 2023

Riiklikud maksud

Muudetud: December 13, 2023

Riiklikud maksud täis ja poolhaagise veol Turkmenistani või transiidina läbi Turkmenistani

 Sissesõidul TurkmenistaniTransiit läbi Turkmenistani
Veoloa väljastamine riiki sissesõiduks või transiidiks130 USD75 USD
GPS seadme paigaldamine täis-või poolhaagise asukoha määramiseks10 USD10 USD
Riikliku Veterinaarameti tasu täis- või poolhaagise desinfitseerimise eest patogeensete mikroorganismide kahjutuks tegemiseks5 USD5 USD
Tasu kaupade ülevaatamise eest, mis liiguvad läbi Turkmenistani ja kuuluvad Riikliku Taimekaitse Ameti kontrollialasse 5 USD
Veoloa väljastamise teenustasu Turkmenulaggozegchilikile, mis kuulub Riikliku Transpordiagentuuri alla  5 USD5 USD
Kokku  150 USD100 USD

Uuendatud detsember 2023

Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon ©2024