Piiriületuse protseduurid

 • Juhilt nõutavad dokumendid:
  pass ja viisa,
  juhiluba,
  dokument, mis tõendab, et juht on volitatud läbi viima antud vedu.
 • Transpordivahendilt nõutavad dokumendid:
  registreerimistunnistus,
  rahvusvaheline liikluskindlustus roheline kaart,
  kui autorong koosneb erinevates riikides registreeritud transpordivahenditest peab juhil olema iga transpordivahendi kohta eraldi veoluba .
 • Kaubalt nõutavad dokumendid:
  TIR märkmik,
  CMR ja sinna juurde kuuluvad dokumendid,
  arve kolmes eksemplaris,
  kauba kirjeldus ja pakendite loetelu,
  kauba päritolu sertifikaat,
  fütosanitaarne või veterinaartõend.