Country Flag

Kasahstan

Transpordi liik

Transpordi liik

Tingimused

Tingimused

Suurimad lubatud mõõtmed ja massid

Muudetud: January 3, 2024

Kõrgus

4,00 m

Laius2.55 m

Pikkus (buss)12 m

Pikkus (liigendbuss)18 m

Teljekoormus üksikteljele, vedavale teljele või paarisratastega vedavale teljele10 t

Vedavale kaksikteljele, millel on paarisrattad ja mille telgede vahe on:0,50 m - 1,00 m12,0 t1,00 m - 1,30 m14,0 t1,30 m - 1,80 m16,0 t1,80 m ja enam18,0 t1,80 m või enam ja vedavad teljed on varustatud õhkvedrustusega19,0 t

Vedavale kaksikteljele, mille telgede vahe on:0,50 m - 1,00 m11,0 t1,00 m - 1,30 m13,0 t1,30 m - 1,80 m15,0 t1,80 m ja enam17,0 t

Maksimaalselt lubatud täismass kaheteljeline buss18,0 t kolmeteljeline buss 24,0 t3/ 4 teljeline liigendbuss 28,0 t

Riiklikud maksud

Muudetud: January 3, 2024

Lepingu kohaselt on sõitjate vedu , samuti sõidukid, mis neid nedusid teostavad, vabastatakse maksudest ja lõivudest, mis on seotud maanteede kasutamise ja hoiuga, v.a. maksud mida võetakse maanteede teatud osadel, tunnelites ja sildadel.

Piirkiirused

Muudetud: January 3, 2024
Asulas60 km/h
Väljaspool asulat
Segaliiklusega teedel90 km/h
4 - realisel teel (kiirteel või kaherajalisel teel)90 km/h
Kiirteel90 km/h

Kütus

Muudetud: January 3, 2024

Valmistajatehase poolt paigaldatud paagi mahus kütue sissevedu on maksuvaba.
Tankimisel saab maksta krediitkaardiga või sularahas kohaliku päevakursi järgi. Külvi- ja koristusperioodidel on lubatud kütuse tankimise limiit 20 liit

Talvevarustuse kasutamine

Muudetud: January 3, 2024

01.01.2015 jõustus tehniline regulatsioon talvevarustuse kasutamise kohustuslikkusest Tolliliidu territooriumil – Venemaal, Valgevenes ja Kasahstanis.

Regulatsiooni kohaselt peavad talvekuudel (detsember, jaanuar, veebruar) kõik sõidukid olema varustatud talverehvidega, mis vastavad järgmistele nõuetele:
-         Talverehvid peavad olema paigaldatud veoauto või autorongi kõikidele telgedele,
-          Talverehvid peavad olema märgistatud „3PMSF“(kolmetipulise mäe ja lumehelbe sümboliga) nn Alpi sümboliga ja/või „M+S“, „M&S“, „M-S“ (muda ja lume sümboliga).
-          Kui rehvidel ei ole mustri kulumise indikaatorit, siis peab turvise mustri sügavus rehvidel olema vähemalt 4mm,
-          Rehve loetakse sõidukõlbmatuks, kui rehvi mustri kulumise indikaator tuleb nähtavale (juhul, kui rehvid on varustatud sellise indikaatoriga),
-          Naastrehvide korral peavad kõik transpordivahendi teljed olema nendega varustatud, naastrehvide kasutamine on keelatud suvekuudel (juuni, juuli, august).
-          Talvevarustuse kasutamise aeg võib vajadusel olla pikendatud vastavalt Tolliliidu liikmesriikide regionaalsete administratsioonide äranägemisele.
Tavatingimustes peab rehvi turvise mustri sügavus vastama järgmistele nõuetele, kui rehvi mustri kulumise indikaator ei ole nähtav:
-          vähemalt 1,0 mm turvise mustri sügavus N2, N3 ja O3, O4 kategooria sõidukitele,
-          vähemalt 2,0 mm turvise mustri sügavus M2 ja M3 kategooria sõidukitele,
-          vähemalt 1,6 mm turvise mustri sügavus M1, N1 ja O1, O2 kategooria sõidukitele.

Allikas: ASMAP
Uuendatud 11.2015

Suurimad lubatud mõõtmed ja massid

Muudetud: January 3, 2024
Kõrgus4.00 m
Laius2.55 m
Külmikule2.60
Pikkus
mootorsõiduk12.00 m
haagis12.00 m
veduk poolhaagisega20.00 m
täishaagisega autorong20.00 m
Teljekoormus
teljekoormus üksikteljele10 t
üksikule vedavale teljele10 t
üksikule vedavale teljele, mis on varustatud topelt rehvidega10 t
vedavale kaksikteljele, mis on varustatud paarisratastega, kui  telgede vahekaugus on:
0.50 m - 1.00 m12 t
1.00 m - 1.30 m14 t
1.30 m - 1.80 m16 t
üle 1.80 m18 t
üle 1.80 m ja vedav telg on varustatud õhkvedrustusega19 t
vedavale kaksikteljele, kui  telgede vahekaugus on:
0.50 m - 1.00 m11 t
1.00 m - 1.30 m13 t
1.30 m - 1.80 m15 t
üle 1.80 m17 t
haagise või poolhaagise kaksikteljele, mis on varustatud paarisratastega, kui telgede vahekaugus on:
0.50 m - 1.00 m12 t
1.00 m - 1.30 m14 t
1.30 m - 1.80 m16 t
üle 1.80 m18 t
haagise või poolhaagise paaristeljele,   kui  telgede vahekaugus on:
0.50 m - 1.00 m11 t
1.00 m - 1.30 m13 t
1.30 m - 1.80 m15 t
üle 1.80 m17 t
haagise või poolhaagise kolmikteljele, mis on varustatud paarisratastega, kui telgede vahekaugus on:
0.50 m - 1.00 m16,5 t
1.00 m - 1.30 m19,5 t
1.30 m - 1.80 m22,5 t
üle 1.80 m25,5 t
haagise või poolhaagise kolmikteljele, kui telgede vahekaugus on:
0.50 m - 1.00 m15,0 t
1.00 m - 1.30 m18,3 t
1.30 m - 1.80 m21,0 t
üle 1.80 m24,0 t
teljekoormus enam kui kolme kõrvutiasetseva teljega haagise või poolhaagise ühele teljele, mis on varustatud paarisratastega, kui telgede vahekaugus on:
0.50 m - 1.00 m5,5 t
1.00 m - 1.30 m6,5 t
1.30 m - 1.80 m7,5 t
üle 1.80 m8,0 t
teljekoormus enam kui kolme kõrvutiasetseva teljega haagise või poolhaagise ühele teljele, kui telgede vahekaugus on:
0.50 m - 1.00 m5,0 t
1.00 m - 1.30 m6,1 t
1.30 m - 1.80 m7,0 t
üle 1.80 m7,5 t
Maksimaalselt lubatud kogumass:
mootorsõiduk
kaheteljeline18 t
kolmeteljeline24 t
kolmeteljeline,, kui vedav telg on varustatud paarisratastega ja õhkvedrustuse või selle ekvivalendiga25 t
neljateljeline, millest kaks on vedavad teljed, mis on varustatud paarisratastega ja õhkvedrustuse või selle ekvivalendiga32 t
haagis
kaheteljeline18 t
kolmeteljeline24 t
poolhaagisega sõiduk
neljateljeline (2+2), kui poolhaagise telgede vahekaugus on:
1.30 m - 1.80 m36 t
üle 1.80 m ja sõiduk koosneb 18 t  haagisest ja 20 t poolhaagisest ja vedav telg on varustatud paarisratastega ja õhkvedrustusega või ekvivalendiga38 t
5/6 teljeline (2+3, 3+2/3)38 t
autorong
4 teljeline (2+2)36 t
5 teljeline (2+3, 3+2)42 t
6/7 teljeline (3+3/4)44 t

NB!

-  eemaldatavad konstruktsioonid nagu konteinerid või pakendatud materjal peab mõõtmetelt mahtuma lubatud piiridesse
- kõik mootorsõidukid ja autorongid peavad suutma liikuda ringteel, mille välisraadius on 12,50 m ja siseraadius on 5,30 m
- maksimaalne pikkus telje veopoldist kuni kombineeritud veoki tagaseinani on 12 m
- maksimaalne kaugus täishaagisega autorongi veduki veokasti esiseinast kuni täishaagise veokasti tagaseinani ilma veduki veokasti tagaseina ja haagise veokasti esiseina vahelise kauguseta ei tohi ületada 17,00 m
-   maksimaalne kaugus poolhaagisega autorongi veokasti esiseinast   tagaseinani  ei tohi ületada 16,40 m
- koorma pikkus ei tohi ületada sõiduki tagaseina rohkem kui 2 meetrit
- veduki viimase telje kaugus täishaagise esimesest teljest peab olema 3 m
- veopoldi telje kaugus poolhaagise esiosa mistahes punktist horisontaalselt mõõdetuna ei tohi ületada 2,04 m
- sõidukite mõõtmisel ei arvestata mõningaid seadeid nagu kojamehed, porilauad, esi- ja küljemarkeeringud, plommide kinnitused, tentkatte kinnitused, tuled, küljepeeglid, redelid, seadmed tagavararatta jaoks, antennid
- sõiduki veotelje või veotelgede koormus ei tohi olla väiksem kui 25% sõiduki täismassist   põhjustatud koormusest
- olenevalt ilmastikutingimustest võivad mõningatel teedel teljekoormused olla alandatud
 

Piirkiirused

Muudetud: January 3, 2024

Piirkiirused: transpordivahenditele kandejõuga üle 3,5 t

Linnades ja asulates60 km/h
Väljaspool linnu ja asulaid
segaliiklusega teedel90 km/h
4 - realisel teel (kiirteel või kaherajalisel teel)90 km/h
kiirteel90 km/h

Piiriületuse protseduurid

Muudetud: January 3, 2024

Sõidukijuhilt nõutavad dokumendid:

 • pass või id-kaart, visa;
 • juhiluba (rahvusvaheline)
 • ametipädevuse tunnistus;
 • luba kaupade transportimiseks impordi või ekspordi korral;
 • sõiduki registreerimistunnistus;
 • kolmanda osapoole riskikindlustuspoliis, kehtiv Kasahstanis;
 • sõiduki tüübikinnituse tunnistus;
 • märk, mis näitab sõiduki päritoluriiki;
 • kaubasaatja või saaja tellimus välisriigi vedajale veose veoks;
 • kauba päritolusertifikaat;
 • TIR-märkmik;
 • ATP sertifikaat sõidukitele, mis veavad kiiresti riknevaid kaupu;
 • CMR saateleht;
 • arve ja kauba nimekiri;
 • Olenevalt olukorrast sanitaar- või veterinaarsertifikaat.

Allikas IRU

Uuendatud september 2023

Ohtlike kaupade transport

Muudetud: January 3, 2024
Peamine pädev ametkondMinistry of Transport and Communication
Mr. Vadim P. ZVERKOV (Vice-Minister)

Abai Avenue 49
473000 ASTANA

Tel: +7 317 2 32 63 36
Fax: +7 317 2 32 86 55
E-Mail: suleimenov@mail.ru
Teised pädevad ametkonnad 
Märkus ADR konventsiooni peatüki 1.9.4 kohta 
Muud märkused 

Uuendatud 03.06.2009

Maksimaalne lubatud alkoholisisaldus

Muudetud: January 3, 2024

Andmed puuduvad

Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon ©2024