Country Flag

Iirimaa

Riiklikud pühad

Transpordi liik

Transpordi liik

Tingimused

Tingimused

Talvevarustuse kasutamine

Muudetud: January 3, 2024
Lumekettide olemasoluei ole kohustuslik, kuid ilmastikuolude halvenedes peab olema võimalik lumekettide kasutamine
Kohustuslik periood ja regioonid-
Mitme paari lumekettide olemasolu on kohistuslik-
Määratavad karistused nõude rikkumise korral

Suurimad lubatud mõõtmed ja massid

Muudetud: January 3, 2024
kõrgus
buss4.25 m*
kahekordne buss4.57 m
laius2.50 m
pikkus
kaheteljeline buss12.00 m
kolmeteljeline buss12.00 m
teljekoormused 
üksikule teljele10 t
vedavale teljele10.5 t
paaristeljele, mille telgede vahe on
kuni 1.00 m11.5 t
1.00 m – 1.30 m16 t
1.30 m ja rohkem18 t
1.30 m ja rohkem ja vedav telg on õhkvedrustusega või selle ekvivalendiga19 t
suurim lubatud kogumass
kaheteljelised bussid17 t
kolmeteljelised bussid25 t
*juhid, kelle bussi kõrgus ületab 3,65 m peavad kontrollima oma teekonnal olevaid tunneleid ja
sildu veendumaks, et ei teki tõrkeid.

Riiklikud maksud

Muudetud: January 3, 2024

Teemaksud.

Tolli poolt antud ajutise sissesõidu loa või reisijateveoks Department of Communications poolt väljastatud loa olemasolu korral ei ole vedajad kohustatud maksma teedemaksu või teisi riigimakse, eeldusel, et sõiduk on registreeritud ja on tasunud kõik vajalikud maksud oma asukohamaal.

Piirkiirused

Muudetud: January 3, 2024
SõidukAsulasAsulavälisel teel4-realised maanteedKiirteed
Buss50km/h70km/h80km/h80km/h
Buss+ haagis50km/h70km/h80km/h80km/h

Allikas: IRU

Uuendatud aprill 2023

Piiriületuse protseduurid

Muudetud: January 3, 2024

· Juhilt nõutavad dokumendid:
    -pass või ID kaart (EL kodanikul);
    - juhiluba;

·  Sõidukilt nõutavad dokumendid:
    - rahvusvaheline liikluskindlustus “roheline kaart”;
    - piiripunktis tolli poolt väljastatud ja kinnitatud kleebis, mis on ajutise sissesõidu loaks sõidukile ilma tollimaksu maksmata. Kleebis tuleb kinnitada esiklaasile ja tavaliselt on kleebise kehtivusaeg üks aasta tollitemplil märgitud kuupäevast alates. Kehtivusaja vältel on sissesõitude arv limiteerimata.
    - EÜ sõidulehtede raamat või INTERBUS kontrollraamat.

· Reisijatelt nõutavad dokumendid:
- pass ID kaart (EL kodanikul) ja piirilt saadud külaliskaart.

Uuendatud 10.06.2004

Kütus

Muudetud: January 3, 2024

Tollimaksuvabalt on lubatud veoki tehase poolt paigaldatud põhipaagitäis kütust.

Ohtlikke kaupade transport

Muudetud: January 3, 2024
Peamine pädev ametkondCompetent Authority for ADR Classes 2,3,4,5,6,8 and 9:
Head of Transport Safety Unit

5th Floor
Health & Safety Authority
Metropolitan Building

James Joyce Street
Dublin 1
Ireland

Tel:+353-1-6147015
Fax:+353-1-6147153
Email: deirdre_sinnott@hsa.ie

Klass 1:
Chief Government Inspector of Explosives
Department of Justice Equality and Law Reform

94 St. Stephens Green
Dublin 2
Ireland

Tel:+353-1-6028343
Fax:+353-1-6028374
Email: jkcoates@justice.ie

Klass 7 radioaktiivesed materjalid:
Manager, Industrial Section
Regulatory Services Division
Radiological Protection Institute of Ireland

3 Clonskeagh Square
Clonskeagh Road
Dublin 14
Ireland

Tel:+353- 1 2697766(reception)
Fax:+353-1-2697437(reception)
Tel:+353- 1 2066945(direct)
Fax:+353-1-2605797(direct)
Teised pädevad ametkonnad 
Märkus ADR konventsiooni peatüki 1.9.4 kohta 
Muud märkused 

Uuendatud 03.06.2009

Piiriületuse protseduurid

Muudetud: January 3, 2024

Eesti kodanikele on Iirimaal viibimine viisavaba 90 päeva poole aasta jooksul.

 • Juhilt nõutavad dokumendid:
  - pass;
  - juhiluba;
 • Veokile nõutavad dokumendid:
  - rahvusvaheline liikluskindlustus “roheline kaart”;
  - esmakordsel riiki sissesõidul tolli poolt väljastatud kolmnurkne kleebis, mis peab olema kleebitud tuuleklaasile, vabastab tollimaksust. Kleebise kehtivusaeg on tavaliselt üks aasta ja ei limiteeri veoki sissesõite selle aja jooksul;
  Haagiste ajutine maksuvaba sissevedu on võimalik kui on täidetud vormi C&E nr. 710 A osa 1 ja dublikaat 710B. Tolliametnik täidab vormide A ja B osad nr.2 ja tagastab vormi C&E 710 A
  juhile. Luba kehtib üks aasta või väljasõidu kuupäevani.Luba peab olema tagastatud.
  Veokid peavad olema varustatud riikliku registreerimismärgiga ja riigi eraldusmärgiga väljaarvatud veokid, mis on litsenseeritud ja registre

Liikluspiirangud (keskkonnatsoonid)

Muudetud: January 3, 2024

   LEZ pidevalt uuenev bülletään

Uued keskkonnasõbralikud tsoonid.

Palun kasutage et.urbanaccessregulations.eu, informatsioon on saadaval ka eesti keeles.

Euroopa kaart ja menüü on kasutaja sõbralik ja on kasutamiseks nii autojuhtidele kui transpordioperaatoritele.
Uuendatud 27.11.2019

Suurimad lubatud mõõtmed ja massid

Muudetud: January 3, 2024
kõrgus?4.65 m
laius,
mootorsõiduk/haagis2.50 m
külmik (minimaalne seinte paksus 45 mm)2.55 m
pikkus,
mootorsõiduk12.00 m
täishaagis12.00 m
poolhaagisega autorong16.50 m
täishaagisega autorong18.75 m
teljekoormused,
üksikule teljele10 t
Vedavale teljele10.5 t
paaristeljele, kui telgede vaheline kaugus on: 
kuni 1.00 m11.5 t
1.00 m – 1.30 m16 t
1.30 m ja rohkem18 t
1.30 m ja rohkem ja vedav telg on õhkvedrustusega19 t
haagise või poolhaagise paaristeljele, kui telgede vahe on: 
kuni 1.00 m11 t
1.00 m – 1.30 m16 t
1.30 m – 1.80 m18 t
1.80 m ja rohkem20 t
haagise või poolhaagise kolmikteljele, kui telgede vahe on: 
kuni 1.30 m21 t
1.30 m ja enam ja kui vedav telg on varustatud õhkvedrustusega24 t
suurim lubatud kogumass:
Mootorsõiduk: 
kaheteljeline16 t²
kolmeteljeline25 t
kolmeteljeline, ja vedav telg on varustatud paarisratastega ja õhkvedrustusega26 t
neljateljeline30 t
neljateljeline, kui vedav telg on varustatud paarisratastega ja õhkvedrustusega ja vahe äärmiste telgede vahel on üle 6,70 m32 t
Täishaagis 
kaheteljeline16 t²
kolmeteljeline25 t
Neljateljeline30t
Poolhaagisega autorong
, kolmeteljeline26 t³
neljateljeline (2+2)35 t
viieteljeline (2+3)38 t
viieteljeline (2+3) õhkvedrustusega40 t
5/6 teljeline (3+2/3)40 t
5/6teljeline (3+2/3) 40´ISO konteinerite veoks44 t

? kõrgus 4,65 ei kehti veokitele/kombineeritud veokitele ja haagistele, mis veavad pallidesse pakitud põllumajandusprodukte ( hein, silo ja muu loomatoit)

² kui telgede vahe on üle 3.0 m

³ kui veoki tagumise telje ja haagise telje vahe on üle 3.0 m, vastasel korral 22.0 t

Allikas: IRU, oktoober 2021

Uuendatud jaanuar 2022

Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon ©2024