Trahvid

Trahv mobiiltelefoni kasutamine sõidu ajal ilma vajaliku „käed vabaks“ süsteemita – 40 EUR , pluss üks karistuspunkt registrisse.
Sõiduki juhtimine, kui alkoholi sisaldus veres on üle 0,5‰, kuid liiklusõnnetust ei ole tekitatud on trahv alates 250 EUR ja juhilubadest ilmajäämine vähemalt 1 kuuks, pluss neli karistuspunkti registrisse.
Kui juht on tekitanud liiklusõnnetuse arvestatakse alkoholi sisalduseks veres alates 0,3‰, üle selle sisalduse karistatakse alkoholijoobes juhtimise eest.

NB! Saksamaa karistusregistrisse registreeritakse nii kohalikud vedajad kui ka rahvusvahelised vedajad samadel tingimustel. Kui karistuspunktide summa on 18 punkti, siis peatatakse juhiloa kehtivus Saksamaa territooriumil.

Allikas: BGL, märts 2007

Riiklik Kaubavedude Amet teavitab kiirteemaksu tasumise korra rikkumise eest ette nähtud rahatrahvide tavamäärade muudatustest alates 15. augustist 2005

Riikliku Kaubavedude Ameti (BAG) pädevusse kuulub Raskeveokite kiirteemaksu seaduse (ABMG) mittetäitmise eest rahatrahviga karistamine.

Alates 15. augustist 2005 tõusevad Raskeveokite kiirteemaksu seaduse §-i 10 lõikest 1 punktist 1 tuleneva kiirteemaksu tasumatajätmise või mittetäieliku tasumise eest ette nähtud rahatrahvi tavamäärad järgmiselt:

Kiirteemaksu trahvimäärad

Raskeveokite kiirteemaksu seaduse §-i 10 lõikest 1 punktist 1 tuleneva kiirteemaksu tasumatajätmine või mittetäielik tasumineRahatrahvi tavamäär (seni)Rahatrahvi tavamäär alates 15. augustist 2005
Juhthooletusest75 eurothooletusest100 eurot
tahtlikult150 eurottahtlikult200 eurot
Omanik, valdaja või isik, kes otsustab mootorsõiduki kasutamise üle (ettevõtja)hooletusest150 eurothooletusest200 eurot
tahtlikult300 eurottahtlikult400 eurot

Rahatrahv määratakse üksnes esmakordse keskmise raskusastmega rikkumise eest, mille puhul saab võtta aluseks kohustuste mittetäitmise keskmises ulatuses (esitada süüdistust hooletuses). Sellest tulenevalt võib eelkõige korduvate rikkumiste eest määratav rahatrahv ulatuda kuni 20 000 euroni.

Uuendatud 24.08.2005