Trahvid

LiiklusrikkumisedSanktsioonid
Juhtimine alkoholijoobe/narkojoobe seisundis 
  Juhtimine alkoholisisaldusega veres 0.5 kuni 1.2 ‰BGN 500-1000 pluss juhtimisõiguse äravõtmine 6-12 kuuks   
- teine õigusrikkumineBGN 1000 - 2000 pluss juhtimisõiguse äravõtmine1 - 3 aastaks
Keeldumine narkotestist või vere alkoholisisalduse kontrollist tehnilise seadmega või meditsiinilisest läbivaatusest    BGN 2000 pluss juhtimisõiguse äravõtmine 2 aastaks
Juhtimine alkoholisisaldusega veres üle 1.2 ‰Kuni 1-aastane vangistus
Juhtimine narkojoobesKuni 2-aastane vangistus
Lubatud suurima kiiruse ületamine :  
kuni 10 km/ h*BGN 20
11 kuni 20 km/h*BGN 50
21 kuni 30 km/h *BGN 100
21 kuni 30 km/h (ühistranspordi ja ADR juhtidele) *BGN 150
31 kuni 40 km/h asulas *BGN 200
31 kuni 40 km/h väljaspool asulat*BGN 150
31 kuni 40 km/h (ühistranspordi ja ADR juhtidele) *BGN 250
41 kuni 50 km/h asulas *BGN 300
41 kuni 50 km/h väljaspool asulat*BGN 300
41 kuni 50 km/h (ühistranspordi ja ADR juhtidele) *BGN 400
üle 50 km/h asulas * *BGN 350 pluss juhtimisõiguse äravõtmine 3 kuuks + BGN 50 iga lisanduva 5 km/h kohta
 üle 50 km/h väljaspool asulat*BGN 300 pluss juhtimisõiguse äravõtmine 3 kuuks + BGN 50 iga lisanduva 5 km/h kohta
üle 50 km/h (ühistranspordile ja ADR juhtidele) **BGN 500 pluss juhtimisõiguse äravõtmine 3 kuuks + BGN 50 iga lisanduva 5 km/h kohta
* teine õigusrikkumineKahekordne rahatrahv
* * teine õigusrikkumineKahekordne rahatrahv pluss juhtimisõiguse äravõtmine 3 kuuks
üle 30 km/h süstemaatilise õigusrikkumise puhulKahekordne rahatrahv pluss juhtimisõiguse äravõtmine 3 kuuks
Juhtimine ebasobiva kiirusega ning sõidukite ohutu pikivahe mittehoidmine tõttu liiklusavarii põhjustamine, kui avariid ei kvalifitseerita kuriteonaBGN 100 - 200
Muud liiklusrikkumised 
Eeskirjadele mittevastava lubatud mõõtmeid, suurimat tegelikku massi või teljekoormust ületava sõiduki juhtimine  BGN 500 - 3000
- teine õigusrikkumineBGN 1000 - 5000
Kontrollimisest või nõutud dokumentide kontrollijale esitamisest keeldumine avariiga kaasnevate kohustuste eiramineBGN 50 - 200 pluss juhtimisõiguse äravõtmine 1-6 kuuks
  - teine õigusrikkumineBGN 150 - 300 pluss juhtimisõiguse äravõtmine 1-12 kuuks
Sõiduki konstruktsiooni muutmine järgimata juriidilise protseduureBGN 2000 - 7000
Parkimine puuetega inimeste veoks mõeldud sõidukite või puuetega inimeste poolt juhitavate sõidukite parkimiskohal  BGN 200
Liikluseeskirja rikkumised seoses möödasõiduga, peatumisega, punase fooritule ignoreerimisega, tee andmisest keeldumisega, liiklusmärkide või teekatte märgiste järgimata jätmisega jne, kui see kujutab ohtu teistele liiklejatele  BGN 50 - 150
Maanteel peatuma sunnitud sõiduki nõuetekohaselt märgistamata jätmine  BGN 50 - 150
Rikkis mootorsõiduki juhtimine, sealhulgas sõit parandustöökottaBGN 50 - 150
Seisva sõiduki mootori põhjendamatu käimajätmine  kuni BGN 50
Mobiiltelefoni kasutamine sõidu aja ilma „käed-vaba“ seadmetaBGN 50
Turvavöö mittekasutamineBGN 50
BUSi-real sõitmineBGN 50
Bussipeatuses, ristmikul või jalakäijate ülekäigurajal peatumine või parkimine  BGN 50
Kulunud või katkiste rehvidega sõiduki juhtimine  BGN 50
Sõitmine kehtiva tunnusmärgita 
Veoautod enam kui kahe teljega ning maksimaalse lubatud täismassiga12 tonni ja rohkemBGN 3000
Suuremad kui 8+1 kohalised reisijateveo sõidukid, kaheteljelised veoautod ja/või kuni 12 tonnise maksimaalse lubatud täismassiga veoautodBGN 1500
8+1 kohalised reisijateveo sõidukidBGN 600
Kuni 8-kohalised reisijateveo sõidukid, veoautod ja sõidukid reisijate ja kauba veoks maksimaalse lubatud täismassiga kuni 3.5 tonniBGN 300
Sõitmine madalama kategooria sõiduki tunnusmärgiga   
Enam kui kaheteljelised veoautod maksimaalse lubatud täismassiga 12 tonni ja rohkemBGN 1500
Suuremad kui 8+1 kohalised reisijateveo sõidukid, kaheteljelised veoautod ja/või kuni 12 tonnise maksimaalse lubatud täismassiga veoautodBGN 750
8+1 kohalised reisijateveo sõidukidBGN 300
Maismaatranspordi seadusSanktsioonid juhile
Euroopa või kohalike seaduse järgi nõutava litsentsi, juhiloa või muu dokumendi tõestatud koopia puudumineBGN 1500
- teine õiguserikkumineBGN 3000
- süstemaatilised õigusrikkumisedBGN 6000
Sõidu- ja puhkeaegadega seotud rikkumisedBGN 300 - 1000
Sõidumeeriku näidikute lahtipitseerimine, kahjustamine või näitude muutmine; sõitmine ilma või vigase sõidumeerikuga; sõidumeeriku ebaõige kasutamineBGN 500 - 1000
- teine õiguserikkumineBGN 1000 - 2000
Sõidumeeriku lehtede või sõidumeeriku poolt salvestatud muude andmeallikate seadusega ettenähtud perioodiks säilitamise mittetagamineBGN 1500 - 3000 vastutavale isikule
Sõidumeeriku lehtede või sõidumeeriku poolt salvestatud muude andmeallikate või mistahes muude reisijate- või kaubaveoga seotud dokumentide kontrollijale esitamisest keeldumineBGN 1500 - 3000 vastutavale isikule
Euroopa või kohalike seaduse järgi nõutava litsentsi, juhiloa või muu dokumendi tõestatud koopia puudumineBGN 1500
- teine õiguserikkumineBGN 3000
- süstemaatilised õigusrikkumisedBGN 6000
Kontrollorganite teostatavast kontrollist keeldumineBGN 2000
Päevase sõiduaja ületamine
  - kuni 1 tund
  - 1 kuni 2 tundi
  - üle 2 tunni

BGN 100
BGN 300
BGN 1500
Nädalase sõiduaja ületamine
  - kuni 4 tundi
  - 1 kuni 14 tundi
  - üle 14 tunni
BGN 100
BGN 500
BGN 1500
Kogunenud sõiduaja ületamine kahe järjestikuse nädala jooksul
  - kuni 10 tundi
  - 10 kuni 22 tundi ja 30 minutit
  - üle 22 tunni ja 30 minuti
   

BGN 100
BGN 500
BGN 1500
Katkematu sõiduaja ületamine :
- kuni 30 minutit
- 30 kuni 90 minutit
- üle 90 minuti
 
BGN 100
BGN 300
BGN 1500
Ebapiisav uhkepaus :
- 15 minutit
- üle 15 minuti
 
BGN 50
BGN 100
Ebapiisav igapäevane puhkeaeg :
- kuni 1 tund
- 1 kuni 2 tundi ja 30 minutit
- üle 2 tunni ja 30 minuti
 
BGN 100
BGN 300
BGN 1500
Ebapiisav vähendatud igapäevane puhkeaeg :
- kuni 1 tund
- 1 kuni 2 tundi
- üle 2 tunni

BGN 200
BGN 500
BGN 1500
Ebapiisav jagatud puhkeaja teine osa :
- kuni 1 tund
- 1 kuni 2 tundi
- üle 2 tunni
 
BGN 100
BGN 300
BGN 1500
Ebapiisav igapäevane puhkeaeg mitme juhi puhul:
- kuni 1 tund
- 1 kuni 2 tundi
- üle 2 tunni
 
BGN 100
BGN 300
BGN 1500
Ebapiisav vähendatud iganädalane puhkeaeg :
- kuni 2 tundi
- 2 kuni 4 tundi
- üle 4 tunni
 
BGN 100
BGN 200
BGN 1000
Ebapiisav tavapärane nädalane puhkeperiood :
- kuni 3 tundi
- 3 kuni 9 tundi
- üle 9 tunni
 
BGN 100
BGN 200
BGN 1000
Sõiduki juhtimine mittetöötava sõidumeerikuga vastavalt määrusele 3 8 2 1 / 8 5 / E C või AETRBGN 500
Juhikaardi ebaõige kasutamine digitaalse sõidumeerikuga varustatu sõiduki juhtimiselBGN 500
Kontrollija nõutud väljatrükkide mitteesitamine paberi puudumise tõttu  BGN 500
Enam kui ühe kehtiva juhikaardi omamineBGN 1500
Teisele isikule väljastatud juhikaardi kasutamine  BGN 1500
Defektse või aegunud juhikaardi kasutamine  BGN 1500
Määrdunud või kahjustunud lehtede või juhikaartide kasutamine
- loetavate andmetega
- mitteloetavate andmetega
 

BGN 100
BGN 500
Kahjustunud, vigadega, kadunud või varastatud juhikaardi asendamise või tühistamise taotlemata jätmine määruses 382 1 / 8 5 / E C või AETR-is fikseeritud perioodi jooksul BGN 100
Lubamatu meerikulehtede või juhikaartide eemaldamine:
millel on mõju asjakohastele andmetele
millel ei ole mõju asjakohastele andmetele
 BGN 1500
BGN 200
Sõidumeeriku salvestuslehe või juhikaardi kasutamine ettenähtust pikemaks perioodiks
- säilinud andmed
- kadunud andmed
 

BGN 200
BGN 1500
Sõidukist eemalviibimise perioodidele „muu töö“, „kättesaadavus“, „paus“ või „igapäevane puhkeaeg“ vastava info registreerimata jätmise tõttu ei saa juht sõiduki sõidumeerikut kasutadaBGN 1500
Õige lehe või juhikaardi kasutamine vales avas (mitme juhi puhul)BGN 1500
Lehel salvestatud aeg ei ühti sõiduki registreerimisriigi ametliku ajaga  BGN 200
Sõidumeeriku lülitusmehhanismi ebaõige kasutamine BGN 500
Ees- või perekonnanime puudumine salvestuslehelBGN 100
Lehe kasutuse algus- või lõppkuupäeva puudumineBGN 500
Lehe kasutuse algus- või lõppasukoha puudumineBGN 500
Sõiduki registreerimisnumbri puudumine salvestuslehel  BGN 500
Odomeetri (alg)näidu puudumine salvestuslehel  BGN 500
Odomeetri (lõpp)näidu puudumine salvestuslehel  BGN 500
Sõiduki vahetamise aja puudumine salvestuslehel  BGN 100
Päevase sõiduajaga alustamise ja lõpetamise riigi sümboli digitaalsesse sõidumeerikusse sisestamata jätmineBGN 100
Antud päeva ja eelneva 28 päeva sõidumeerikulehtede, juhikaardi (kui juhil see on olemas) ja juhikaardi salvestuste, samuti antud päeva ja 28 eelneva päeva jooksul käsitsi tehtud salvestuste ja väljatrükkide kontrollijatele esitamata jätmineBGN 1500
Salvestuslehtedele salvestatud, digitaalsele sõidumeerikule, juhikaardile või salvestusseadme väljatrükile talletatud andmete võltsimine, varjamine või hävitamineBGN 1500
Sõidumeeriku, salvestuslehe või juhikaardiga manipuleerimine, mille tulemuseks võivad olla võltsitud andmedBGN 1500
Sõiduki juhtimine, millel on manipulatsiooniseade, mida saab kasutada salvestuslehtedele salvestatud andmete, digitaalsele sõidumeerikule, juhikaardile või väljatrükkidele talletatud andmete võltsimiseksBGN 1500
Kui sõidumeerik on kasutuskõlbmatu või vigane ja juht
- ei sisesta antud perioodi kohta kõiki andmeid
- ajutisel lehel puudub juhikaardi number ja/või nimed ja/või juhiloa number
- ajutisel lehel puudub allkiri
 
BGN 1500

BGN 1500
BGN 100
Juhikaardi kaotusest või vargusest ametlikult teatamata jätmine varguse või kaotamise asukohariigi pädevatele asutusteleBGN 500
Sõidumeerikuta või aktsepteerimata sõidumeeriku liigiga varustatud sõiduki juhtimine määruse 3 8 2 1 / 8 5 / E C või AETR-i raamesBGN 1500
Sõidumeeriku või juhikaardi lehtede ebaõige kasutusega seotud rikkumised, mille puhul juhtidele muid sanktsioone ei ole sätestatudBGN 500
Ohtlike kaupade vedu 
Ohtlike kaupade vedu ilma ADR kutseoskuse tunnistusetaBGN 3000
Ohtlike kaupade vedu maismaasõidukis, mille välimus, konstruktsiooni- või lisavarustus ei vasta ADR lepingu nõuetele BGN 3000
Registreerimisriigi ADR-pädeva asutuse kinnitatud sertifikaadi puudumine ohtlike kaupade transportimise sõidukilBGN 3000
Ohtlike kaupade vedu antud kaupade veoks mitte ette nähtud maismaasõidukisBGN 3000
Ohtlike kaupade vedu maanteesõidukiga, millel on rohkem kui üks treilerBGN 3000
Ohtlike kaupade vedu ilma vajaliku kirjaliku juhendita  BGN 3000
Selliste ohtlike kaupade vedu, mis on vastavalt ADR-ile vedamiseks keelatud  BGN 3000
Ohtlike kaupade vedu kahjustatud või lukustamata paagis või pakendisBGN 1000
Ohtlike kaupade vedu sõidukiga, millel puuduvad ADR-ile vastavad tuleohutusseadmed või need seadmed ei ole töökorras  BGN 1000
Ohtlike kaupade vedu, mis on vastavalt ADR-ile märgistamata või tähistamataBGN 1000
Ohtlike kaupade vedu pakendis, mis on vastavalt ADR-ile märgistamata või tähistamataBGN 1000
Ohtlike kaupade veo nõuete rikkumised, mille puhul ei ole sätestatud muid sanktsiooneBGN 500
  Maanteetranspordi seadusSanktsioonid transpordifirmale
Juhtide tasustamine preemia või lisatöötasu vormis, mis on seotud läbitud kauguste või transporditud kaupade hulgaga, kui taoline tasustamine kahjustab liiklusohutust ja/või  põhjustab määruse 56 1 / 8 2 0 0 6/EC või AETR rikkumist   BGN 3000
Sõiduki seadmelt ja juhikaartidel allalaaditava kohustusliku info mittetagamine  BGN 3000
Konduktorite miinimumvanuse mittearvestamineBGN 1500
Juhtide töö- ja puhkeaja reeglite jälgimise mitte tagamineBGN 1000
- teine õigusrikkumineBGN 8000 ja litsentsi äravõtmine
Veo lubamine või tellimine mootorsõidukiga määruse 382 1 / 8 5 / E C või AETR-i raames, mis ei ole varustatud sõidumeerikuga või paigaldatud sõidumeeriku ei oma tüübikinnitustBGN 5000
- teine õigusrikkumineBGN 8000 ja litsentsi äravõtmine
Sõidumeeriku õige funktsioneerimise mittetagamineBGN 3000
Veo lubamine või tellimine mootorsõidukiga , mis on varustatud digitaalse sõidumeerikuga juhi poolt, kes ei oma juhikaartiBGN 3000
Juhtidele vajaliku info mitte edastamine vastavalt määrustele 3 8 2 1 / 8 5 / EC , 5 6 1 / 2 0 0 6 /E C või AETRBGN 2000
Juhtide varustamata jätmine piisava arvu salvestuslehtedega ja/või lehed ei ole aktsepteeritud formaadisBGN 3000
Salvestuslehtede, väljatrükkide või digitaalselt sõidumeerikult või juhikaardilt allalaetud andmete 365 päevaks säilitamata jätmine või nende esitamisest kontrollijatele keeldumineBGN 5000
- teine õigusrikkumineBGN 8000 ja litsentsi äravõtmine
Salvestuslehtedele salvestatud, digitaalsele sõidumeerikule või juhikaardile talletatud või salvestusseadme väljatrükkidel olevate andmete võltsimine, varjamine või hävitamine  BGN 3000
- teine õigusrikkumineBGN 8000 ja litsentsi äravõtmine
Sõidumeeriku, salvestuslehe või juhikaardi manipuleerimine, millest tuleneb andmete võltsimine  BGN 1500
- teine õigusrikkumineBGN 8000 ja litsentsi äravõtmine
Ettevõte, mille sõidukist leiti manipulatsiooniseade, mida võib kasutada salvestuslehtedele salvestatud, digitaalsõidumeerikule, juhikaardile või väljatrükkidele talletatud andmete võltsimiseksBGN 5000
- teine õigusrikkumineBGN 8000 ja litsentsi äravõtmine
Juhtide varustamata jätmine väljatrükkideks piisava hulga paberiga  BGN 1000
Sõidumeeriku remondi mittetagamine aktsepteeritud töökojas või sõidumeeriku teel parandamata jätmine, kui sõiduk ei saa töökotta naasta 7 päeva jooksul alates defekti avastamisest  BGN 3000
- teine õigusrikkumineBGN 8000 ja litsentsi äravõtmine
  Maanteetranspordi seadusSanktsioonid väärteo toimepanijale
Veo lubamine või tellimine mootorsõidukiga , mille juhil puudub nõutav litsentsi või loa tõestatud koopiaBGN 3000
-    teine õigusrikkumineBGN 5000 ja litsentsi äravõtmine
Veo lubamine või tellimine ilma antud veo teostamise õigusetaBGN 5000
-    teine õigusrikkumineBGN 15000 ja litsentsi äravõtmine
Ohtlike kaupade veo lubamine või tellimine rikkudes Rahvusvaheline ohtlike kaupade autoveo Euroopa kokkuleppe nõudeidBGN 3000
Veo lubamine mootorsõidukiga, millel puudub kiirusepiirikBGN 1500
Laadimist teostav kaubasaatja või isik, kes võimaldab sõiduki massil või teljekoormusel ületada sõiduki registreerimistunnistusel lubatud täismassi
- kuni 1t
- rohkem kui 1 kuni 5t
- üle 5 t
 
BGN 500
BGN 1500
BGN 5000

  Allikas AEBTRI , oktoober 2012
Uuendatud: 07.11.2012