Trahvid

Liiklusrikkumiste liigitust Belgias muudeti jõustumisega 1. septembrist 2007. Puhtakujuliste haldusrikkumiste puhul kohaldatakse 50 euro suurust rahatrahvi. Kõigi teiste rikkumiste puhul on arvesse võetud mitmesuguseid elemente: rikkujale osaks saanud majanduslikku kasu; rikkumise mõju maanteeohutusele, juhi sotsiaalsele olukorrale ja keskkonnale; petmiskavatsust või kontrolli takistamist.

Allolevas tabelis on toodud näiteid liiklusrikkumiste ja vastavate rahatrahvide kohta. Täieliku nimekirja võib leida järgmiselt veebilehelt: http://www.mobilit.fgov.be/data/pbs/p070508af.pdf

Veoload – kaubavedu

RikkumineRahatrahv
Sõiduki pardal puudub veoluba900 €
Sõiduki pardal puudub veoluba, kuid viivitamata esitati tõendid selle olemasolu kohta50 €
Veoluba kasutatakse muu kui dokumendis märgitud sõidukiga (Belgia või Euroopa Ühenduse loa korral)900 €
Veoluba kasutatakse muu kui dokumendis märgitud sõidukiga (Belgia või Euroopa Ühenduse loa korral), kuid kontrollitava sõiduki loa olemasolu kohta esitati viivitamata tõendid50 €
Veoloas sisalduv teave on puudulik või ei vasta tõele (Belgia või Euroopa Ühenduse loa korral)50 €
Veoluba sisaldab loetamatut teavet, mis teeb selle tuvastamise/kontrollimise võimatuks, või seda ei saa kiletatud kujul kontrollida900 €
Veoluba on muu kui dokumendis mainitud isiku valduses900 €
EÜ-väline veoluba ja/või sõidupäevik on täitmata või täidetud vaid osaliselt900 €
CEMT-i veoloa kasutamissagedus ületab lubatud koormaga vedude arvu1800 €
Sõiduk teostab ebaseaduslikku kabotaaži1800 €
Esitatud Euroopa Ühenduse tegevusluba on juhi pädevustunnistuse puudumise tõttu kehtetu900 €
Veoluba või selles esitatud teave on võltsitud1800 €
Juhi pädevustunnistus või selles esitatud teave on võltsitud
Juht keeldub veoloa esitamisest
Juht keeldub pädevustunnistuse esitamisest
1800 €
1800 €
1800 €

Maksimaalse lubatud massi ja mõõtmete ületamine 

Ületamise määrRahatrahv, kui ülekaal tuleneb koomastRahatrahv, kui ülekaal tuleneb sõiduki konstruktsiooni muutmisest
kuni 5%60 €82.50 €
>5–10%300 €412.50 €
>10–15%560 €770 €
>15–20%800 €1100 €
>20–30%1000 €1375 €
>30–40%1120 €1540 €
>40%1240 €1705 €

Sõidu- ja puhkeaeg 

RikkumineRahatrahv
Lubatud päevase sõiduaja ületamine40–1600 €
Lubatud pausideta sõiduaja ületamine20–2000 €
Igapäevase puhkeaja kohustusliku alampiiri eiramine50 € iga puudujääva poole tunni kohta
Iganädalase puhkeaja kohustusliku alampiiri eiramine100 € iga puudujääva tunni kohta
Lubatud nädalase sõiduaja ületamine100 € iga ületatud tunni kohta

Salvestuslehed 

RikkumineRahatrahv
Juhil ei ole võimalik esitada ühte või mitut salvestuslehte perioodi kohta, mis järgnes tema viimasele iganädalasele puhkeperioodile1200 €
Juhil ei ole võimalik esitada ühte või mitut salvestuslehte perioodi kohta, mis eelnes tema viimasele iganädalasele puhkeperioodile600 €
Juht keeldub esitamast ühte või mitut salvestuslehte perioodi kohta, mis järgnes tema viimasele iganädalasele puhkeperioodile2400 €
Üks või mitu salvestuslehte on loetamatud ja/või neid ei saa kontrollida, sest need on määrdunud ja/või rikutud ja nendega ei ole kaasas varulehte1200 €
Andmed ei ole kantud õigele lehele (kui juhte on 2)1200 €
Ühel või mitmel salvestuslehel olevad andmed on võltsitud, kustutatud või hävitatud2400 €

Sõidumeerik 

RikkumineRahatrahv
Seade ei vasta eeskirjadele (paigaldatud või remonditud sertifitseerimata töökojas, plommid puuduvad või on valed vms)1200 €
Plommid on ebaõige paigaldamise järel lahti murtud, mis ei takista seadme nõuetekohast tööd50 €
Seadet kasutatakse valesti50–1200 €
Seadme juures on tehtud muudatusi, mis takistavad õiget registreerimist2400 €
Sõidukil puudub sõidumeerik, ehkki see on kõnealuse sõidukitüübi või veo korral kohustuslik1200 €
Juht keeldub seadme kontrollimisest2400 €

Juhikaart 

RikkumineRahatrahv
Juhikaart on aegunud1200 €
Juhil ei ole võimalik esitada juhikaarti, sest see on kaduma läinud või varastatud, samuti pole tal esitada tõendeid selle kohta, et ta on varguse kohta avalduse teinud1200 €
Juhil ei ole juhikaarti sõidukis kaasas1200 €
Juht keeldub juhikaardi esitamisest2400 €

Digitaalse sõidumeerikuga registreeritud andmete väljatrükk 

RikkumineRahatrahv
Trükitud andmed on juhi ettevaatamatuse või hooletuse tõttu loetamatud1200 €
Juht keeldub esitamast digitaalse sõidumeerikuga registreeritud andmete väljatrükki2400 €
Trükitud andmed on võltsitud, kustutatud või hävitatud2400 €

Load – reisijatevedu (teises Euroopa Majanduspiirkonna riigis või Šveitsis registreeritud sõidukid) 

RikkumineRahatrahv
Rahvusvaheliste regulaar- või juhuteenuste või juhukabotaaži korral pole sõiduki pardal Euroopa Ühenduse või Šveitsi tegevusluba900 €
Rahvusvaheliste regulaarteenuste korral pole sõiduki pardal kehtivat tegevuslubaRahvusvaheliste juhuteenuste või juhukabotaaži korral pole sõiduki pardal kehtivat saatekirja900 €900 €
Sõiduki pardal puudub Euroopa Ühenduse tegevusluba, rahvusvaheliste regulaarvedude luba, saatekiri või pädevustunnistus, kuid viivitamata esitati tõendid selle olemasolu kohta50 €
Tegevusluba, pädevustunnistus või saatekiri on võltsitud või muudetud kontrolli seisukohast kasutuks, sisaldab valeandmeid või seda kasutatakse pettuse läbiviimiseks1800 €
Juht keeldub tegevusloa, pädevustunnistuse või saatekirja esitamisest1800 €

Tegevusload – reisijatevedu (väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda või Šveitsi registreeritud sõidukid)

RikkumineRahatrahv
Rahvusvaheliste regulaarteenuste või lubadega reguleeritud juhuvedude või rahvusvaheliste edasi-tagasivedude korral pole sõiduki pardal kehtivat tegevusluba900 €
Juhuvedude või lubadega reguleeritud rahvusvaheliste edasi-tagasivedude korral pole sõiduki pardal kehtivat saatekirja900 €
Sõiduk teostab Belgia territooriumil juhukabotaaži1800 €
Sõiduki pardal puudub tegevusluba või saatekiri, kuid viivitamata esitati tõendid selle olemasolu kohta50 €
Luba või saatekiri on võltsitud või muudetud kontrolli seisukohast kasutuks, sisaldab valeandmeid või seda kasutatakse pettuse läbiviimiseks1800 €
Juht keeldub tegevusloa või saatekirja esitamisest1800 €

Allikas: Service public fédéral Mobilité et Transports 2012, FEBETRA, september 2012
Uuendatud  okt.2012

Enamuses Euroopa riikides on mobiiltelefoni kasutamine sõidu ajal keelatud.
Trahv nõude eiramise eest alates 100 eurot
Uuendatud 18.10.2012