Trahvid

RikkumineTrahv kuni (HUF)
Mobiiltelefoni kasutamine sõidu ajal ilma „käed vabaks“ süsteemita30 000
Sõiduki juhtimine alkoholijoobes100 000¹
Lubatud sõidukiiruse ületamine
ületatakse vähemalt poole võrra lubatust, kui lubatud on alla 100 km/h60 000 ¹ ²
Ületatakse vähemalt ühe kolmandiku võrra, kui lubatud kiirus on üle 100 km/h60 000 ¹ ²
Eesõiguse andmise ja möödasõidu reeglite rikkumine50 000 ²
Eesõiguse andmise ja möödasõidu reeglite rikkumine, kui selle tagajärjel on kaasliiklejad sunnitud järsult pidurdama või liikumisssuunda muutma100 000 ¹
Liikluseeskirjade rikkumine, kui sellega kaasneb otsene oht kaasliiklejate elule ja tervisele või mille tulemusena tekitatakse kergeid kehavigastusi100 000 ²
Sõiduki juhtimine ilma juhilubadeta100 000 ¹ ²
Rahvusvahelisel veol töö- ja puhkeaja nõuete rikkumine100 000 ²
Tehniliselt mittekorras sõiduki juhtimine50 000 ¹ ²
Liikluskindlustuseta (rohelise kaardita) sõiduki juhtimine100 000 ²
Kiirteemaksu tasumata jätmine 
Liikluseeskirjade pisirikkumised30 000
Veodokumentidega (rahvusvahelise juhuveo kontrolldokument, veoluba jms.) seonduvad rikkumised - dokument puudub, ei ole nõuetekohaselt täidetud vms.30 000 ²
Vale või kehtetud veoloa kasutamine50 000

¹ lisaks trahvile võidakse rakendada sõidukeeldu
² politseil  ja piirivalvel on õigus nõuda trahvi maksmist kohapeal
Uuendatud 31.01.2005