Trahvid

Informatsioon trahvide tasumise kohta Kataloonias vastavalt liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi ettekirjutustele (uuendatud 17.04.2014)

Trahvimäärad Hispaanias võimaldavad määrata trahvi liikluseeskirjade rikkumise eest alates 200 EUR kuni 18000 EUR. Liikluseeskirjad vaadati Hispaanias läbi 2003 a. ja kehtestati senisest karmimad trahvid. Eriti rangelt järgitakse töö- ja puhkeajast kinni pidamist. Tõsine liikluseeskirjade korduvrikkumine võib kaasa tuua 18000 EUR suuruse trahvi.

Mõned näited töö- ja puhkeaja rikkumise kohta:
Art. 140 – väga tõsised rikkumised
140.20 pikima lubatud sõiduaja ületamine 50 % või katkematu sõiduaja ületamine, samuti ettenähtud puhkeaja lühendamine üle 50 % – keskmine trahv 3,301 – 4,600 EUR

Art. 141 – tõsised rikkumised
140.6 pikima lubatud sõiduaja ületamine 20 % või katkematu sõiduaja ületamine, samuti ettenähtud puhkeaja lühendamine üle 20 %, välja arvatud juhul kui rikkumist loetakse väga tõsiseks rikkumiseks – keskmine trahv 1,501 – 2,000 EUR

Art. 142 – väiksem rikkumine
142.3 pikima lubatud sõiduaja ületamine või katkematu sõiduaja ületamine, samuti ettenähtud puhkeaja lühendamine, välja arvatud juhul kui rikkumist loetakse väga tõsiseks või tõsiseks rikkumiseks – keskmine trahv 301 – 400 EUR

Arvestama peab, et pikima lubatud sõiduaja ületamine või katkematu sõiduaja ületamine või ettenähtud puhkeaja lühendamine toob alati kaasa sõiduki kinnipidamise. Kuid kinnipidamist ei rakendata kui pikima lubatud sõiduaja ületamine või katkematu sõiduaja ületamine või ettenähtud puhkeaja lühendamine langeb kategooriasse „väiksem rikkumine“ ehk alla 20 % ja kui vahemaa sihtkohta ei ületa 30 km.

Trahvide kategooriad

Väga tõsine rikkumine   
Järjestikused rikkumised  6001 – 18000 EUR
Suurim trahv  4601 - 6000 EUR
Keskmine trahv  3301 – 4600 EUR
Väikseim trahv  2001 – 3300 EUR
 Tõsine rikkumine  
Suurim trahv  1501 - 2000 EUR
Keskmine trahv  1001 – 1500 EUR
Väikseim trahv  401 – 1000 EUR
 Väiksem rikkumine  
Suurim trahv  301 - 400 EUR
Keskmine trahv  201 – 300 EUR
Väikseim trahv  200 EUR

Allikas:ITD-International 24.juuni 2004 nr. 17

Uuendatud 02.12.2005

Enamuses Euroopa riikides on mobiiltelefoni kasutamine sõidu ajal keelatud.
Trahv nõude eiramise eest alates 91 eurot
Uuendatud 02.06.2008