Trahvid

( hinnad eurodes)

RikkumineFikseeritud trahvimäär
Makstakse 28 päeva jooksulMakstakse 28 – 56 päeva jooksul
Kiiruse ületamine80120
Sõiduki juhtimine ilma juhiloataTrahvi määrab kohus
Juht eirab turvavöö kinnitamise nõuet6090
Juht eirab turvavöö kinnitamise nõuet kaassõitjal6090
Hooletu sõiduki juhtimineTrahvi määrab kohus
Ohtlik möödasõit80120
Politsei märguande eiramine80120
Stop märgi eiramine80120
Ei andnud eesõigust (sõidueesõigust) vastava märgi  (anna teed)/tähistuse juures.80120
Pideva eraldusjoone ületamine80120
Sõidutee ahendamise joone eiramine80120
Valgusfoori tule eiramine80120
Liikluseeskirjade rikkumine raudtee ületamisel80120
Vastassuuna vööndis sõitmine80120
Sõitmine kiirtee kattega teepeenral80120
Sõitmine raskeveoki või bussiga väljaspool kiirtee sõidurada80120
Vasakpoolse liikluse eiramine6090
Ristmikel sõitmise eeskirjade rikkumine6090
Tagurdamise reeglite rikkumine, n. Tagurdamine kõrvalteelt peateele6090
Jalgrajal sõitmine6090
Sõitmine jalgratta rajal6090
Vasakpöörde eiramine kui sõidetakse ringteele6090
Sõidutee keskjoonel sõitmine (kahe sõidutee vaheline joon)6090
Peatumise eiramine koolimaja juures tähise olemasolul80120
Politseiniku märguandel mitte peatumine80120
Sõidukitevahelise pikivahe eiramine80120
Ei anna teed80120
Hargmikul kohustuslike tähiste eiramine6090
Keelumärkide eiramine6090
Hoia vasakule, hoia paremale nõuete eiramine6090
Sõidutee märgistuse eiramine6090
Ühesuunalisele tänavale vastassuunast sissesõit6090
Kõlbmatu sõiduki juhtimineTrahvi määrab kohus
Ohtlikult pargitud sõidukTrahvi määrab kohus

Allikas:IRHA, 2006 mai
Uuendatud 13.12.2006

Enamuses Euroopa riikides on mobiiltelefoni kasutamine sõidu ajal keelatud.
Trahv nõude eiramise eest alates 60 eurot
Uuendatud 02.06.2008