Suurimad lubatud mõõtmed ja massid

Kõrgus4,0 m
Laius2,55 m
Pikkus
2- teljeline buss13,5 m*
3-või enama teljeline buss15,0 m*
liigendbuss18,0 m
Teljekoormused
üksikteljele10,0 t
vedavale teljele11.5 t
sõiduki paaristeljele kui telgede vahe on:
alla 1 m11.5 t
1 m - < 1.30 m16,0 t
1.30 m - < 1.80 m18,0 t
1.31 m - < 1.80 m kui vedaval teljel on paaris-rattad ja õhkvedrustus või selle ekvivalent või igal vedaval teljel on paarisrattad ja suurim lubatud teljekoormus ühele teljele ei ületa 9.5t19,0 t
Registrimass
2-teljeline buss18,0 t
3- teljeline buss25,0 t
3- teljeline buss kui vedaval teljel on paarisrattad ja õhkvedrustus või selle ekvivalent.
Või kahel tagumisel vedaval teljel on paarisrattad ja suurim lubatud teljekoormus teljele ei ületa 9.5 t
26,0 t
enam kui 3- teljeline buss28,0 t
3- teljeline liigendbuss28,0 t
pagasihaagis28,0 t **

* maksimaalne lubatud pikkus koos lisaseadmetega (suusaboksid, pagasiboks jne)
** lubatud on kuni 3,5 tonnine haagis pagasi veoks. Haagises võib vedada tavalist käsipagasit (kohvrid reisikotid jms.) ning käsitsi kantavat spordivarustust.

     Mootoriga varustatud spordivarustust pagasihaagises vedada ei tohi.
Uuendatud 20.01.2011