Suurimad lubatud mõõtmed ja massid

Maksimaalne pikkus 
kaheteljeline buss13,50 m
enam kui kaheteljeline buss15,00 m
buss + haagis18,75 m
liigendbuss18,75 m

Lisateave: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/legislativa/legislativa-slovenskej-republiky

Allikas:  https://www.itf-oecd.org/road-transport-group/weights-and-dimensions/slovakia

Uuendatud detsember 2022