Suurimad lubatud mõõtmed ja massid

Kõrgus4,00 m
Laius2,50 m
Pikkusbuss + haagis24,00 m
Teljekoormus
 üksikteljele10 t
paaristeljele16 t
kolmikteljele22 t
Täismass36 t