Suurimad lubatud mõõtmed ja massid

Kõrgus4,00 m

Laius2,55 m

Pikkus,kaheteljelised bussid12,00 mkolmeteljelised bussid12,00 mliigendbussid18,00 m

Teljekoormused üksikule teljele10 tvedavale teljele11,5 t paaristeljele, eeldusel, et koormus üksikule teljele vastab normile ja kui telgedevaheline kaugus on: vähem kui 1,00 m11,5 t1,00 m – 1,29 m16 t1,30 m – 1,79 m18 t1,30 m – 1,79 m ja vedav telg on varustatud paarisratastega ja õhk-vedrustusega või selle ekvivalendiga18 t

Suurim lubatud masskaheteljelised bussid18 tkolmeteljelised bussid25 tkolmeteljelised bussid ja vedav telg on varustatud paarisratastega ja õhkvedrustusega või selle ekvivalendiga26 t