Suurimad lubatud mõõtmed ja massid

Kõrgus4.10m
Laius 
Mootorsõiduk/haagis2.55m
Külmik (min. seinte paksus - 45mm)2.60m
Pikkus 
Mootorsõiduk12.00
Haagis12.00
poolhaagis (käändteljepoldist kuni tagumise otsani)12.00
Poolhaagisega sõiduk16.50
autorong18.75
Sõiduautosid vedavad sõidukid 
  tühjad18.75
  koormaga20.75
Teljekoormus 
Mootorsõiduk 
Üksikule teljele10.0t
Vedavale teljele, kui vedav telg on varustatud 
õhkvedrustusega ja paarisratastega11.5t
Paaristeljele, kui vahe telgede vahel on 
   kuni 1.00m10.0t
   1.00m kuni 2.00m16.0t
Paaristeljele rahvusvahelisel veol, kui vahe telgede vahel on 
   kuni 1.00m11.5t
   1.00m kuni 1.30m16.0t
   1.30m kuni 2.00m18.0t
    1.30m   kuni   2.00m ja vedav telg on õhkvedrustusega 
ja paarisratastega ja ükski telg ei ületa 9.5t19.0t
Kolmikteljele, kui vahe kahe järjestikuse telje vahel on 
   kuni1.30m22.0t
    1.30m kuni 2.00m ja ükski telg ei ületa 8t24.0t
Haagis või poolhaagis 
Üksikule teljele10.0t
Paaristeljele, kui vahe telgede vahel on 
   kuni 1.00m ja koormus igale teljele ei ületa 8t11.0t
   1.00m kuni 1.30m16.0t
   1.30m kuni 1.80m18.0t
   1.80m või enam20.0t
Kolmikteljele, kui vahe telgede vahel on 
   1.00m kuni 1.30m22.0t
   1.30m või enam24.0t
Nelikjuht teljele, kui vahe telgede vahel on 
   1.00m kuni 1.30m24.0t
   1.30m või enam30.0t

 kolmiktelje või nelikjuht telje puhul peab koorem olema jagatud võrdselt telgede vahel

Suurim lubatud kaal

Mootorsõiduk 
  2-teljeline18.0t
  3-teljeline24.0t
·  3-teljeline , rahvusvahelisel veol, kui telgedel on õhkvedrustus ja varustatud 
paarisratastega ja ükski telg ei ületa  9.5t26.0t
  4-teljeline29.5t
·  4-teljeline, kui vahe esimese ja viimase telje vahel on 6,40 m või enam, 
või kui kaks esimest telge on juhitavad  ja vahe esimese ja viimase telje vahel on 5,00 m või enam 
5,00 m või enam32.0t
Haagis 
  2-teljeline20.0t
  3-teljeline24.0t
  4-teljeline30.0t
Poolhaagisega sõiduk või autorong 
  3-teljeline28.0t
  4-teljeline38.0t
  5-teljeline (2+3)42.0t
  5-teljeline (3+2)44.0t
  6-teljeline50.0t
  7-teljeline56.0t
   moodul autorong (25.25m), piiratud kasutusega teedel, 8-teljelised60.0t

Allikas: ITD, august 2020
Uuendatud: november 2020