Suurimad lubatud mõõtmed ja massid

Kõrgus¹
Laius,

Mootorsõiduk/täishaagis2,55 m
Külmik (seinte min. paksus 45 mm)2,60 m

Pikkus,

mootorsõiduk12 m
täishaagis (eeldusel, et täishaagisel on 4 või enam ratast ja veduki kogukaal on üle 3,5 t)12 m
poolhaagisega autorong16,50 m²
poolhaagisega autorong (madallaadimis haagisega)18 m
täishaagisega autorong18,75 m³

teljekoormused,

kaherattaline telg10 t
kaherattaline telg varustatud paarisratastega, millede vahekaugus on vähemalt 300 mm või varustatud laiade rehvidega (mitte vähem kui 300 mm laiad)10,00 t
kaherattaline telg varustatud paarisratastega, millede vaheline kaugus on vähemalt 300 mm või varustatud laiade rehvidega (mitte vähem kui 300 mm laiad) ja see telg on ainuke vedav telg sõidukil11,50 t

enam kui kaherattaline telg,

paaristeljele, juhul kui sõiduk on ehitatud enne 1.05.198310,17 t
juhul kui sõiduk on ehitatud peale 1.05.198310,17 t
teistel juhtudel11,18 t
vedavale paaristeljele, kui telgede vahe on kuni:
kuni 1,00 m11,5 t
1,00 kuni 1,30 m16 t
1,30 m või enam18 t
1,30 m ja enam ja vedav telg on varustatud paarisratastega ja õhk-vedrustusega või selle ekvivalendiga, või kui iga vedav telg on varustatud paarisratastega ja maksimaalne kaal teljele ei ületa 9,5 t19t
mittevedavale paaristeljele, kui vahe  telgede vahel on:
kuni 1,00 m11,00 t
1,00 kuni 1,30 m16,00 t
1,30 kuni 1,80 m18,00 t
1,80 m ja enam20,00 t
kolmikteljele kui kõrvutiasetsevate telgede vahe on:
kuni 1,30 m21,00 t
üle 1,30 m24,00 t
suurim lubatud kogukaal
Mootorsõidukid: 
kaheteljelised18 t
kolmeteljelised25 t
kolmeteljelised, kui vedav telg on varustatud paarisratastega ja õhk-vedrustusega või selle ekvivalendiga, või kui iga vedav telg  on paarisratastega ja maksimaalne lubatud kaal teljele ei ületa 9,5 t26 t
nelja- ja enama teljeline30 t
nelja- ja enamateljeline kui vedav telg on varustatud paarisratastega ja õhk-vedrustusega või selle ekvivalendiga, või kui iga vedav telg  on paarisratastega ja maksimaalne lubatud kaal teljele ei ületa 9,5 t32 t
Veduk 
kaheteljelised18 t
kolme- või enama teljelised25 t
kolme- või enama teljelised kui vedav telg on varustatud paarisratastega ja õhk-vedrustusega või selle ekvivalendiga, või kui iga vedav telg  on paarisratastega ja maksimaalne lubatud kaal teljele ei ületa 9,5 t26 t
Täishaagis 
kaheteljeline18 t
kolmeteljeline24 t
Poolhaagis 
kolmeteljeline26 t
neljateljeline (2+2)36 t
neljateljeline (2+2), eeldusel, et veduki kogukaal (18 t) ja pool-haagise kaks telge (20 t) on vastavad ja vedav telg on varustatud õhkvedrustusega või selle ekvivalendiga38 t
viie -või enama teljeline40 t
kuue (3+3) või enama teljeline  ja iga vedava telje kaal ei tohi ületada 10,5 t ja iga täishaagise telg on varustatud õhkvedrustusega või selle ekvivalendiga ja iga vedav telg on varustatud paarisratastega ja õhkvedrustusega või selle ekvivalendiga või ja  vedav telg, mis ei ole juhttelg on varustatud paarisratastega ja nende kaal ei tohi ületada 8,5 t44 t
5/6 teljeline, mida kasutatakse 40´ ISO konteinerite veol44 t
Autorong 
neljateljeline30 t
neljateljeline ja vahe mootorsõiduki viimase telje ja täishaagise esimese telje vahel ei ole vähem kui 3,00 m36 t
viie- ja enama teljeline34 t
viie- ja enama teljeline ja vahe mootorsõiduki viimase telje ja täishaagise esimese telje vahel ei ole vähem kui 3,00 m40 t
kuue- (3+3) ja enama teljeline ja vahe mootorsõiduki viimase telje ja täishaagise esimese telje vahel ei ole vähem kui 3,00 m ja iga vedava telje kaal ei ületa 10,5 t ja täishaagise iga telg on varustatud õhkvedrustusega või selle ekvivalendiga ja mõlemad vedavad teljed on varustatud paarisratastega ja õhkvedrustusega või selle ekvivalendiga või kui iga vedav telg, mis ei ole juhttelg on varustatud paaris-ratastega ja  kaal ei ületa 8,5 t44 t

¹ kuigi direktiiviga 96/53EC on kehtestatud maksimaalseks kõrguseks 4,00 m ei ole see Suurbritannias kasutatavatele sõidukitele kohustuslik
² maksimaalselt lubatud pikkus on 16,50 m juhul kui:
vahe käändteljepoldi keskpunkti ja poolhaagise tagumise otsani on maksimaalselt 12 m
Max. kaugus horisontaalselt mõõdetuna käändteljepoldi keskpunkti ja poolhaagise suvalise esiosa punkti vahel ei tohi ületada 2,04 m Teistel juhtudel on maksimaalselt lubatud pikkus 15,50 m
³ veduki veokasti esiseinast kuni täishaagise veokasti tagaseinani võib olla 16,40 m ja veduki veokasti esiseinast kuni täishaagise veokasti tagaseinani ilma veduki veokasti tagaseina ja haagise veokasti esiseina vahelise kauguseta võib olla 15,65 m