Suurimad lubatud mõõtmed ja massid

Moldova

Maksud lubatud suurima kaalu ja mõõtmete ületamise eest ( Moldova Lei)

1.Loa väljastamine 43.2
2.Lubatud teljekoormuse ületamine:  
 a) kuni 2 tonni5.5 iga t/km kohta 
 b) üle 2 tonni11 iga t/km kohta 
3.Lubatud täismassi ületamine( kui ei ületata teljekoormust)16 iga t/km kohta 
4.Lubatud suurimate mõõtmete ületamine  
 a) laiuse või kõrguse ületamine kuni 50 cm või pikkuse ületamine kuni 100 cm21.5 iga km kohta 
 b) laiuse või kõrguse ületamine 50-100 cm või pikkuse ületamine  100-200 cm43 iga km kohta
 c) laiuse või kõrguse ületamine 101-150 cm või pikkuse ületamine 201-350 cm 65 iga km kohta
 d) laiuse või kõrguse ületamine 151-200 cm või pikkuse ületamine 351-600 cm 86,5 iga km kohta
 e) laiuse või kõrguse ületamine 201-250 cm või pikkuse ületamine 601-900 cm 108 iga km kohta
 f) laiuse või kõrguse ületamine 251-300 cm või pikkuse ületamine 901-1200 cm 129.5 iga km kohta
 g) laiuse või kõrguse ületamine 301 cm või pikkus üle 1201 cm 162.0 iga km kohta
5.Sõiduki ülekaalumine või ülemõõtmine pärast koorma mahalaadimist 108 iga tegevuse kohta

Allikas: parlamendi spiiker        Andrian CANDU

No. 146. Chișinău, Juuli 14, 2017.