Suurimad lubatud mõõtmed ja massid

Maksimaalne kõrgus 
mootorsõiduk4,20 m
Maksimaalne laius 
mootorsõiduk/haagis2,55 m
mootorsõiduk kontrolltemperatuuril2,60 m
Maksimaalne pikkus 
mootorsõiduk /haagis12,00 m
liigendsõiduk16,50 m
autorong18,75 m
eritingimustel autorong (ainult liikluseeskirjaga reguleeritud kiirteedel, kaherajastel teedel, põhimaanteedel, piirkondlikel ja vallateedel)22,00 m
Maksimaalne teljekoormus 
mittevedav telg10,00 t
vedav telg11,50 t
Maksimaalne lubatud kaal 
kaheteljeline mootorsõiduk18,00 t
kolmeteljeline mootorsõiduk25,00 t
neljateljeline autorong36,00 t
viieteljeline ja enam autorong, liigendsõiduk40,00 t

Lisateave:

-Vedav sild on paigaldatud ja pneumaatiline vedrustus või tunnustatud EL tasemel samaväärseks või iga veotelg on varustatud topeltrehvidega ja kummagi telje MMA ei ületa 9,5 t; alternatiivkütuseid kasutav sõiduk: 26 t.

- Alternatiivse kütusega sõiduk, kus alternatiivkütuse tehnoloogia jaoks on vaja lisamassi: 26 t.

- kolmeteljeline heitgaasivaba sõiduk: maksimaalne lubatud kaal 25 t või 26 t, kui vedav telg on varustatud paarisrehvi ja õhkvedrustuse või vedrustusega, mis on ELis tunnistatud samaväärseks või kui kumbki teine vedav sild on varustatud paarisrehvidega ja kummagi telje maksimaalne kaal ei ületa 9,5 t, sellele lisandub nullheitmetehnoloogia jaoks vajalik lisamass maksimaalselt 2 t.

Kaheteljeline mootorsõiduk koos kolmeteljelise poolhaagisega, mis veab ühendvedudel ühte või mitut konteinerit või vahetuskereid maksimaalse kogupikkusega kuni 45 ft.

- 44 t kehtib kolmeteljelisel traktoril kahe- või kolmeteljelise haagisega kombineeritud veol, konteineri(te) vedamisel või kui haagist on tugevdatud järelevalveta veoteenuse jaoks või kui haagis on kohandatud vahetatavate veoseruumide jaoks ja maanteelõigul A3 Se˛ana terminal – Fernetici terminal.

- Alternatiivse kütusega või saastevabasid sõidukeid sisaldavate autorongide puhul suurendatakse suurimat lubatud massi alternatiivkütuse või heitevaba tehnoloogia lisamassi võrra maksimaalselt 1 t ja 2 t.

Allikas: IRU ja https://www.itf-oecd.org/road-transport-group/weights-and-dimensions/Slovenia

Uuendatud september 2023