Suurimad lubatud mõõtmed ja massid

kõrgus4.00 m
laius2.55 m
pikkus,
kaheteljeline buss13.50 m
kolmeteljeline buss15.00 m
kaheteljeline buss + haagis18.75 m
liigendbuss18.75 m
teljekoormused,
üksikule teljele10 t
vedavale teljele11.5 t
paaristelgedele, mille telgede vahe on
kuni 1.00 m11.5 t
1.00 – 1.30 m16 t
1.30 – 1.80 m18 t
1.30 – 1.80 m ja vedav telg on paaris-ratastega ja õhkvedrustusega või ekvi-valentse vedrustusega või paaris-ratastega ja suurim koormus teljele on 9.5 t19 t
suurim lubatud kogumass:
kaheteljelisel bussil18 t
kolmeteljelisel bussil25 t
kolmeteljelisel bussil ja vedav telg on paarisratastega ja õhkvedrustusega või ekvivalentse vedrustusega26 t
kaheteljeline haagis18 t
buss+kaheteljeline haagis36 t
neljateljeline buss32 t
kolmeteljelisel liigendbussil28 t

Lisateave: https://www.fomento.gob.es/transporte-terrestre/inspeccion-y-seguridad-en-el-transporte/pesos-y-dimensiones/longitudes/longitudes-mercancias/longitud-autobuses-autocares

Allikas:  https://www.itf-oecd.org/road-transport-group/weights-and-dimensions/spain

Uuendatud detsember 2022