Suurimad lubatud mõõtmed ja massid

Kõrgus  4.00 m
Laius   
mootorsõiduk/ haagis  2.55 m
külmikauto  2.60 m
Pikkus   
mootorsõiduk  12.00 m
täishaagis  12.00 m
poolhaagisega autorong  20.00 m
täishaagisega autorong  20.00 m
·         Üle sõiduki tagumise pikkusgabariidi ulatuv koorem ei tohi ületada 2.00 m   
TeljekoormusI <*>II <**>III <***>
Ükskitelg, kui vahekaugus telgede vahel on üle 2.5 m5.5 (6)9 (10)10.5 (11.5)
Haagise, poolhaagise, sõiduki paaristelg, kui vahekaugus telgede vajel on (telgede summa paaristelje korral)   
kuni 1 m8 (9)10 (11)11.5 (12.5)
1m - 1.30m9 (10)13 (14)14 (16)
1.30m - 1.80 m10 (11)15 (16)17 (18)
1.80 m - 2.50 m11 (12)17 (18)18 (20)
Haagise, poolhaagise, sõiduki kolmiktelg, kui vahekaugus telgede vajel on (telgede summa kolmiktelje korral)   
kuni 1 m11 (12)15 (16.5)17 (18)
1m - 1.30m12 (13)18 (19.5)20 (21)
1.30m - 1.80 m13.5 (15)21 (22.5  <****>)23.5 (24)
1.80 m - 2.50 m15 (16)22 (23)25 (26)
Suurim lubatud mass   
Mootorsõiduk   
2-teljega  18 t
3-teljega  25 t
4-teljega  32 t
5 või enama teljega  38 t
Poolhaagisega autorong  38 t
3-teljega  28 t
4-teljega  36 t
5-teljega  40 t
6 või enama teljega  44 t
Täishaagisega autorong   
3-teljega  28 t
4-teljega  36 t
5-teljega  40 t
6 või enama teljega  44 t

<*> maanteedele, mis on kavandatud, ehitatud, ümberehitatud vastavalt regulatiivsele teljekoormusele kuni 6 t (kui maantee omanik paigaldab vastavad teetähised ja liiklusmärgid ning paigutab informatsiooni oma ametlikule kodulehele)

<**> maanteedele, mis on kavandatud, ehitatud, ümberehitatud vastavalt regulatiivsele teljekoormusele kuni 10 t

<***> maanteedele, mis on kavandatud, ehitatud, ümberehitatud vastavalt regulatiivsele teljekoormusele kuni 11.5 t

<****> ühekordsete ratastega sõidukitele, mis on varustatud pneumaatilise vedrustusega või selle ekvivalendiga, samuti paarisratastega sõidukitele

Märkused:

  1. Sulgudes on märgitud väärtused paarisrataste korral, mitte üksikrataste korral
  2. Üksik- või paarisratastega telgede korral, kui teljed asetsevad lähestikku, tuleb need lugeda üksikratastega külgnevateks telgedeks
  3. Koorma ebaühtlane jaotus on lubatud 2- või 3-teljeliste sõidukite korral, kui sõiduki kogumassi ei ületata ja teljekoormus kõige koormatumale teljele ei ületa suurimat lubatud teljekoormust vastavale üksikteljele
  4. Kui telgede rühma telgedele vahemaa on erinev, siis arvestatakse teljekoormus vastavalt arifmeetilisele keskmisele (grupi kõigi telgede vahemaade summa jagatud telgede vahedega arvuga grupis). Keskmine vahekaugus, mis saadakse arifmeetilise keskmise arvutamisega on mõeldud 2- ja 3-teljelistele sõidukitele suurima lubatud teljekoormuse arvutamiseks.

ASMAP, detsember 2017