Suurimad lubatud mõõtmed ja massid

Kõrgus 4.00m

Laius
Mootorsõiduk / haagis 2.55m
Külmiksõiduk 2.60m

Pikkus
Mootorsõiduk 12.00m
Haagis 12.00m
Poolhaagisega autorong 16.50m
Täishaagisega autorong 18.75m

Teljekoormus
Mittevedavale teljele 10t
Vedavale teljele 11.5t

mootorsõiduki paaristeljele kui telgede vahe on
vähem kui 1.00m 11.5t
1.00m to <1.30m 16t
1.30m to <1.80m 18t
1.30m to <1.80m, ning veoteljel on paarisrattad ja õhkvedrustus

või sellega samaväärne vedrustus 19t
täis- või poolhaagise paaristeljele kui telgede vahe on
vähem kui 1.00m 11t
1.00m to <1.30m 16t
1.30m to <1.80m 18t
1.80m või rohkem 20t

Täis- või poolhaagise kolmikteljele kui telgede vahe on
Kuni 1.30m 21t
Üle 1.30m 24t

Suurim lubatud täismass
Mootorsõiduk
2 teljeline 18t
3 teljeline 25t
3 teljeline ning veoteljel on paarisrattad ja
õhkvedrustus või sellega samaväärne vedrustus 26t
4 teljeline, millest kaks on juhtteljed 31t
4 teljeline, millest kaks on juhtteljed ja veoteljel on paarisrattad
ja õhkvedrustus või sellega samaväärne vedrustus 32t

Täishaagis
2 teljeline 18t
3 teljeline 24t

Poolhaagisega autorong
4 teljeline (2+2) 36t
4 teljeline (2+2) kui poolhaagise telgede vahe on rohkem
kui 1,8m ja mootorsõiduki veoteljel on paarisrattad ja
õhkvedrustus või sellega samaväärne vedrustus 38t
5 teljeline (2+3, 3+2) 40t
5 teljeline (2+3) kui sellega veetakse kombineeritud veo käigus ühte või mitut konteinerit või vahetusveovahendit maksimaalse pikkusega 45 jalga   42t
5 teljeline (3+2) kui sellega veetakse kombineeritud veo käigus ühte või mitut konteinerit või vahetusveovahendit maksimaalse pikkusega 45 jalga   44t
6 (3+3) või enama teljeline 44t

Täishaagisega autorong
4 teljeline (2+2) 36t
5 teljeline (2+3, 3+2) 40t
6 (3+3) või enama teljeline 44t

Suurimaid lubatud mõõtmeid ja/või masse ületavatele sõidukitele tuleb taodelda Maanteametist eriluba:

Maanteeamet
Pärnu mnt. 463a

10916 Tallinn
Tuba 100

tel.: +372 611 9380
fax: +372 611 9362

e-post: velub.info@mnt.ee