Suurimad lubatud mõõtmed ja massid

Maksimaalne laius 
mootorsõiduk/haagis2,60 m
Maksimaalne pikkus 
mootorsõiduk /haagis24,00 m
liigendsõiduk24,00 m
autorong24,00 m
EMS (Euroopa moodulsüsteemi) kombinatsioonide maksimaalne pikkus25,50 m
Maksimaalne teljekoormus 
mittevedav telg10,00 t
vedav telg11,50 t
Maksimaalne lubatud kaal 
kaheteljeline mootorsõiduk18,00 t
kolmeteljeline mootorsõiduk26,00 t
neljateljeline autorong38,00 t
viieteljeline ja enam autorong40,00 t
viieteljeline ja enam liigendsõiduk44,00 t

Sõidukite suurimad lubatud massid on alati lubatud sõidukite ja autorongide puhul, mida kasutatakse peamiselt rahvusvahelises maanteeliikluses.Sõiduki lubatud mass määratakse sõiduki või autorongi kõige välimise telje vahelise kauguse alusel ja mõnel juhul on lubatud kaal suurem.

Lisateave:  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/trafikforordning-19981276_sfs-1998-1276

Allikas: IRU ja https://www.itf-oecd.org/road-transport-group/weights-and-dimensions/Sweden

Uuendatud september 2023