Suurimad lubatud mõõtmed ja massid

kõrgus4.00 m
laiusmootorsõiduk/haagis2.55 m
Külmutussõiduk (miinimumpaksus seintel 45 mm)2.60 m
Pikkusmootorsõiduk12.00 m
täishaagis12.00 m
poolhaagisega autorong16.50¹m
täishaagisega autorong18.75²m
Sõiduautode transporterTühi18.75 m
Koormaga20.75 m³
teljekoormusedüksikule teljele10 t
vedavale teljele11.5 t
mootorsõiduki paaristeljele, kui telgede vahe on:
kuni 1.00 m11.5 t
1.00 m - 1.30 m16 t
1.30 m - 1.80 m18 t
1.30 m - 1.80 m, kui vedav telg on paarisratastega ja õhkvedrustusega või sellega võrdsustatud vedrustusega19 t
täishaagise või poolhaagise paaristeljele, kui telgede vahe on:
kuni 1.00 m11 t
1.00 m - 1.30 m16 t
1.30 m - 1.80 m18 t
1.80 m ja enam20 t
täishaagise või poolhaagise kolmikteljele, kui telgede vahe on:
kuni 1.30 m21 t
1.30 m - 1.40 m24 t
Suurim lubatud kogukaal:
mootorsõiduk,Kuni kaheteljeline18 t
kolmeteljeline25 t
3-teljelisel mootorsõidukil, kui veoteljel on paarisrattad ja kasutatakse õhkvedrustust või sellega võrdsustatud vedrustust või mõlemal veoteljel on paarisrattad ja ühegi telje regist-riteljekoormus ei ületa 9,5 t26 t
4-teljelisel või suurema telgede arvuga mootorsõidukil, millel on vähemalt kaks juhttelge, mille veoteljel on paarisrattad ja kasutatakse õhkvedrustust või sellega võrdsustatud vedrustust või mõlemal veoteljel on paaris-rattad ja ühegi telje registritelje-koormus ei ületa 9,5t32 t
täishaagis,Kuni kaheteljeline18 t
kolmeteljeline24 t
poolhaagisega autorongkolmeteljeline28 t
neljateljeline (2+2) , kui poolhaagise telgede vahe on enam kui 1.30 m36 t
neljateljeline (2+2) , kui poolhaagise telgede vahe on üle 1.80 m ja vedav telg on varustatud paarisratastega ja õhkvedrustusega või sellega võrdväärse vedrustusega38 t
neljateljelised v.a. ülalmainitud35 t
5/6 teljelised (2+3, 3+2/3)40 t
enam kui neljateljelised kombineeritud transpordile44 t4
täishaagisega autorong,vähem kui neljateljeline28 t
neljateljeline (2+2)36 t
neljateljeline, mitte 2+235 t
5/6 teljeline (2+3, 3+2/3)40 t
enam kui neljateljelised kombineeritud transpordile44 t4

¹suurim poolhaagisega autorongi pikkus on 16,50 m kui suurim vahe poolhaagise veopoldist kuni selle tagaseinani on 12 m ja vahe horisontaalselt veopoldi ja poolhaagise esiseina suvalise punkti vahel ei ületa 2,04 m,teistel juhtudel on suurim pikkus 15,50 m

²täishaagisega autorongi suurim pikkus on 18,75 m, eeldusel et erinevate osade vahel suurim lubatud pikkus ei ületa lubatut - kogu koorma pikkus on 15,65 m ja suurim kaugus veduki veokasti esiseinast kuni täishaagise veokasti tagaseinani ei ületa 16,40 m.

³ üleulatus sõiduki esiosast ei ületa 0,50 m ( ainult sõidukite puhul, mille kõrgus on üle 2,50 m) ja tagaosast 1,50 m.

4suurim lubatud kogukaal ei kehti ainult 40`ISO konteneritele vaid laieneb üldse enam kui neljateljelistele sõidukitele, mis teostavad kombineeritud veo esimest või viimast osa:

maantee/raudteekoorma pealelaadimise või mahalaadimise koha ja lähima sobiva raudteejaama vahel suurima raadiusega 150 km

siseveekogu/maantee koorma pealelaadimise või mahalaadimise koha ja jõesadama vahel suurima raadiusega150 km

meri/maantee (transpordi osa merel peab olema üle 100 km) koorma pealelaadimise või mahalaadimise koha ja meresadama vahel suurima raadiusega150 km

Allikas: BGL, märts 2015

Uuendatud: aprill 2015