Suuremõõtmelised ja raskekaalulised veod

http://www.vegvesen.no/donnadiesel/
(ei ole pühendatud ebastandardsetele maanteevedudele; kaubanduslike vedude küsimused).

Suurimate lubatud mõõtude ja kaalude ületamisel tuleb hankida vastav eriluba :
Norra Maanteeamet
Vegdirektoratet
Postboks 8142 DEP
0033 Oslo
Tel. (+47) 22 07 35 00
Fax. (+47) 22 07 37 68. 

Täiendavalt on olemas nõuded pikkuse, teljekoormuse ja kogumassi kohta, mis kehtivad sekundaarteedel. 
Juhtidel on soovitav omada ajakohast Norra teede kaarti, kus on märgitud suurimad pikkused ja kaalud ja mida on võimalik saada ülalnimetatud kohast.

Uuendatud 16.03.2005