Suuremõõtmelised ja raskekaalulised veod

Sõidukitele, mis ületavad suurimat lubatud mõõtmeid ja masse tuleb taotleda eriluba aadressil:
Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad (GDDKiA)

(General Management of National Roads and Motorways)
ul. Zelazna 59
00-848 Warsaw
tel. (+48 22) 375 86 57, 375 86 58
faks (+48 22) 375 87 59, 375 87 58

Avaldus eriloa saamiseks tuleb esitada vähemalt 2 nädalat enne veo algust. Avalduse vorm on saadaval nii inglise kui poola keeles järgmisel leheküljel:
http://www.gddkia.gov.pl/dane/nienormatywne/ppn_f.htm
Avaldus tuleb täita internetis, välja trükkida ja saata faksi teel.

Liikluse eest vastutav osakond informeerib piirangutest, mis kehtivad eriveostele. Nõuded saateautodele on toodud Poola Siseministeeriumi regulatsioonis Dz.U.98.107.677. Juhul, kui nõutakse politsei eskorti, tuleb politseid sellest informeerida vähemalt nädal enne veo algust tel. (+48 22) 601 25 74, 601 23 48, 601 32 36, faks (+48 22) 601 26 89.

Info suuremõõtmeliste/raskekaaluliste vedude erilubade ja trahvide kohta Poolas.

Trahvid:
1.      1500 zl. – I ja II kategooria loa puudumine;
2.      5000 zl. – III ja VI kategooria loa puudumine;

3.      VII kategooria loa puudumine:
a)      500 zl. – teljekoormus või teljekoormused, sõiduki mass või sõiduki mõõtmed ületavad lubatuid kuni 10%;
b)      2000 zl. – teljekoormus või teljekoormused, sõiduki mass või sõiduki mõõtmed ületavad lubatuid rohkem kui 10% ja mitte rohkem kui 20%;
c)      15000 zl. – muudel juhtudel;

4.      5000 zl. – suuremõõtmelise/raskekaalulise sõidukiga silla või viadukti ületamine ilma maanteeametilt kinnitatud teavitust saamata (V ja VI kategooria load);
3000 zl. - suuremõõtmelise/raskekaalulise sõidukiga silla või viadukti ületamine tingimustel, mis ei olnud kooskõlas maanteeameti poolt antud juhistega;
6000 zl. - suuremõõtmelise/raskekaalulise sõidukiga silla või viadukti ületamine maanteeameti nõusolekuta;
2000 zl. – suuremõõtmelise/raskekaalulise veo teostamine tingimustel, mis ei vasta VII kategooria loal toodutele.

Nr.Loa kategooriaSuuremõõtmelise/raskekaalulise veoki parameetridLubatud maanteed
1I kategooria – jaotatavad veosed
Väljastab: maanteeamet
a)      Sõiduki mõõtmed ja massid ei ületa lubatud suurusi
 Teljekoormused ei ületa suurusi, mis kehtivad teedel, kus on lubatud teljekoormus veoteljele 11,5 tonni 
Loal näidatud kohalikud teed
2II kategooria – eriveokid või põllumajandus sõidukid Väljastab: „starostwo“ regionaalkontora.       Sõiduki pikkus, kõrgus ja mass ei ületa lubatud suurusi,
 Teljekoormused ei ületa antud teel lubatud suurusic.       Laius ei ületa 3,5 m
Riigimaanteed välja arvatud ekspress- ja kiirteed
3III kategooria – jaotamatud veosed
 Väljastab: - „starostwo“ regionaalkontor,
tollikontor piiril
a.       Teljekoormused ja täismass ei ületa lubatud suurusi
 Laius ei ületa 3,2 m
 Pikkus ei ületa:-          15m üksiksõiduk-          23m autorongd.      Kõrgus ei ületa 4,3m
Riigimaanteed
4IV kategooria – jaotamatud veosed
Väljastab: GDDKiA
Tollikontor piiril 
a)      Täismass ei ületa lubatud suurusi
Laius ei ületa 3,4m
 Pikkus ei ületa:-          15m üksiksõiduk-          23m autorong-          30m juhitavate telgedega autorongd)     Kõrgus ei ületa 4,3m
 Teljekoormused ei ületa suurusi, mis kehtivad teedel, kus on lubatud teljekoormus veoteljele 11,5 tonni 
Riigimaanteed
5V kategooria – jaotamatud veosed
Väljastab: GDDKiA
a)      Teljekoormused ei ületa antud teel lubatud suurusi
 Laius ei ületa 3,4m
 Pikkus ei ületa:-          15m üksiksõiduk-          23m autorong-          30m juhitavate telgedega autorongd)     Kõrgus ei ületa 4,3m
Sõiduki täismass ei ületa 60 t 
Riigimaanteed
6VI kategooria – jaotamatud veosed
Väljastab: GDDKia
a)      Laius ei ületa:1.      3,4m üherealisel sõiduteel2.      4m kaherealisel sõiduteelb)      Pikkus ei ületa:
1.      15m üksiksõiduk
2.      23m autorong
3.      30m juhitavate telgedega autorongc)      Kõrgus ei ületa 4,3m
 Täismass ei ületa 60t
Teljekoormused ei ületa suurusi, mis kehtivad teedel, kus on lubatud teljekoormus veoteljele 11,5 tonni 
Koos VI kategooria loaga antud riigimaanteede nimekiri
7VII kategooria – jaotamatud veosed
Väljastab: GDDKiA 
a)      Mõõdud ja täismass ületavad I – VI kategooria lubadel toodud suurusi
Teljekoormused ületavad suurusi, mis kehtivad teedel, kus on lubatud teljekoormus veoteljele 11,5 tonni 
Loal näidatud marsruut

Tasud suuremõõtmeliste/raskekaaluliste vedude lubade eest:
1.      I kategooria:
a.       50 zł – kehtivus 1 kuu,
b.      100 zł – kehtivus 6 kuud,
c.       200 zł – kehtivus 1 aasta;

2.      II kategooria - 100 zł;
3.      III kategooria:
a.       200 zł – kehtivus 1 kuu,
b.    400 zł – kehtivus 6 kuud,
c.     1.200 zł – kehtivus 1 aasta,
d.    2.000 zł – kehtivus 24 kuud;

4.  IV kategooria:
a.     500 zł – kehtivus 1 kuu,
b.    1.000 zł – kehtivus 6 kuud,
c.     2.000 zł – kehtivus 1 aasta,
d.    3.000 zł – kehtivus 24 kuud;

5.  V kategooria:
a.     600 zł – kehtivus 1 kuu,
b.    1.200 zł – kehtivus 6 kuu,
c.     2.400 zł – kehtivus 1 aasta,
d.    3.600 zł – kehtivus 24 kuud;

6.  VI kategooria:
a.     800 zł – kehtivus 1 kuu,
b.    1.600 zł – kehtivus 6 kuud,
c.     3.200 zł – kehtivus 1 aasta,
d.    4.800 zł – kehtivus 24 kuud;

7.  VII kategooria:
a.     500 zł – üks vedu suuremõõtmelise/raskekaalulise sõidukiga, mille mõõtmed ületavad III ja IV kategooria lubadele kehtestatud suurusi ning täismass ja teljekoormused ei ületa lubatud suurusi.
b.    1.600 zł – luba üheks veoks suuremõõtmelise/raskekaalulise sõidukiga kõigil muudel juhtudel.
c.    On=pj+(n-1) x 0,7 x pj – tasu loa eest rohkem kui üheks veoks:

n – vedude arv.
pj – üheks veoks antava loa tasu.  

Uuendatud: ZMPD, jaanuar 2013