Suuremõõtmelised ja raskekaalulised veod

Tariifid suuremõõtmeliste ja raskekaaluliste veoste eest Valgevenes

Tariifid alates 04.03.2011

  € / km
Maksimaalne lubatud täismass (sõidukitele, mis ületavad lubatud 2 % kõikumist)iga ületatud tonni eest0.03
iga täistonni ületava osa eest0.01
Lubatud teljekoormuse ületamine üksikteljele, tandem või kolmikteljele2% - 5%0.10
>5% - 10%0.30
>10% - 15%0.40
>15% - 20%0.50
>20% - 30%0.70
>30% - 40%1.30
>40%1.30 + 0.03 iga lisanduva % eest
Üksiku telje teljekoormuse ületamine kõrvuti paiknevate telgede korral, kui sõidukil on enam kui 3 telge, mis on varustatud üksikute või paarisratastega ja sõidukile, millel on 4 või enam üksiku või paarisratastega telge ning rataste vaheline kaugus on alla 0,7 m või kui teljel on 6 või enam ratast, mille vahekaugus on üle 0,7 m2% -5%0.06
>5% - 10%0.10
>10% - 15%0.14
>15% - 20%0.17
>20% - 30%0.28
>30% - 40%0.66
>40%0.66 + 0.02 iga lisanduva % eest
Kõrgus>4.00m - 4.50m0.05
>4.50m - 5.00m0.10
>5.00m0.20
Laius>2.55m - 3.00m0.05
>3.00m - 3.75m0.10
>3.75m0.25
PikkusIga ületatud meeter 
A kuni 4.00m0.04
A >4.00m - 8.00m0.05
A >8.00m0.06
Iga üleulatuvale täismeetrile lisanduv osa0.02
Üleulatuv koorma osaIga üleulatuv meeter0.04
Iga üleulatuvale täismeetrile lisanduv osa0.02

Kui sõiduk ületab nii mõõtmeid kui kaalu korraga, siis arvestatakse tariif iga ületatud parameetri eest.

Kui ei järgita ettenähtud marsruuti ja/või puudub sõidukil eriluba, rakendatakse järgmisi lõive:
-          50 % kui maksimaalne lubatud täismass ja/või teljekoormus ületab maksimaalselt lubatud limiite 4 % - 10 %,
-          50 % kui maksimaalne lubatud täismass ja/või teljekoormus ületab maksimaalselt lubatud limiite 10 % - 40 %,
-          50 % kui maksimaalne lubatud täismass ja/või teljekoormus ületab maksimaalselt lubatud limiite üle 40 %.

Kui transpordioperatsiooni teostatakse ilma vajaliku eriloata rakendatakse lõivu juba läbitud kilomeetrite eest. Kui vajalik eriluba on olemas, kuid sõiduk kaldub kõrvale eriloas ettenähtud marsruudist, siis rakendatakse lõivu ettenähtud marsruudist kõrvalekaldutud kilomeetrite eest.

Tasu kiirteedel sõitmise eest sesoonsete liikluspiirangute ajal arvutatakse vastavuses lubatud suurimate massidega, mis selleks ajaks on kehtestatud.

BAMAP, märts 2011
Uuendatud 26.04.2011

Sõidukitele, mis ületavad suurima lubatud kaalu ja /või mõõtmed, tuleb enne veo alustamist tellida eriluba aadressil:

BELDORCENTRE
tel./faks (+375 17) 259 78 30 või 208 86 50
e-mail: office@bdc.mtk.by
www.beldo.centr.by
 

Eriluba on tasuline.
Jagamatutele koormatele, mille mõõtmed ja/või kaal ületavad suurima lubatu kuni 10 %, saab eriloa taotleda piiriületuspunktis.

BAMAR, märts 2011