Suuremõõtmelised ja raskekaalulised veod

Alates 27.juunist väljastatakse eriload allpoolloetletud kohtades:
Sealand, Lolland-Falster, Bornholm ja Fyn piirkonnale:

Midt- og Vestsjællands Politi
Særtransportkontoret
Tinggade 15
DK-4100  Ringsted
tel: +45 5768 1492, +45 5768 1493 ja +45 5768 1494
Fax: +45 5768 1450
E-mail: mvsj-transport@politi.dk

Juutimaa – ja välisvedajad:
Syd- og Sønderjyllands Politi
Særtransportkontoret
Møllegade 2
DK-6330  Padborg
tel: +45 5642 9060, +45 5642 9061 ja +45 5642 9062
Fax: +45 5642 0994
E-mail: sjyl-ukatransport@politi.dk

FDE tegeleb samuti nende avaldustega - kontakt Bettina Petersen, bp@fde.dk ,
 tel +45 7430 3460.

Uuendatud 19.05.2011 

http://www.trafikken.dk (Maanteedirektoraadi [erhvervstransport] portaal).
http://www.politiet.dk (Politsei portaal).

Suuremõõtmelise – ja/või ülekaalulise veose rahvusvahelistele vedajatele väljastatakse erilube:
Trafikstyrelsen
Adelgade 13
DK - 1304 Copenhagen
www.trafikstyrelsen.dk

või Taani politseist:
Syd og Sønderjyllands Politi (Lõuna- Juudimaa politsei) Særtransportkontoret,
Padborg Toldbodvej 8
DK- 6330 Padborg
Tel: 0045 56 42 90 60
Fax: 0045 56 42 09 94
E-mail: sjyl-ukatransport@politi.dk

Allikas: ITD, august 2010
Uuendatud: aprill, 2011