Suuremõõtmelised ja raskekaalulised veod

Sõidukitele, mis ületavad suurima lubatud kogukaalu ja suurimad lubatud mõõtmed tuleb taotleda eriluba. 
Avaldus eriloa saamiseks tuleb esitada vähemalt 4 nädalat enne veo algust järgmisel aadressil: 

Ministry of Transport and Communications
nabr.L.Svobody 12
11015 Praha 1
Tel: (00420 2) 972 231 305

e-mail: zdenka.kovarova@mdcr.cz

Avaldus peab sisaldama järgmisi andmeid:
- vedaja nimi ja aadress
- kauba tüüp ja kaal
- sõiduki registreerimisnumber
- sõiduki kirjeldus
- transpordioperatsiooni teostamise kuupäev
- pealelaadimise- ja mahalaadimise koht
- marsruut, piiriületuskoht ja aeg (sisse- ja väljasõit)
- muu vajalik informatsioon

Kõik sõidukid, mis ületavad lubatud suurimaid mõõtmeid ja kaalu, peavad tasuma vastavalt kehtestatud maksu.

Allikas: CESMAD Bohemia, veebruar 2009
Uuendatud 17.04.2009