Suuremõõtmelised ja raskekaalulised veod

Erilube suuremõõdulisele- ja kaalulisele transpordile väljastatakse:

Ministrstvo za promet
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Trzaska cesta 19
SLO - 1000 Ljubljana
Tel: (+386 1) 478 80 02
Fax: (+386 1) 478 81 23
E-mail: gp.drsc@gov.si

Sõiduautosid vedavad veokid:
B & B d.o.o.
Storitve v prevozništvu
Tr)aška c. 2
SLO - 1000 Ljubljana
Tel: (+386 1) 426 91 92
Fax: (+386 1) 426 91 96

Regulaarsetele vedajatele on võimalik väljastada aastane luba, mis maksab  SIT 4250 pluss kuutasu, mis tuleb ette tasuda SIT 12 per/ kilomeeter, mis baseerub oletataval teekonna pikkusel ja luba kehtib vaid ettenähtud marsruudil.

Mõned Sloveenia kompaniid, kes esindavad/teenindavad välisvedajaid (nt. Asjakohased dokumendid, maksetagatised etc.):

SETRANS d.o.o. Pesnica 44a SLO - 2211 Pesnica Tel: (+386 2) 65 43 000

Fax: (+386 2) 65 31 831

MTS d.o.o.

Cesta 14. divizije 104a SLO - 2000 Maribor Tel: (+386 2) 48 00 960

Fax: (+386 2) 48 00 962

HERTRANS s.p. Ulica svobode 29 SLO - 2204 Miklav) Tel: (+386 2) 629 20 12

Fax: (+386 2) 629 50 13

TRANSING d.o.o. Šlandrova 10 SLO - 1000 Ljubljana Tel: (+386 1) 589 62 30

Fax: (+386 1) 537 46 58

PLOJ d.o.o. Zagrebška cesta 24 2000 Maribor Tel: (+386 2) 460 24 10

Fax: (+386 2) 460 24 24

COMARK d.o.o. Celovška 264 SLO - 1000 Ljubljana Tel: (+386 1) 519 03 86

Fax: (+386 1) 507 10 23

Allikas:       Giz Intertransport, April 2014

Uuendatud : aprill 2014