Suuremõõtmelised ja raskekaalulised veod

Eriveos Rumeenias

Vastavalt määrusele nr. 7 29. jaanuarist 2010, on Rumeenias või muudes riikides registreeritud mootorsõidukitega avalikel teedel liiklemine keelatud, kui need sõidukid ületavad maksimaalset lubatud kaalu, maksimaalset lubatud teljekoormust ja/või maksimaalseid lubatud mõõtmeid.
Erandeid tehakse vedudele, mis toimuvad eriveo loa (EVL) alusel, mida väljastab Riiklik Maanteeamet ainult:
·mootorsõidukitele, millel on jagamatud veosed;
·  ilma veoseta mootorsõidukid, mis ületavad maksimaalset lubatud kaalu ja/või mõõtmeid

Ülalmainitud mootorsõidukite jaoks on maksimaalset teljekoormust lubatud ületada maksimaalselt:
·  üksiktelg; 3,5 t;
·  paaristelg; 6,0 t;
·  kolmiktelg; 7,9 t.

Maanteeamet võib nõuda EVL-i väljastamist veoseprojekti esitamiseks.
Liiklemispiirangud maksimaalse lubatud kaalu või mõõtmetega veostele kehtivad laupäeviti, pühapäeviti ja riigipühadel kell 06.00 – 22.00. Erandeid lubatakse transpordi- ja infrastruktuuriministri ning haldus- ja siseministri tavalise korralduse alusel.
Veostele, mis ületavad maksimaalset lubatud kaalu ja mõõtmeid, kohaldatakse lisatariife sõltuvalt kogukaalust, teljekoormusest, mootorsõiduki mõõtmetest ja läbitavast vahemaast.
Mootorsõidukeid, mis teostavad veoseid, mis ületavad maksimaalset lubatud kaalu ja mõõtmeid, peab saatma saatesõiduk, kui mootorsõiduk on:
a)  laiusega > 3,2 m ja ≤ 4,5 m;
b)  pikkusega > 25,0 m ja ≤ 30,0 m;
c)  kõrgusega > 4,5 m;
d)  kogukaaluga > 80,0 t.

Kiirteedel peab saatesõiduk olema mootorsõiduki taga, mille laius on > 3,2 m ja ≤ 4,5 m.
Mootorsõidukeid, mis teostavad veoseid, mis ületavad maksimaalset lubatud kaalu ja mõõtmeid, peab saatma kaks saatesõidukit, üks mootorsõiduki ees ja teine selle taga, kui mootorsõidukil on:
a)  laius  > 4,5 m;
b)  pikkus > 30,0 m.

Mootorsõidukeid, mis teostavad veoseid, mis ületavad maksimaalset lubatud kaalu ja mõõtmeid, peab lisaks saatma liikluspolitsei, kui mootorsõidukil on:
a)  laius> 5,0 m;
b)  pikkus > 40,0 m;
c)  kõrgus > 5,0 m;
d)  kogukaal > 80,0 t.

Mootorsõidukid, mis teostavad veoseid, mis ületavad maksimaalset lubatud kaalu ja mõõtmeid, peavad lisaks olema varustatud signalisatsioonivahenditega.
Vastavalt kahepoolsetele lepingutele võib Riiklik Maanteeamet kohaldada lisatariife teevõrgustikule ligipääsemiseks.

Trahvimäärad ilma EVL-ita veoste teostamise ja ettekirjutatud marsruudist, ajas ja spetsiifilistest tehnilistest omadustest kõrvalekaldumise eest jäävad 15 000 ja 20 000 leu vahele.
EVL-is määratletud teljekoormusest, kogukaalust ja/või mõõtmetest mittekinnipidamisega kaasneb trahv, mille määr on 10 000 ja 15 000 leu vahel.
Veoseprojektis määratletud tingimustest mittekinnipidamisega kaasneb trahv, mille määr on 10 000 ja 15 000 leu vahel.
Liikluspiirangust mittekinnipidamisega kaasneb trahv, mille määr on 3000 ja 6000 leu vahel.
Selliste veoste teostamise eest, mille maksimaalset lubatud kaalu ja mõõtmeid ületatakse jagamatute kaupadega, trahvitakse summas, mis jääb 25 000 ja 35 000 leu vahele.
Suutmatuse eest kaalumise ja/või mõõtmise ettekirjutuste tingimustest kinni pidada, mootorsõidukit saata või kontrollametivõimudele veost puudutavaid dokumente esitada kaasneb trahv, mille määr on 15 000 ja 20 000 leu vahel.

Muudes riikides registreeritud sõidukite puhul saadetakse rikkumise protokoll piirivalvele, 30 päeva jooksul; välismaiste sõidukite sisenemine Rumeeniasse toimub ainult trahvide tasumisel.

Allikas: IRU infokeskus ja UNTRR 18.okt.2010
Uuendatud: 21.10.2010i) maks suurima lubatud kaalu ületamisel (VAT k.a.)kogukaal (t)Tariif (€ / t / km)16.1 - 20.00.2420.1 - 25.00.3025.1 - 30.00.3630.1 - 35.00.4235.1 - 40.00.4840.1 - 45.00.5445.1 - 50.00.6050.1 - 55.01.3155.1 - 60.01.4360.1 – 65.01.5565.1 – 70.01.6770.1 – 75.01.7975.1 – 80.01.9180.1 – 85.02.0385.1 – 90.02.1590.1 – 95.02.2795.1 – 100.02.38over 100.0*2.38 + 0.12 iga 0.1t - 5t üle MPWLubatud suurima kaalu ületamisel on maks suurem kahekordsest kui võrrelda kogukaalu tariifi teljekoormuse tariifiga* kui sõiduk teeb vedusid omamata  eriluba, tõstetakse maksu 100%ii) maks suurima lubatud teljekoormuse ületamisel (VAT k.a.) üksikule teljeleKaalu ületamisel (t)     maks (€ / km)Maks (€ / km) Õhkvedrustuse või selle ekvivalendigaMuu vedrustus0.1 - 0.50.080.110.6 - 1.00.240.301.1 - 1.50.350.441.6 - 2.00.931.172.1 - 2.51.421.782.6 - 3.02.082.603.1 - 3.52.753.44üle 3.5 *2.75 + 1.19 iga ületatud  0.1t - 0.5t*** Kui vedu teostatakse ilma eriloata ja see tuleb ilmsiks Rumeenia territooriumil või sealt lahkudes, siis tariif tõuseb 100%
** muu vedrustuse puhul ja kaalu ületamisel üle 3,5 t , võetakse arvesse tariif, mis kehtib õhkvedruse puhul ja korrutatakse see koefitsendiga 1.50PaaristelgKaaluületamine   (t)    Maks  (€ / km)maks (€ / km) Õhkvedrusega või selle ekvivalendigaMuu vedrustus0.1 - 0.50.240.300.6 - 1.00.330.421.1 - 2.00.660.832.1 - 3.00.981.233.1 - 4.01.311.644.1 - 5.01.722.155.1 - 6.02.102.63Üle  6.0 *2.10 + 1.79 iga ületatud  0.1t - 1.0t*** Kui vedu teostatakse ilma eriloata ja see tuleb ilmsiks Rumeenia territooriumil või sealt lahkudes, siis tariif tõuseb 100%
** muu vedrustuse puhul ja kaalu ületamisel üle 6 t , võetakse arvesse tariif, mis kehtib õhkvedruse puhul ja korrutatakse see koefitsendiga 1.30  kolmiktelg  Kaalu ületamine (t)maks (€ / km)maks (€ / km) Õhkvedrustusega või selle ekvivalendigaMuu vedrustus0.1 - 0.50.360.450.6 - 1.00.430.541.1 - 2.00.640.802.1 - 3.01.051.323.1 - 4.01.461.834.1 - 5.01.862.335.1 - 6.02.332.926.1 - 7.02.803.50üle 7.0 *2.80 + 1.19 iga ületatud  0.1t -1.0t*** Kui vedu teostatakse ilma eriloata ja see tuleb ilmsiks Rumeenia territooriumil või sealt lahkudes, siis tariif tõuseb 100%
** muu vedrustuse puhul ja kaalu ületamisel üle 7 t , võetakse arvesse tariif, mis kehtib õhkvedruse puhul ja korrutatakse see koefitsendiga 1.50iii) Maksimaalselt lubatud mõõtmete ületamise tasu (VAT k.a.)Laiuse ületamine (m)maks (€ / km)0.01– 0.100.00 iga ületatud  0.01m - 0.50m0.11 – 0.500.120.51 – 1.000.241.51 – 2.000.482.01 – 2.501.082.51 – 3.001.673.01 – 3.502.273.51 – 4.002.86üle 4.002.86 + 0.06 iga ületatud 0.01m - 0.50m Kõrguse ületamine (m)maks (€ / km)0.01 – 0.050.000.06 – 0.250.060.26 – 0.500.120.51 – 1.000.241.01 – 1.500.361.51 – 2.000.482.01 – 2.501.082.51 – 3.001.673.01 – 3.502.273.51 – 4.002.86üle 4.002.86 + 0.06 iga ületatud 0.01m - 0.50m Pikkuse ületamine (m)maks (€ / km)0.01 - 0.200.000.21 – 1.000.041.01 – 2.000.102.01 – 3.000.163.01 – 4.000.224.01 – 5.000.28üle 5.000.28 + 0.06 iga ületatud 0.01m - 1.00mNB:

a) Toleransi arvestatakse kui sõiduki kaal on:
Üksik  telg 4% MPW
paaristelg 4% of the MPW
kolmiktelg 4% of the MPW
kogukaal 5% kui on fikseeritud seadmed

c) Toleransi arvestatakse kui sõiduki mõõtmed on:
pikkus 20 cm
laius 10 cm
kõrgus 0.01 – 0.05m üle maksimaalselt lubatud kõrguse või kõrguse, mis on märgitud eriloald) maksimaalselt lubatud teljekoormuse ületamine  kui eriloa olemasolu on kohustuslik:
3.5t üksikule teljele
6.0t paaristeljele
7.0t kolmikteljeleiv) ülemõõtmine/kaalumine
sõiduki ülemõõtmise/kaalumise eest € 50 ühe operatsiooni eest
Ülemõõtmine/kaalumine on võimalik vaid riiki sisenemisel transportööri nõudmisel
v) maksu kalkulatsioon
Kogukaalu, teljekoormuse ja maksimaalselt lubatud
mõõtmete ületamisel maksu määramine   € 25 operatsiooni eest

vi) eriload (tariif dokumendi kohta)
Eelnev nõusolek suurima lubatud kaalu/mõõtmete ületamisel, kaasa arvatud marsruudi määramine, sõidu spetsifikatsioon  € 0
Eriloa väljastamine vastavalt eelnevale nõusolekule € 23.80

allikas : UNTRR, Juuli 2009
ARTRI, November 2005
Uuendatud 17.11.2009