Suuremõõtmelised ja raskekaalulised veod

Maksud lubatud suurima kaalu ja mõõtmete ületamise eest ( eurodes)

Maks lubatud suurima kaalu 40 t ületamise eest kui ei ületata lubatud teljekoormust25 + 0,25 /km
Üksiktelje koormuse ületamine 10,1 t - 12 t15 + 0,125 /iga lisatonni eest
Üksiktelje koormuse ületamine üle 12 t15 + 0,150/ iga lisatonni eest
Paaristeljekoormuse ületamine 16,1 – 18 t15 + 0,125/ iga lisatonni eest
Paaristeljekoormuse ületamine üle 18 t15 + 0,150/iga lisatonni eest
Kolmikteljekoormuse ületamine 22,1 – 24 t15 + 0,125/iga lisatonni eest
Kolmikteljekoormuse ületamine üle 24 t15 + 0,150/iga lisatonni eest

Maks lubatud suurimate mõõtmete ületamise eest

Lubatud suurima laiuse/ kõrguse ületamine15 + 0,005/ iga cm eest
Lubatud suurima pikkuse ületamine15 + 0,300/iga m eest

Konvoi
Ülekaalulise /või mõõdulise veose konvoi maks on 0,30 eurot/km

Eriluba
Eriluba  ülekaalulise /või mõõdulise veose veoks maksab 45 eurot, pöörduda AMTAI,

Tel: (+373 22) 78 58 24

Allikas: AITA, veebr. 2004