Suuremõõtmelised ja raskekaalulised veod

Ülemõõdulised ja ülekaalulised veosed peavad omama vastavat veoluba. Veoloa saamiseks tuleb avaldused saata:
SPF Mobilite et Transports
Service Transport exceptionnel
City Atrium
Rue du Progres 56
1210 Brussels
tel: (+32 2) 277 38 06
fax: (+32 2) 277 4017

e-mail: teuv@mobolit.fgov.be

website: http://www.mobilit.fgov.be/fr/index.htm

Avaldusi registreeritakse meilitsi või interneti kaudu.

Alates 3.jaanuarist 2011, sõltuvalt avalduse kategooriast, on maks 75, 113 või 150 eurot.

Transpordioperaatorid peavad teadma, et sõidukid, mille pikkus ületab 22m ja laius 4,50 m, olema varustatud kollaste helkurribadega vähemalt 80 % ulatuses kogupikkusest. Need ribad peavad olema 50 – 60 cm laiad ja peavad olema kinnitatud 0,25 – 1,50 m kõrgusele maapinnast.  Helkurribad peavad vastama regulatsioonile ECE 104 klass C.

Põhjalikum info saadaval ülalmainitud telefonidel.

Allikas: FEBETRA

Uuendatud märts 2011