Suuremõõtmelised ja raskekaalulised veod

Alates 16.12.2017 on erilubade väljastamise pädev asutus Leedus maanteeamet (Lithuanian Road Administration (LRA), vt. täpsemalt http://www.eismoinfo.lt/leidimai

Uuendatud: sept.2018